201509.20
0
4

Tehdit Suçu ve Cezası

tehdit suçu

Tehdit suçu nedir?

TCK madde 106’da düzenlenmiş olan tehdit suçu, en genel anlamıyla bir kişinin bir başka kişiye veya o başka kişinin yakınının canına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına ya da mal varlığına yönelik hukuka aykırı bir saldırı gerçekleştireceğinin bildirilmesidir. Tehdit suçu sözle, yazılı mesajla, mektupla, internet yoluyla veya özel işaretlerle işlenebilir. Tehdit suçu basit tehdit ve nitelikli tehdit olarak ikiye ayrılabilir.

Basit tehdit ve nitelikli tehdit ayrımı

Basit tehdit, failin cana, vücut veya cinsel dokunulmazlığı yönelik olmayan ancak mağduru mal varlığı bakımından önemli bir zarara uğratacağının veya benzeri bir kötülük yapılacağının bildirilmesidir. Basit tehdit suçunun cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Basit tehdit suçunun takibi ve soruşturması şikayete tabidir. Mağdurun canına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik haksız bir saldırı yapılacağına ilişkin tehdit ise nitelikli tehdit kapsamında olup takibi şikayete bağlı değildir ve kendiliğinden soruşturulur.  Nitelikli tehdit suçunun cezası ise 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Tehdit suçunun ağırlaştırıcı sebepleri

Tehdit suçunun aşağıdaki şekillerde işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebeplerini oluşturur:

  • Silahla işlenmesi,
  • Birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi,
  • Failin kendisini tanınmayacak hale getirerek işlenmesi,
  • İmzasız mektup veya özel işaretler kullanılarak işlenmesi,
  • Suç örgütlerinin oluşturduğu korkudan yararlanarak işlenmesi.

Tehdit suçunun yukarıdaki ağırlaştırıcı sebeplerinin en az birinin mevcudiyetiyle işlenmesi halinde verilecek ceza 2 ila 5 yıl arası hapis cezası olacaktır. Ayrıca eğer tehdit suçu birden fazla defa işlendiyse zincirleme suç hükümlerinin gereği olarak failin yukarıda belirtilenden daha fazla ceza alması söz konusu olacaktır.

Tehdit ve şantaj suçları arasındaki fark nedir?

Tehdit ve şantaj suçları özellik itibariyle birbirlerine çok benzeseler de aralarında önemli bir fark vardır. Tehdit suçunda failin, haksız ve hukuka aykırı saldırı yağacağına ilişkin fiilindeki saik geneldir ve özel bir amaç taşıması gerekmez. Ancak şantaj suçunda haksız bir çıkar sağlama saiki söz konusudur. Ayrıca, tehdit suçunda mağduru belirli bir yönden harekete etmeye zorlama bir başka deyişe bir başka hareket yaptırmaya veya yaptırmamaya yönelik bir amaç vardır. Ancak tehdit suçunda mağduru mutlaka yapması gereken bir davranışı yaptırmamaya veya yapmaması gereken bir davranışı yaptırmaya yönelik bir saik bulunması gerekmez.

Tehdit Suçunun İspatı

Tehdit suçunun ispatı mağdur bakımından son derece önemlidir. Dolayısıyla tehdit suçuna maruz kalan kişilerin, failin tehdit içerikli söz veya yazılarını ispatlayacak delilleri silmemesi, bunları muhafaza etmesi failin yakalanması ve cezalandırılması bakımından gereklidir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *