201710.01
3
10

Zina Delilleri ve Aldatmanın İspatı

Zina nasıl ispatlanır?

Zinanın ispatı için mutlaka aldatmaya ilişkin delil sunulması zorunludur. Zina delilleri olmaksızın zinanın ispatından söz edilemez. Dolayısıyla bir şahıs, eşinin zina yaptığından bir başka deyişle aldatıldığından %100 emin olsa bile eğer zinayı ispatlayacak bir delili yoksa veya böyle bir delili elde edebileceği bir yer bilmiyorsa zinanın ispatlanması mümkün olmayacaktır.

aldatma delil

Aldatma hangi delillerle ispat edilir?

“Zina delilleri nelerdir” sorusu aldatılma şüphesi yaşayan herkesin aklına gelen ilk sorudur. Kanunda zinanın ispatı için özel bir takım deliller aranmamıştır.  Bu bakımdan hakimi ikna edecek ve hukuka uygun yollarla elde edilmiş her türlü delil zinanın ispatı bakımından önem taşıyacaktır.

Her fotoğraf veya video zinayı ispatlamaz

İki kişiyi yanyana veya yemek yerken ya da aynı masada otururken gösteren her fotoğraf veya video kaydı zinayı ispatlamaz. Zira bir kadın ile erek aralarında özel bir ilişki olmadan da medeni bir şekilde aynı masada oturabilir. Zinanın ispati bakımndan bu tür görüntülerin iki kişiyi yanyana göstermekten öte aralarında özel bir ilişki olduğunu gösterecek nitelikte olması gerekir.

Zina delilleri nelerdir?

Yukarıda belirtildiği gibi kanunda zinanın ispatı açısından özel bir delil aranmamıştır. Dolayısıyla aldatma prensip olarak hukuka uygun her türlü delille ispatlanabilir. Uygulamada zina sebepli açılan boşanma davalarında çok çeşitli türde deliller mahkemeye sunulabilmektedir. Bunlar genel olarak evlilik dışı ilişkiyi ispatlayan video, fotoğraf, otel rezervasyonu, bilgisayar ve internet kayıtları, kredi kartı ekstreleri, telefon mesajlaşma ve arama kayıtları ve benzeri delillerdir. Tabii ki zina delilleri bu sayılanlarla sınılı olmayıp her olayın özelliğine göre farklı delillerle de zinanın ispatlanması mümkündür.

Zinanın ispatında dijital delillerin önemi nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ilişkiler mobil telefonlar ve internet üzerinden yürütüldüğünden zina sebebiyle açılan boşanma davalarında zinanın ispatı olarak sunulan delillerin neredeyse tamamı günümüzde dijital delilerden oluşmaktadır. Tanık dışında zina konulu bir boşanma davasında evlilik dışı bir ilişkinin delili olarak video kaydı veya fotoğrafın yanında Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya siteleri, e-posta ve

Aldatmanın ve ainanın tanıkla ispatı?

Zinanın tanıkla ispatı hukuken mümkündür. Eğer zinayı ispatlayacak başka delil yoksa ve tanık anlatımları hakim nazarında dürüst, çelişkisiz ve samimi bulunursa tanıkla da zinaın ispatı olanak dahilindedir. Ancak tanık dışında başkaca somut deliller sunulması zinanın ispatı bakımından kuşkusuz daha etkili olacaktır.

Zina delillerinde hukuka aykırılık

Pek çok kişinin zinanın ispatı konusunda yaptığı önemli bir hata, sırf zinayı kanıtlamak uğruna hukuka aykırı delil elde etme yoluna gidilmesidir. Hukuka aykırı delil elde etmek, bu tür delileri mahkeme dikkate almadığı için çoğu zaman boşa bir çaba niteliği taşıdığı gibi ayrıca ayrı bir suç dahi teşkil edebilmektedir. Dolayısıyla bir delilin hukuka uygunluğu konusunda şüphe varsa, delilleri kullanmadan önce mutlaka bu alanda uzman bir avukata danışılması son derece önemlidir. Aksi takdirde yanlış bir delilin kullanılması veya doğru bir delilin yanlış kullanılması zinanın ispatını sağlamazken kişiyi ceza davasında sanık durumuna düşürme riski taşımaktadır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *