+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

fuhuş suçu

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş suçu, para karşılığı cinsel ilişkide bulunma suçudur. Türk Ceza Kanunu düzenlemesinde fuhuş  için farklı eylemlere göre farklı cezalar öngörülmüştür. TCK’daki fuhuş düzenlemesi doğrultusunda mağdurun yaşı ve failin eyleminin niteliğine göre suçlar ve cezalar değişmektedir. Nitekim bu suç türünde suçun sujesi olan kişiler mağdur olarak kabul edilmektedir. Aracılık, yer temini ve teşvik gibi eylemlerde bulunanların cezalandırılması amaçlanmaktadır.

Yetişkin Fuhşu

TCK, fuhşa aracılık ve fuhşa teşvik gibi unsurları olan fuhuş suçu bakımından ikili bir ayrım yapmıştır. Buna göre yetişkin fuhşu ve çocuk fuhşu bakımından farklı cezalar öngörümüştür. Yetişkinlerin bir kişinin fuhşa teşvik edilmesi, bunun yolunun kolaylaştırılması ya da fuhuş için aracılık edilmesi veya yer temin edilmesi fuhuş teşkil etmekte olup bu suçun cezası 2 ila 4 yıl arası hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılmasını da fuhşa teşvik suçu kapsamında sayılmıştır. Eğer cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da kişinin çaresizliğinden yararlanarak bir kimseye fuhuş yaptırılmış veya fuhuş yapması sağlanmışsa aşağıda belirtildiği gibi bu suçun ağırlaştırıcı sebebi olup bu durumda verilecek ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ceza olacaktır.

Çocuk Fuhşu

TCK madde 227/1’de düzenlenmiş olan çocuk fuhşu suçu, 18 yaşından küçük bir kişinin fuhuş yapmasına olanak tanınması veya aracılık edilmesi halidir. Türk Ceza Kanunu’ndaki tanıma göre “çocuğun fuhşa teşvik edilmesi, bunun yolunu kolaylaştırması, bu maksatla çocuk tedarik edilmesi veya barındırılması ya da çocuğun fuhşuna aracılık edilmesi” çocuk fuhşu suçunu oluşturur. Fuhuş suçu için TCK’da öngörülen ceza, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Kanun koyucu, çocuk fuhşu için yetişkin fuhşuna oranla çok daha yüksek cezalar öngörmüştür. Ayrıca madde metnindeki özel bir düzenlemeden dolayı çocuk fuhşu suçunun teşebbüs aşamasında kalması halinde dahi suç tam olarak işlenmiş gibi cezalandırılacaktır. Buna ek olarak çocukların cinsel yönden istismar edilmesi ise cinsel istismar suçu teşkil edecektir.

Fuhuş Reklamı Suçu

İnternet ve sosyal medya fuhuş amaçlı sitelerin yaygınlaşmasıyla birlikte 2016 yılında TCK’daki fuhuş maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile fuhuş suçuna ilişkin 227. maddeye “fuhuş reklamı yapmak” şeklinde isimlendirilebilecek yeni bir suç tipi eklenmiştir. Buna göre fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözler içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2.000 güne kadar adli para cezası verileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla artık fuhuş reklamı yapma amaçlı olarak broşür veya kartvizit gibi reklam materyalleri hazırlamak da madde 227 kapsamına alınmıştır.

Suçun Ağırlaştırıcı Sebepleri

Fuhuşta kullanılan kişinin rızaya dayalı olarak değil de cebir, tehdit, hile kullanılarak suçun işlenmesi suçun ağırlaştırıcı sebebidir. Ayrıca TCK, bu suçun belirli kişiler vasıtasıyla veya belirli şekilde işlenmesi halinde cezalarda artırım yapılmasını düzenlemiştir. Buna göre suçun, fuhşa sürüklenen kişinin eşi, üstsoyu, kayın üstsoyu, kardeşi, evlat edineni, vasisi, eğiticisi, öğreticisi, bakıcısı, koruması ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi halinde ya da suç örgütü faaliyeti çerçevesinde fuhuş suçu işlenmesi durumunda yukarıda belirtilen cezalar yarı oranında artırılacaktır.

Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Fuhuş

Bu suçun örgütlü olarak işlenmesi durumunda, verilecek cezalar yarı oranında artırılacak ayrıca örgüt kurma suçundan ceza alınması söz konusu olacaktır. Bir başka deyişle bir suçun, bir suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlenmesi nitelikli hal teşkil etmektedir. Dolayısıyla örgütlü fuhuş suçu nitelik olarak suçun en ciddi türünü teşkil etmekte ve çoğu zaman bu suç kapsamında tutuklama kararı verilmektedir. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçu bağlamında bu suçun işlenmesi durumunda ise TCK’nın farklı hükümleri de gündeme gelmektedir.

Av. İlker ATAMER

0 Yorum

  1. Hasan

    Mrb ben fhus sucundan 227/2.5 ‘den 2 yıl 6 ay ceza aldım istinafa başvuru yaptık avukatımız 1 yila istinafdan sonuç gelir diyiyor bu arada af çıkarsa afdan yararlana bilirsin diyiyor sizce bu karar ne olur cvp iniz için tşk ederim avukat bey

  2. Lüzumsuz

    Müşteri olup polis baskını ile ifade alınıp idari para cezası öğretmenliğe engel midir?? Cevaplarsanız çok sevinirim

error: Kopya koruması engeli!