+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

çocuğun cinsel istismarı suçu

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar veya kanundaki tam adıyla çocuğun cinsel istismarı suçu TCK madde 103’te düzenlenmiş bir suç tipidir. Bu suçun mağduru 18 yaşından küçük olan kişiler yani çocuklardır. Yetişkinlere yönelik cinsel davranışlar istismar, değil cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu oluşturabilir. Cinsel istismar suçunda, kanun suçun mağdurları bakımından ikili bir ayrım yapmıştır. 15 yaşını tamamlamamış veya 15 yaşını doldurmuş ancak zihnen gelişmemiş çocuklara karşı rıza olsun olmasın her türlü cinsel davranış istismar suçu teşkil etmektedir. 15 yaşını doldurmuş ve zihni yetersizliği bulunmayan çocuklara karşı ise sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir neden kullanılarak gerçekleşen cinsel davranış istismar suçu oluşturmaktadır. Çocukların cinsel istismarı suçu, TCK’da cezası en yüksek olan suçlardan birisidir. Ayrıca TCK 77/f maddesi gereği bu suç “insanlığa karşı işlenen suç” kapsamında değerlendirdiğinden istismar suçunda herhangi bir zamanaşımı işlemesi söz konusu olmayacaktır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Özellikleri

Cinsel istismar cezası bakımından mağdurun 15 yaşından küçük olması veya 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını henüz tamamlamış olan ve zihinsel yeteneklerinde bir yetersizlik bulunan bir çocuğun söz konusu olduğu durumlarda “cinsel bir davranış gerçekleştirmek” suçun oluşması için yeterlidir. Madde metninde geçen “cinsel davranış” kavramı son derece geniş bir anlama sahip olup cinsel arzuları tatmin niyetiyle gerçekleştirilen her tür davranış biçimini içermektedir. Ancak Yargıtay kriterlerine göre istismar suçunun oluşumu için en azından vücut teması aranmaktır. Cinsel istismar suçunda mağdur bakımından kanunda 15 yaş kriteri bulunmaktadır. Buna göre 15 yaşından küçüklere yönelik her türlü cinsel davranış cinsel istismar suçunu oluştururken 15 yaşından büyük fakat 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel davranışlar ancak belirli koşullarda istismar suçu teşkil etmektedir. Dolayısıyla TCK 103’te üçlü bir ayrım yapılmış ve bu ayrımın temeli ise mağdurun 15 yaşını doldurup doldurmadığı veya mağdurun algı yeteneğinin bulunup bulunmadığı ya da mağdurun iradesini sakatlayan bir durum bulunup bulunmadığıdır.

Cinsel İstismarda Mağdurlar Yönünden Ayrım

1. 15 yaşından küçük çocuklara cebir, tehdit, hile aranmaksızın her türlü cinsel davranış çocuğun rızası olsa bile istismar suçudur.

2. Yaşı 15 – 18 arası olup zihnen gelişmemiş çocuklara karşı da aynı şekilde hile, cebir, tehdit aranmaksızın rıza olsa dahi tüm cinsel davranışlar çocuğun cinsel istismarı suçu teşkil eder.

3. Yaşı 15-18 arasında olup zihni geriliği olmayan çocuklara karşı ise ancak rıza dışı (tehdit, cebir, hile vs) cinsel davranışlar istismar suçu oluşturmaktadır. Bu kategoriye giren çocuk kendi rızası ile ilişkiye girdiyse bu durumda aşağıda detayına değindiğimiz “reşit olmayanla ilişki suçu gündeme gelecektir. Burada rızadan kasıt herhangi tehdit, cebir veya hile olmaksızın çocuğun kabulü ile ilişkinin gerçekleşmesidir.

cinsel istismar suçu

Mağdurun Özelliğine Göre Cinsel İstismarı Suçları

Eğer cinsel davranış gerçekleştirilen mağdurun yaşı 15 yaşından küçükse, suçun oluşması için başka bir koşul veya şart aranmaz. 15 yaşından küçük çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış cinsel istismar suçunu oluşturur. Eğer mağdur 15 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçük ise sadece iki durumda cinsel istismar suçu oluşabilmektedir. Bunlardan ilki mağdurun 15 yaşını doldurmasına rağmen zihinsel yetenekleri gelişmemiş çocuklara yönelik cinsel davranış gerçekleştirmek. İkincisi ise 15 yaşını doldurmuş ve zihni geriliği olmayan çocuklara yönelik iradeyi sakatlayan bir nedenle cinsel davranış gerçekleştirmektir. 15 yaşından küçük veya 15 yaşından büyük ama zihinsel yetenekleri gelişmemiş çocuğun cinsel ilişki için rıza göstermeye ehil olmadığını değerlendirmiştir. Eğer mağdurun yaşı 15’ten büyük ve 18 yaşından küçükse ve zihni yeteneklerinde bir gelişmemişlik yoksa ve cinsel davranışa yönelik iradeyi sakatlayan bir durum (tehdit, cebir, hile vb) bulunmuyorsa bu durumda cinsel istismar suçu yerine reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Cinsel istismar suçunun cezası oldukça yüksek olup TCK madde 103’te, çocuğun cinsel istismarı suçu için 8 ila 18 yıl arası hapis cezası öngörmüştür. Cinsel istismar cezasının tayininde birincisi çocuğun yaşı, ikincisi eylemin niteliği etkili olmaktadır. TCK 103’te belirlenen cezalar şu şekildedir: Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda, cinsel davranışın cezası istismar cezası 10 ila 15 yıl arası hapis cezasıdır. Eğer 12 yaşından küçük çocuğa organ penetrasyonu ile suç işlenmişse, cinsel istismar cezası en az 18 yıl hapis cezası olacaktır. Mağdurun yaşı 12 – 15 arasında ise cinsel istismar suçunun cezası 8 ila 15 yıl arası hapis cezasıdır. Suçun, mağdurun vücuduna organ veya cisim sokulması (penetrasyon) yoluyla işlenmesi halinde cinsel istismarın cezası 16 yıl hapis cezasından başlayacaktır.  Çocuğun cinsel istismarı suçunun cezası yüksek olduğundan ve bu suç CMK 100 kapsamına girdiğinden istismar suçlarında yargılamalar genelde tutuklu yapılmaktadır.

Cinsel İstismarın Sarkıntılık Düzeyinde Kalması

Cinsel istismar suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde suçun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Eğer mağdur çocuğun yaşı 12’den küçükse bu durumda sarkıntılığın cezası TCK 103 kapsamında en az 5 yıl hapis cezası olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla çocuğun cinsel istismarı suçu sarkıntılık aşamasında kaldıysa ceza miktarı ciddi oranda düşecektir. Bu itibarla cinsel istismar suçu davasında cinsel istismar tam olarak mı yoksa sarkıntılık seviyesinde mi işlendiği önem taşıyacaktır.

çocuğun cinsel istismarı suçu

Cinsel İstismar Soruşturmalarında Görülen Aksaklıklar

Cinsel istismar suçları genelde gözden uzak yerlerde işlendiği için pek çok vakıada maalesef tanık bulunamıyor. Dolayısıyla suçun ispatına yarayacak somut deliller elde edilmesi için kapsamlı bir olay yeri incelemesi yapılması gereklidir.  İstismar olayının hemen ardından mağdurun detaylı vücut muayenesinin yapılması zorunludur. Böylece failin, olay yerinde veya mağdurun vücudunda bırakmış olabileceği birtakım organik kalıntılar somut delil niteliği taşıyacaktır. Bu bakımdan eğer cinsel istismar vakıası polis merkezine intikal ettiğinde kolluk görevlisinin sadece anne veya babayı dinlemekle yetinmemelidir. Ayrıca cumhuriyet savcısının talimatı ile mutlaka bir uzman eşliğinde çocuğun beyanı alınmalı ve mağdurun vücut muayenesinin yapılmalıdır. Buna ek olarak olay yerinde de kapsamlı delil araştırması yapılması gerekir. Aile Bakanlığı‘nın bu konuda çalışmaları birtakım olumlu çalışmaları olacağını ummaktayız.

Cinsel İstismarda Kamu Davası Nasıl Düşer

Cinsel istismar davasında kamu davası ancak suçun sarkıntılık düzeyinde kalması ve şikayetten vazgeçilmesi durumunda düşer. Bunun dışında cinsel istismar suçunda şikayetten vazgeçilse dahi kamu davası düşmez. Zira bu suçun takibi şikayete bağlı değildir.

Cinsel İstismarın, Reşit Olmayanla İlişki Suçundan Farkı

TCK madde 104’te düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki suçu”, 15 – 18 yaş arası çocukla rızaya dayalı cinsel ilişki kurulmasıdır.  Eğer 15 – 18 arası çocukla cinsel ilişkide, cebir, tehdit veya hile kullanılmışsa “çocuğun cinsel istismarı suçu” söz konusu olacaktır. 15 yaşını doldurmamış çocukla rızaen cinsel ilişkiye girilmişse bu durumda “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu değil, “cinsel istismar suçu” mevzu bahis olacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel istismar suçundan farklı olarak takibi şikayete bağlı bir suçtur ve cezası 2 ila 5 yıl arası hapistir. Ancak reşit olmayanla ilişki suçu, failin arasında evlenme yasağı bulunan bir çocuğa karşı işlendiyse suçun nitelikli hali söz konusudur. Ayrıca failin bakım/gözetim sorumluluğu bulunduğu bir çocuğa karşı bu suçu işlemesi de nitelikli hal sayılmaktadır. Suçun nitelikli hali için kanunda öngörülen ceza ise 10 ila 15 yıl hapis cezası olup bu suçun takibi de cinsel istismar suçu gibi şikayete bağlı değildir.

Av. İlker Atamer

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

 

5 Responses

 1. Av. İlker Atamer

  Fiziki temas yoksa ve karşı taraf avukatı ısrarcılık ve süreklilik terimlerini kullandıysa muhtemelen sarkıntılık seviyesinde kalan istismar suçu nedeniyle dava açılabilir.

 2. ömer

  15 yasini doldurmamis kiz cocugu ile 15 yasini doldurmamis erkek cocugu kendi istekleri ile iliskiye girer bu durumu 15 yasini doldurmamis baska bir cocuk video kameraya cekerse 3 cocugun durumu ne olur cevaplarsaniz cok sevinirim saygilar.

  1. Av. İlker Atamer

   Cinsel istismar suçu söz konusu olacaktır ve suçlama hayli ciddi olduğundan mutlaka uzman bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederim.

 3. Mehmet

  Merhabalar kolay gelsin ben 28 yaşındayım sosyal medya üzerinden birisiyle cinsel konularda konuştum olayın üzerinden 4 ay geçti karşıdaki kişi 14 yaşında çocukmuş ben bunu sonradan öğrendim ama sohbette sadece daha önceden olmuş olayları anlattım kendisiyle ilgili bir cinsel olay veya konu geçmedi bu durumda ben suçlu olurmuyum savcılık ifademi istedi emniyette verdim bunun cezası varmıdır

  1. Av. İlker Atamer

   Cinsel istismar suçu, cinsel amaçlı her türlü davranşı içerdiğinden internette çocuk yaşta biriyle bu amaçla yapılan bir görüşme de cinsel istismar suçunu oluşturabilmektedir.

error: Kopya koruması!