+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

çocuğun cinsel istismarı suçu

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar veya kanundaki tam adıyla çocuğun cinsel istismarı suçu TCK madde 103’te düzenlenmiş bir suç tipidir. Bu suçun mağduru 18 yaşından küçük olan kişiler yani çocuklardır. Yetişkinlere yönelik cinsel davranışlar istismar, değil cinsel taciz veya cinsel saldırı suçu oluşturabilir. İstismar suçunda, kanun suçun mağdurları bakımından ikili bir ayrım yapmıştır. 15 yaşını tamamlamamış veya 15 yaşını doldurmuş ancak zihnen gelişmemiş çocuklara yönelik cinsel davranışlar suçtur. Bu yaştaki veya bu zihin yapısındaki çocuklarda cinsel davranışa rıza olsun olmasın suç oluşur. 15 yaşını doldurmuş ve zihni yetersizliği bulunmayan çocuklara karşı iradeyi sakatlayan nedenlerle gerçekleşen cinsel eylemler bu suçu oluşturmaktadır. İrade sakatlayan hususlar cebir, tehdit ve hiledir. Çocukların istismarı suçu, TCK’da cezası en yüksek olan suçlardan birisidir. Ayrıca TCK 77/f maddesi gereği bu suç “insanlığa karşı işlenen suç” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bakımdan istismar suçunda herhangi bir zamanaşımı işlemesi söz konusu olmayacaktır.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Özellikleri

Mağdurun 15 yaşından küçükse veya 15-18 yaş aralığında olup zihinsel yeteneklerinde yetersizlik mevcutsa cinsel davranış suçun oluşması için yeterlidir. Madde metninde geçen “cinsel davranış” kavramı son derece geniş bir anlama sahiptir. Ve cinsel arzuları tatmin niyetiyle gerçekleştirilen her tür davranış biçimini içermektedir. Ancak Yargıtay kriterlerine göre istismarın oluşumu için en azından vücut teması aranmaktır. Çocukların istismarı suçunda, mağdur bakımından kanunda 15 yaş kriteri bulunmaktadır. Buna göre 15 yaşından küçüklere yönelik her türlü cinsel davranış istismar suçunu oluşturmaktadır. Ancak 15-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik cinsel davranışlar ancak belirli koşullarda istismar suçu teşkil etmektedir. Dolayısıyla TCK 103’te mağdurların özelliğine göre üçlü bir ayrım yapılmıştır. Bu ayrımdaki kriterler şunlardır:

 • Mağdurun 15 yaşını doldurup doldurmadığı
 • Çocuk mağdurun algı yeteneğinin bulunup bulunmadığı
 • Mağdurun iradesini sakatlayan bir durum bulunup bulunmadığı

Mağdurlar Yönünden Ayrım

1. 15 yaşından küçüklere cebir, tehdit, hile aranmaksızın cinsel davranışlar, çocuğun rızası olsa bile istismar oluşturur. İradeyi sakatlayan durum aranmaz.

2. Yaşı 15-18 yaş arasında zihnen gelişmemiş çocuklara yönelik tüm cinsel davranışlar çocuğun istismarı suçu teşkil eder. Aynı şekilde hile, cebir, tehdit aranmaksızın rıza olsa dahisuç oluşacaktır.

3. Yaşı 15-18 yaş arasında olup zihni geriliği olmayanlara yönelik cinsel davranışlar bir şartla istismar oluşturmaktadır. Bu yaşa yönelik cinsel davranışlar ancak rıza dışı irade sakatlığı yaratan bir durumda varsa istismar teşkil eder. Bu irade sakatlyan hususlar da tehdit, cebir, hile ve benzeridir.  Bu kategoriye giren çocuk kendi rızası ile ilişkiye girdiyse bu durumda aşağıda detayına değindiğimiz “reşit olmayanla ilişki suçu gündeme gelecektir. Burada rızadan kasıt herhangi tehdit, cebir veya hile olmaksızın çocuğun kabulü ile ilişkinin gerçekleşmesidir.

Mağdurun Özelliğine Göre İstismar Suçları

Eğer cinsel davranış gerçekleştirilen mağdurun yaşı 15 yaşından küçükse, suçun oluşması için başka bir koşul veya şart aranmaz. 15 yaşından küçük çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış çocuğun istismarı suçunu oluşturur. Mağdur 15 yaşından büyük ancak 18 yaşından küçükse sadece iki durumda çocuk istismarı suçu oluşabilmektedir. Bunlardan ilki mağdurun 15 yaşını doldurmasına rağmen zihinsel yetenekleri gelişmemiş çocuklara yönelik cinsel davranış gerçekleştirmek. İkincisi 15 yaşını doldurmuş ve zihni geriliği olmayan çocuklara yönelik iradeyi sakatlayan bir nedenle cinsel davranış gerçekleştirmektir. Kanun 15’ten küçük veya 15’ten büyük ama zihinsel yetenekleri gelişmemiş çocuğun cinsel ilişki için rıza göstermeye ehil olmadığını değerlendirmiştir. Mağdurun yaşı 15-18 arasındaysa ve zihni yeteneklerinde gelişmemişlik yoksa ve cinsel davranışa yönelik iradeyi sakatlayan bir durum bulunmuyorsa bu durumda cinsel istismar yerine reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Cinsel istismar suçunun cezası 8 ila 18 yıl arası hapis cezası olarak kanunda düzenlenmiştir. Cinsel suçlar arasında cezası en yüksek suç tipi budur. Çocuk istismarı cezasının tayininde birincisi çocuğun yaşı, ikincisi eylemin niteliği etkili olmaktadır. TCK 103’te belirlenen cezalar şu şekildedir: Mağdur 12 yaşından küçükse 10 ila 15 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür. Eğer 12 yaşından küçük çocuğa organ penetrasyonuyla suç işlenmişse, ceza en az 18 yıl hapis cezası olacaktır. Mağdurun yaşı 12 – 15 arasında ise çocuğun istismarı suçunun cezası 8 ila 15 yıl arası hapis cezasıdır. Suçun, mağdurun vücuduna organ veya cisim sokulması (penetrasyon) cezayı artıracaktır. Suçun bu şekilde işlenmesi halinde cinsel istismarın cezası 16 yıl hapis cezasından başlayacaktır. Çocukların istismarı suçunun cezası yüksek olduğundan ve bu suç CMK 100 kapsamına girdiğinden istismar suçlarında yargılamalar genelde tutuklu yapılmaktadır.

İstismarın Sarkıntılık Düzeyinde Kalması

Cinsel istismar suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde suçun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Eğer mağdur çocuğun yaşı 12’den küçükse bu durumda sarkıntılığın cezası TCK 103 kapsamında en az 5 yıl hapis cezası olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla çocuğun istismarı suçu sarkıntılık aşamasında kaldıysa ceza miktarı ciddi oranda düşecektir. Bu itibarla çocuk istismarı  davasında istismarın tam olarak mı yoksa sarkıntılık seviyesinde mi işlendiği önem taşıyacaktır.

İstismar Suçu Soruşturmalarında Görülen Aksaklıklar

Cinsel istismar suçları genelde gözden uzak yerlerde işlendiği için pek çok vakıada maalesef tanık bulunamıyor. Dolayısıyla somut delillerin elde edilmesi için kapsamlı bir olay yeri incelemesi yapılması gereklidir.  İstismar olayının hemen ardından mağdurun detaylı vücut muayenesinin yapılması zorunludur. Böylece failin, olay yerinde veya mağdurun vücudunda bırakmış olabileceği birtakım organik kalıntılar somut delil niteliği taşıyacaktır. Bu bakımdan cinsel istismar vakıası polis merkezine intikal ettiğinde ebeveynlerin dinlenilmesiyle yetinilmemelidir. Zira kolluk görevlisinin sadece anne veya babanın ifadesini alması eksik tahkikat manasına gelecektir. Ayrıca cumhuriyet savcısının talimatıyla uzman eşliğinde çocuğun beyanı alınmalı ve mağdurun vücut muayenesi yapılmalıdır. Buna ek olarak olay yerinde de kapsamlı delil araştırması yapılması gerekir. Aile Bakanlığı‘nın bu konuda çalışmaları birtakım olumlu çalışmaları olacağını ummaktayız.

Cinsel İstismarda Kamu Davası Nasıl Düşer

İstismar suçu davasında kamu davası ancak suçun sarkıntılık düzeyinde kalması ve şikayetten vazgeçilmesi durumunda düşer. Bunun dışında bu suç nedeniyle açılan ceza davasında  şikayetten vazgeçilse dahi kamu davası düşmez. Zira bu suçun takibi ceza hukuku bakımından şikayete bağlı değildir. Dolayısıyla suçun takibi kamu davası olarak şikayet aranmaksızın yapılacaktır.

Cinsel İstismarın, Reşit Olmayanla İlişki Suçundan Farkı

TCK 104’teki “reşit olmayanla cinsel ilişki suçu”, 15-18 yaş arası çocukla rızaya dayalı cinsellik yaşanmasıdır.  Bu yaştaki çocukla cinsel ilişkide, cebir, tehdit veya hile kullanılmışsa “çocuğun cinsel istismarı suçu” oluşacaktır. 15 yaşını doldurmamış çocukla rızaen cinsel ilişkiye girilmişse suç değişecektir. Bu durumda “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu değil, “çocukların cinsel istismarı” mevzu bahis olacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, istismar suçundan farklı olarak takibi şikayete bağlı bir suçtur. Bu suçun cezası ise 2 ila 5 yıl arası hapistir. Reşit olmayanla ilişki, failin arasında evlenme yasağı olan çocuğa karşı işlendiyse suçun nitelikli hali oluşacaktır. Ayrıca failin bakım/gözetim sorumluluğu bulunduğu bir çocuğa karşı bu suçu işlemesi de nitelikli hal sayılmaktadır. Suçun nitelikli hali için kanunda öngörülen ceza ise 10 ila 15 yıl hapis cezasıdır. Ayrıca bu suçun nitelikli halinin takibi de şikayete bağlı değildir. Ayrca mağdurun fuhuş suçu kapsamında da mağdur edilmesi TCK’nin farklı hükümlerinin gündeme gelmesine neden olacaktır.

Av. İlker Atamer

5 Yorum

 1. Av. İlker Atamer

  Fiziki temas yoksa ve karşı taraf avukatı ısrarcılık ve süreklilik terimlerini kullandıysa muhtemelen sarkıntılık seviyesinde kalan istismar suçu nedeniyle dava açılabilir.

 2. ömer

  15 yasini doldurmamis kiz cocugu ile 15 yasini doldurmamis erkek cocugu kendi istekleri ile iliskiye girer bu durumu 15 yasini doldurmamis baska bir cocuk video kameraya cekerse 3 cocugun durumu ne olur cevaplarsaniz cok sevinirim saygilar.

  1. Av. İlker Atamer

   Cinsel istismar suçu söz konusu olacaktır ve suçlama hayli ciddi olduğundan mutlaka uzman bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederim.

 3. Mehmet

  Merhabalar kolay gelsin ben 28 yaşındayım sosyal medya üzerinden birisiyle cinsel konularda konuştum olayın üzerinden 4 ay geçti karşıdaki kişi 14 yaşında çocukmuş ben bunu sonradan öğrendim ama sohbette sadece daha önceden olmuş olayları anlattım kendisiyle ilgili bir cinsel olay veya konu geçmedi bu durumda ben suçlu olurmuyum savcılık ifademi istedi emniyette verdim bunun cezası varmıdır

  1. Av. İlker Atamer

   Cinsel istismar suçu, cinsel amaçlı her türlü davranşı içerdiğinden internette çocuk yaşta biriyle bu amaçla yapılan bir görüşme de cinsel istismar suçunu oluşturabilmektedir.

error: Kopya koruması engeli!