201604.30 16

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

güveni kötüye kullanma suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 155’te düzenlenmiş olan güveni kötüye kullanma suçu veya diğer adıyla inancı kötüye kullanma suçu en genel ve basit tanımıyla kendisine geçici olarak kullanması veya tutması için verilen ve başkasına ait olan bir mal ya da paranın veriliş amacı dışında kendi veya bir başka şahsın yararına kullanılması veya sahiplenilmesidir. Diğer adı “inancı kötüye kullanma” olan bu suç tipinde, mağdur taraf mülkiyeti devretme amacı olmaksızın bir mal veya paranın fiili hakimiyetini kullanması veya saklaması gibi belirli bir amaç için faile vermekte, fail ise kendisine geçici olarak ve belirli bir amaç için verilmiş mal veya parayı amacı dışında kullanmakta, sahiplenmekte veya bir başkasına vermektedir. Dolayısıyla bu suç tipinin temel özelliği, mağdurun bir kişiye güven duyarak bile malı veya parayı teslim etmesi, ancak failin bu güveni istismar etmesidir. Ayrıca kendisine geçici olarak fiili hakimiyeti verilen mal veya paranın kendisine bu amaçla verildiğinin inkar edilmesi de güveni kötüye kullanma suçu teşkil etmektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Özellikleri

Güveni kötüye kullanma suçu, niteliği itibariyle hırsızlık suçuna benzemekle birlikte hırsızlık suçu ile bu suç tipi arasındaki en önemli fark, hırsızlıkta mal veya paranın mağdurdan gizli ve rızası dışında alınması; güveni kötüye kullanma suçunda ise mağdurun mal veya parayı kendi rızası ile faile vermesidir. Bu suçun benzeştiği bir başka suç tipi ise dolandırıcılık suçudur. Ancak  bu suç ile dolandırıcılık arasındaki en belirleyici fark, dolandırıcılık suçunda hile ve aldatma unsurunun bulunmasıdır. Ayrıca belirtmekte fayda var, güveni kötüye kullanma suçu olarak tanımlanan fiili işleyen kişi kamu görevlisi ise bu durumda eğer şartları oluştuysa zimmet suçu söz konusu olabilecektir. Bu itibarla bu suçun failinin görevi ve kamu görevlisi sıfatı taşıyıp taşımadığı da önem arz etmektedir.

Meslek, ticaret veya hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu

Görevi kötüye kullanma suçunun, bir meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi kapsamında verilen bir mal veya para nedeniyle işlenmesi suçun nitelikli hali olup verilecek ceza artmaktadır. Eğer bir şahıs sadece arkadaşı veya akrabası olan ancak arasında herhangi bir meslek, ticaret veya hizmet ilişkisi bulunmayan bir başka şahsa karşı güveni kötüye kullanma suçu işlerse, bu, suçun basit halini oluşturacaktır. Ancak fail ile mağdur arasında bir meslek, ticaret veya hizmet ilişkisi varsa ve suç bu kapsamda işlenmişse bu durumda suçun nitelikli hali söz konusu olacaktır. Örneğin bir muhasebecinin şirkete ait bir borcu ödemesi için kendisine verilen parayı harcaması veya mağazada satış görevlisi olarak çalışan bir görevlinin sattığı malın parasını kendisinin alması ya da tamir için kendisine bırakılan bir saati başkasına satan bir tamircinin eylemi nitelikli güveni kötüye kullanma suçuna örnektir.

Güveni kötüye kullanma suçunun cezası

Güveni kötüye kullanma suçunun basit hali için Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve ayrıca adli para cezasıdır. Eğer meslek, ticaret veya hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma suçu söz konusu ise bir başka deyişle suçun nitelikli hali işlenmişse, bu durumda hakim tarafından verilecek ceza 1 ila 7 yıl arası hapis cezası ile 3.000 gün karşılığına kadar adli para cezası olacaktır. Güveni kötüye kullanma suçu aynı zamanda yüz kızartıcı bir suç niteliğinde olduğundan bu tür bir suçlama ile karşı karşıya kalan kişilerin bir ceza avukatı ile çalışarak profesyonel yardım almasını öneriyoruz. Zira özellikle yüz kızartıcı suç, pek çok kanunda bir mesleğin veya görevin yapılmasına engel teşkil etmektedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *