+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

güveni kötüye kullanma

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

TCK 155’te düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu, en basit tanımıyla bir kişinin kendisine emanet bırakılan mal veya eşyaya ihanet etmesidir. Bir kişinin kendisine geçici olarak verilen ve başkasına ait olan bir mal veya parayı, amacı dışında kullanması veya sahiplenilmesidir. Diğer adı “inancı kötüye kullanma” olan bu suç tipinde, mağdur taraf mülkiyeti devretme amacı olmaksızın bir mal veya paranın fiili hakimiyetini kullanması veya saklaması gibi belirli bir amaç için faile vermektedir. Fail kendisine geçici olarak ve bir amaç için verilmiş mal veya parayı amacı dışında kullanmakta, sahiplenmekte veya başkasına vermektedir. Dolayısıyla bu suç tipinin temel özelliği, mağdurun bir kişiye güven duyarak bile malı veya parayı teslim etmesi, ancak failin bu güveni istismar etmesidir. Ayrıca kendisine geçici olarak fiili hakimiyeti verilen mal veya paranın kendisine bu amaçla verildiğinin inkar edilmesi de güveni kötüye kullanma suçu teşkil etmektedir.

Hırsızlık Suçunda Farkı

Güveni kötüye kullanma suçu, nitelik olarak hırsızlık suçuna benzemekle birlikte hırsızlık suçu ile bu suç tipi arasında önemli bir fark vardır. Hırsızlıkta mal veya paranın mağdurdan gizli ve rızası dışında alınmaktadır. İnancı kötüye kullanmada ise mağdur, mal veya parayı kendi rızası ile faile vermektedir. Bu suçun benzeştiği bir başka suç tipi ise dolandırıcılık suçudur. Ancak bu suç ile dolandırıcılık arasındaki en belirleyici fark, dolandırıcılık suçunda hile ve aldatma unsurunun bulunmasıdır. Ayrıca belirtmekte fayda var, eğer bu suçu işleyen kişi kamu görevlisi ise bu durumda eğer şartları oluştuysa zimmet suçu söz konusu olabilecektir. Bu itibarla bu suçun failinin görevi ve kamu görevlisi sıfatı taşıyıp taşımadığı da önem arz etmektedir.

güveni kötüye kullanma suçu

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu

Görevi kötüye kullanma suçunun, meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisi kapsamında verilen mal/para nedeniyle işlenmesi suçun nitelikli halidir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunda, suçun klasik şekline göre verilecek ceza miktarı artmaktadır. Eğer bir kişi, tanıdığı olan ancak arasında herhangi bir meslek, ticaret ve hizmet ilişkisi bulunmayan bir şahsa karşı bu suç işlenirse, suçun basit hali oluşacaktır. Ancak faille mağdur arasında meslek, ticaret veya hizmet ilişkisi varsa ve suç bu kapsamda işlenmişse nitelikli hal söz konusu olacaktır. Buna bir örnek bir muhasebecinin şirkete ait bir borcu ödemesi için kendisine verilen parayı harcamasıdır. Veya mağazada satış görevlisi olarak çalışan bir görevlinin sattığı malın parasını kendisinin alması da bu suçu oluşturmaktadır. Aynı şekilde tamir için kendisine bırakılan bir saati başkasına satan tamircinin eylemi de bu suçun nitelikli halini oluşturur.

Güveni kötüye kullanma suçunun cezası

Bu suçun basit hali için TCK’da öngörülen ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Eğer meslek, ticaret veya hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu söz konusu ise ceza artacaktır. Bir başka deyişle suçun nitelikli hali işlenmişse, bu durumda hakim tarafından verilecek ceza 1 ila 7 yıl arası hapis cezası ve 3.000 gün adli para cezası olacaktır. Bu suç aynı zamanda yüz kızartıcı bir suçtur ve yüz kızartıcı suç, pek çok kanunda bir mesleğin veya görevin yapılmasına engel teşkil etmektedir. Bu itibarla güveni kötüye kullanma suçlaması ile karşı karşıya kalan kişilerin bir ceza avukatı ile çalışarak profesyonel yardım almasını öneriyoruz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

7 Responses

 1. Av. İlker Atamer

  Bir kişiye kullanması için veya borç olarak verilen para nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu oluşmaz.

 2. Av. İlker Atamer

  Birden fazla suç nedeniyle tek bir dava açılacaktır ancak zimmet suçu değil, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya dolandırıcılık suçu söz konusu olabilir.

 3. mehmet

  Merhaba avukat bey. Geniş kapsamlı bir olayda dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık suçları aynı fail tarafından işlenmişse şüpheli hakkında hangi suçtan dava açılır. teşekkürler

  1. Av. İlker Atamer

   Suç teşkil eden her eylem için ayrı ceza verilir. Ancak bir eylem aynı anda birden fazla suç teşkil ediyorsa bu durumda yalnızca cezası en yüksek olan suçtan tek ceza verilir.

 4. Ergun

  Merhaba ben bir hanimla tanistik. Evlenip ufak bir ev yemekleri dukkanI acacaktik ben Buna amerikadan 20000 bin dolar gonderdim ve turkiyeye dondum.donunce onu evinde bir hafta kaldim ve beni evden hakaretlerle kovaladi simdi kendine hic bir sekilde ulasamiyorum oradan kayboldu ne yapmam gerekiyor.Tesekkur ederim

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer parayı borç olarak verdiyseniz ortada ceza hukukunu ilgilendiren veya suç teşkil eden bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu durumda hukuk mahkemeleri ve icra müdürlükleri nezdinde yasal işlem başlatmanız gerekir.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!