201408.15
4
18

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Yaralama Suçu

Türk Ceza Kanunu madde 89’da düzenlenmiş olan taksirle yaralama suçu, herhangi bir kast, daha açık bir ifadeyle yaralamaya yönelik bir bilme, öngörme ve isteme durumu söz konusu olmaksızın dikkat ve özen gösterme yükümlülüğünün ihlali sonucunda bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermektedir. Ülkemizde taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçu nedeniyle açılan ceza davalarının büyük kısmı trafik kazası içeriklidir.

Taksir nedir, ne anlama gelir?

Taksirle yaralama suçu hakkında detaylı açıklamalara geçmeden önce ceza hukuku anlamında “taksir nedir” sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır. Taksir, bir kişinin dikkat ve özen yükümlüğünü ihlal etmesi sonucunda öngörmediği bir neticenin meydana gelmesidir. Dolayısıyla taksir durumunda, fail ortaya çıkan neticeyi (yaralamayı) istememekte hatta öngörmemektedir. Ancak buna rağmen tedbirsiz ve dikkatsiz davrandığı için istenmeyen bir olumsuz sonuç meydana gelmektedir. Örneğin, eskiyen fren balatasını değiştirmediği için fren mesafesi uzayan ve bu nedenle frene bastığı halde durması gereken noktada duramadığı için bir yayaya çarpan ve yaralayan sürücünün bu fiili taksirli bir fiildir. Zira fren balatsını zamanında değiştirmediği için tedbir davranmış bu nedenle hiç istemediği halde bir yayaya çarparak yaralanmasına neden olmuştur.

taksirle yaralama suçu

Taksirle Yaralama Suçunun Cezası

Taksirle yaralama suçunda Türk Ceza Kanunu, suçun işlenmesi sonucu ortaya çıkan netice ve suçun yaptırımı konusunda üçlü bir ayrım yapmıştır. Buna göre eğer taksirleme yaralama fiili sonrasında;

Mağdurun vücudunda acı meydana gelmişse veya sağlığı ya da algılama yeteneği bozulmuşsa verilecek ceza 3 ay ila 1 yıl hapis cezası veya adli para cezası olacaktır. Suçun bu basit hali için mağdurun, taksirle yaralama fiili sonucu canının yanması dahi suçun oluşumu için yeterlidir mutlaka sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulması gerekmez.

Taksirle yaralama suçunda cezayı artıran durumlar

Eğer taksirle yaralama fiili sonucu;

  • mağdurun duyularından veya organlarından birisinin işlevinin sürekli zayıflamışsa,
  • kemik kırılmasına,
  • konuşmada sürekli zorluğa,
  • yüzde sabit bir ize,
  • yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
  • hamile bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olduysa

bu durumda ceza miktarı artacak ve netice ceza 4.5 ay ila 1.5 yıl hapis cezası arasında olacaktır. Taksirle yaralama fiili sonucunda, mağdurun iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa yakalanmasına veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya diğer organlarından herhangi birinin işlevinin yitirmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına,  yüzün sürekli değişmesine ya da hamile bir kadının çocuğunun düşmesine neden olduysa suçun cezası artacak ve 6 ay ile 2 yıl hapis cezası arasında tayin edilecektir.

Taksirle Yaralama Suçunda Avukat Seçimi

Taksirle yaralamadan açılan bir kamu davasında verilebilecek en yüksek ceza 2 yıl hapis cezasıdır. Ancak her ne kadar ceza miktarı çok yüksek olmasa da 1 ay hapis cezası veya hatta para cezası bile söz konusu olduğunda bu suça ilişkin mahkumiyet kararı kişinin adli siciline kayıt olarak girecektir. Ayrıca taksirle yaralama suçu nedeniyle ceza mahkemesinde alınacak bir mahkumiyet kararı açılacak tazminat davasında kesin delil teşkil edecektir. Bu itibarla her ne kadar çok yüksek cezalar söz konusu olmasa da yine de bu tür davalarda bu konuda uzman bir avukat ile çalışılması uygun olacaktır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *