201406.15
0
10

Boşanma Protokolü

Boşanma Protokolü

Boşanma Protokolü

Boşanma protokolü veya boşanma sözleşmesi, bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlandırılması için gerekli olan ve içeriği son derece önem taşıyan bir hukuki metindir. Boşanma protokolü, anlaşmalı bir boşanmada davasında boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür boşanma sözleşmesidir. Boşanma protokolü, bu anlamda boşanacak tarafların boşanma, velayet, tazminat, soyadı, mal varlıkları, tazminat ve nafaka konularında tarafların talep ve anlaşmalarını içeren son derece önemli bir hukuki metindir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanma davaları ve aile hukuku konusunda uzmanlaşmış boşanma uzmanı avukatlar ile içerik bakımından kusursuz bir protokol ile vakit kaybetmeden hızlı boşanmak mümkündür. Ancak boşanma süreçlerinin basite alınması, internetten bulunan hazır dilekçe veya protokol örnekleriyle hareket edilmesi çoğu zaman ciddi hukuki problemlere yol açabilmektedir. Bu itibarla boşanmanın sonuçlarını hükme bağlayan anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın adeta anayasası niteliğinde son derece önemli bir sözleşme ve de hukuki bir belgedir. Boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu olduğundan, protokol bakımından boşanma sebepleri fazla bir önem taşımaz. Ancak protokole konulacak maddeler son derece önemlidir.

Boşanma protokolü nasıl olmalıdır?

Boşanma protokolleri tarafların kişisel ve hukuki durumuna göre tamamen kişiye, davaya ve olaya özgü hazırlanması gerektiğinden, tüm anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olabilecek bir standart protokol yoktur. Ayrıca boşanma protokolü hakim tarafından onaylandığı anda adeta boşanma kararının bir parçası haline geldiğinden çok önemli hukuki sonuçlar doğurmaktadır ve mutlaka boşanma konusunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından hazırlanması gerekir.

Boşanma protokolü nasıl hazırlanır?

Boşanma protokolü, boşanma sebepleri konusundan bağımsız olsa da, tarafların boşanma gerekçesine, mal rejiminin özelliklerine, tarafların birbirlerinden taleplerine ve aradaki güven ilişkininin ne kadar sağlam olup olmadığına göre boşanma protokolünde mutlaka bulunması gereken maddelerin tarafların özel durumuna göre hazırlanması gerekir. Protokolde bulunması gereken özel bir maddenin bulunmayışı, boşanma davasıyla her şeyin bittiği sanılırken bir anda beklenmedik bir davanın muhatabı olunması sonucunu gündeme getirebilir. Benzer şekilde tazminat veya nafakaya ilişkin maddelerde bir takım hukuki eksiklilerin bulunması tarafların tazminat ve nafaka alacağını dahi tehlikeye sokabilir. Bu itibarla boşanma protokolünün mutlaka bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını veya en azından incelenmesini kesinlikle tavsiye etmekteyiz.

Boşanma protokolüne imza attıktan sonra vazgeçmek mümkün mü?

Evet boşanma protokolüne imza atan bir eş daha sonra duruşma sırasında protokolün içeriğini kabul etmediğini beyan edebilir. Ayrıca protokole imza atan bir eş hata, hile veya baskı ya da tehdit altında imza atmışsa bu hususu mutlaka bir dilekçe ile yazılı olarak ya da duruşma esnasında sözlü olarak bildirmesi gerekir. Dolayısıyla boşanma protokolüne imza atılmış olması geri dönülmez bir noktaya gelindiği anlamına gelmemektedir.

Boşanma protokolü niçin önemlidir?

Türkiye’de mahkemeler anlaşmalı boşanma davalarında boşanma kararı verirken doğrudan boşanma protokolünü esas aldığından, protokolde eksik veya yanlış bir madde bulunması durumunda o eksiklik veya yanlışlık doğrudan boşanma kararına yansımakta ve bunun sonucu olarak geri dönülmez bir noktaya ulaşabilmektedir. Bu itibarla mutlaka boşanma avukatları tarafından kişiye özgü ve profesyonel olarak hazırlanmış bir boşanma sözleşmesi kritik önemdedir. Protokoller kişilere ve davalara özgü hazırlandığından “anlaşmalı boşanma protokolü örneği” şeklinde arama yapılarak internetten bulunan protokol örnekleri adeta internetten reçete bulup ilaç almak kadar riskli bir yöntemdir. Dolayısıyla boşanma protokolü mutlaka bir aile ve boşanma avukatı tarafından hazırlanmalı veya hazırlanmış bir protokol var ise aile hukuku uzmanı bir avukat tarafından gözden geçirilmelidir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *