201407.22
4
13

İnternet Suçları

internet suçları

İnternet Suçları

İnternetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ve son zamanlarda uygulamada sıklıkla görülen bilişim suçu ve internet suçları türlerinden birisi de bir başkasına ait internet sitesi hesabının veya e-posta hesabının çeşitli yollarla hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesidir. Özellikle facebook ve twitter gibi sosyal ağ hesaplarının ele geçirilmesi yaygınlaştığından “hackerlık suçu” olarak bilinen bu bilişim suçu son dönemlerde sıkça medyada haber olmaya başlamıştır.

İnternet suçları vs Bilişim Suçları

İnternet suçları dendiğinde akla bilişim suçları gelse de esasen internet suçu ve bilişim suçu farklı kavramlardır.  Bilişim suçu veya siber suç olarak tanımlanan suç tipinin özel bir türü de internet üzerinden veya internet yoluyla işlenen suçları tanımlamak için kullanılan “internet suçları” kavramıdır.

İnternet veya e-posta hesaplarının ele geçirilmesi halinde hangi internet suçları işlenmiş olur?

İnternet sitesi veya e-posta hesaplarının ele geçirilmesi eylemlerinde birden fazla internet suçları tipi oluşabilmektedir. Şöyle ki; herhangi bir internet hesabına veya e-posta hesabına hukuk aykırı yollar girmek tek başına TCK madde 243’te düzenlenmiş olan olan bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu teşkil edecektir. Bu suç tipinde önemli olan hakkı ve yetkisi olmadığı bir hesaba izinsiz giriş sağlamaktır, yoksa girişin nasıl yapıldığının prensip olarak suça bir etkisi yoktur. Dolayısıyla failin şifresini bildiği bir hesaba giriş yapmasının veya şifreyi hukuka aykırı olarak ele geçirmesinin suça veya cezaya etkisi bakımından bir önemi yoktur. Söz konusu suçun cezası 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Başkasına ait özel mesajların veya e-postaların okunması suç mudur?

Bir internet hesabına hukuka aykırı olarak girildikten sonra eğer o hesap üzerinde hesap sahibinin başkalarıyla kurmuş olduğu iletişime dair bilgi ve verilerin örneğin özel mesajların ya da e-posta yazışmalarının okunması veya kaydedilmesi veya bunların ifşa edilmesi TCK 132’de düzenlenen haberleşmenin gizliliği ihlal suçu teşkil edebilecektir. Burada önemli olarak gizliliği ihlal edilen bilgi ve verilerin haberleşme niteliğinde olması bir başka deyişe 2 veya daha fazla kişi arasında kurulan bir iletişim niteliğinde olmasıdır. İnternet suçları arasında yer alan bu suçun cezası da eylemin niteliğine göre 1 ile 5 yıl hapis cezasıdır.

bilisim_sucu

İnternet hesaplarında değişiklik yapılmasının hukuken anlamı nedir?

Ayrıca eğer hukuka aykırı olarak giriş yapılan internet veya e-posta hesabından bir takım değişiklikler yapılması örneğin hesaba ait bir takım bilgilerin (e-posta adresi, profil resmi vb.) değiştirilmesi veya silinmesi halinde ayrıca TCK 244’te düzenlenmiş olan internet suçları ve bilişim suçlarından biri olan bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu söz konusu olabilecektir ki bu suçun cezası da eylemin özelliklerine göre 1 ile 6 yıl hapis cezasıdır. Eğer hesaba hukuka aykırı erişim sağlayan fail hiçbir veriye müdahale etmediyse o zaman sadece bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçundan söz etmek mümkün olacaktır.

Başkasına ait fotoğraf veya videoların yayınlaması hangi internet suçlarını oluşturur?

Eğer ele geçirilen internet sitesi hesabından, hesap sahibine ait bir takım özel bilgiler, fotoğraflar, videolar ve benzeri özel hayata ilişkin bilgi ve veriler yayınlanmışsa, bilişim sistemine veya verilere yönelik işlenmiş olan bilişim suçlarına ek olarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işlenmiş olacaktır. Dolayısıyla başkasına ait internet hesabı ele geçirilmesi halinde hesaba yapılan müdahaleler ve o hesap üzerinden yayınlanacak veriler ayrı birer internet suçları oluşturabilmektedir. Bu anlamda hukuka aykırı olarak ele geçirilen hesap bilgilerinden hesap sahibine dair bir takım özel bilgilerin veya görüntülerin paylaşılması halinde  özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. Örneğin ele geçirilen bir Facebook hesabından, hesap sahibinin özel hayata dair fotoğrafların herkese açık olarak yayınlanması veya bir takım özel hayata ilişkin videoların yüklenmesi bu suçun tipik bir örneğidir. Bu suç tipi için TCK’da öngörülen yaptırım ise 1 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır. Ayrıca ele geçirilen verilerin niteliğine göre “kişisel verilerin hukuka ele geçirilmesi” suçu da  gündeme gelebilecektir.

İnternet Suçları Nedeniyle Soruşturma ve Davalar

Bu tür suçlar sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda dijital deliller ve teknik detaylar söz konusu olacağından gerek mağdur tarafın gerekse suç şüphesi altında olan tarafın mutlaka internet suçları konusunda uzman bir internet ve bilişim avukatından hukuki destek almasını öneriyoruz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *