+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

internet suçu

İnternet Suçları

İnternet suçları kısa internet üzerinden işlenen suçları tanımlayan bir kavramdır. Internet üzerinden işlenen suçlar, internetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ve sıklıkla görülmeye başlamıştır.  En yaygın olan internet suçu türlerinden birisi, başkasına ait hesabının hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesidir. Söz konusu hesap, bir internet sitesi, e-posta veya sosyal medya hesabı olabilir. Son yıllarda Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal hesapların ele geçirilmesi yaygınlaşmıştır. Ayırca sahte sosyal medya hesapları üzerinden işlenen suçlar bu kapsamdadır. Bunun yanında giderek yaygınlaşan siber zorbalık eylemleri de kimi zaman bu tür siber suç kapsamına girebilmektedir.

İnternet Suçları ve Bilişim Suçları

İnternette gerçekleşen illegal aktiviteler dendiğinde akla bilişim suçları gelse de esasen bunlar farklı kavramlardır.  Bilişim suçu veya siber suç olarak tanımlanan suç tipinin özel bir türü de internet üzerinden veya internet yoluyla işlenen suçları tanımlamak için kullanılan “internet suçları” kavramıdır. İnternet üzerinden işlenen bu tür suçlar arasında son dönemde en yaygın olanları internet dolandırıcılığı suçu ile video şantaj suçu türleridir. Bunun yanında casus programla izleme ve dinleme suçu da bu kapsama girebilmektedir. Ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı suçu da online olarak işlenebilmekte ve bilişim suçu görünümü alabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak internet üzerinden işlenen suçlara siber fidye suçları da eklenebilir.

İnternet veya e-posta hesaplarının ele geçirilmesi halinde hangi suçlar işlenmiş olur?

İnternet sitesi veya e-posta hesaplarının ele geçirilmesi eylemlerinde birden fazla bilişim suçu tipi oluşabilmektedir. Şöyle ki; herhangi bir internet hesabına veya e-posta hesabına hukuk aykırı yollar girmek tek başına TCK madde 243’te düzenlenmiş olan bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu teşkil edecektir. Bu suç tipinde önemli olan hakkı ve yetkisi olmadığı bir hesaba izinsiz giriş sağlamaktır. Yoksa girişin nasıl yapıldığının prensip olarak suça bir etkisi yoktur. Dolayısıyla failin şifresini bildiği bir hesaba giriş yapmasının veya şifreyi hukuka aykırı olarak ele geçirmesinin suça veya cezaya etkisi bakımından bir önemi yoktur. Söz konusu suçun cezası 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Başkasının mesaj veya e-postalarının okunması suç mudur?

Bir internet hesabına yasadışı girildikten sonra hesap sahibinin iletişime verileri okunduysa başka bir suç oluşacaktır. Zira burada kişinin, başkalarıyla kurmuş olduğu haberleşmenin mahremiyeti ihlal edilmektedir. Örneğin özel mesajların ya da e-posta yazışmalarının okunması veya bunların ifşa edilmesi haberleşmenin gizliliği ihlal suçu teşkil edebilecektir. Burada önemli olarak gizliliği ihlal edilen bilgi ve verilerin haberleşme niteliğinde olmasıdır. Bir başka deyişle 2 veya daha fazla kişi arasında kurulan bir iletişim mevcut olmalıdır. İnternet suçları arasında yer alan bu suçun cezası da eylemin niteliğine göre 1 ile 5 yıl hapis cezasıdır.

İnternet hesaplarında değişiklik yapılmasının hukuken anlamı nedir?

Ayrıca hukuka aykırı giriş yapılan hesapta birtakım değişiklikler yapılmış olabilir. Örneğin hesap bilgileri değiştirilmiş veya silinmişse başka bir suç oluşacaktır. Bu durumda TCK 244’te düzenlenmiş olan internet suçları ve bilişim suçlarından biri gündeme gelecektir. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu söz konusu olabilecektir. Bu suçun cezası da eylemin özelliklerine göre 1 ile 6 yıl hapis cezasıdır. Hesaba hukuka aykırı giren fail verilere müdahale etmediyse o zaman sadece bilişim sistemine girme suçu söz konusu olacaktır. Bunun dışında girilen hesapta değişiklikler yapılmışsa bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar oluşacaktır.  Sahte sosyal medya hesapları üzerinden işlenen suçlar da bu kapsamdadır.

Başkasına ait fotoğraf veya videoların yayınlaması hangi internet suçunu oluşturur?

Eğer ele geçirilen internet sitesi hesabından, hesap sahibine ait birtakım özel bilgiler, fotoğraflar, videolar ve benzeri özel hayata ilişkin bilgi ve veriler yayınlanmışsa, bilişim sistemine veya verilere yönelik işlenmiş olan bilişim suçlarına ek olarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işlenmiş olacaktır. Dolayısıyla başkasına ait internet hesabı ele geçirilmesi sonrası yayınlanacak veriler ayrı birer suç oluşturabilmektedir. Bu halde hesaba yapılan müdahaleler ve o hesap üzerinden kişisel veri paylaşımı yapılabilir. Hukuka aykırı olarak ele geçirilen hesaptan bazı özel bilgilerin veya görüntülerin paylaşılması halinde suç değişecektir. Bu durumda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır. Örneğin ele geçirilen Facebook hesabından, hesap sahibinin özel hayat fotoğraflarının yayınlanması bu suçun tipik örneğidir. Sosyal medya birtakım özel hayata ilişkin videoların yüklenmesi de aynı kapsamdadır. Bu suç tipi için TCK’da öngörülen yaptırım ise 1 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır. Ayrıca ele geçirilen verilerin niteliğine göre “kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi” suçu da  gündeme gelebilecektir.

Cinsel içerikleri sitelere girmek suç mudur?

İnternette cinsel içerikli sitelere girmek suç mu sorusunun cevabı müstehcenlik suçunun tanımına göre değişmektedir. Cinsel sitelerin tümü olmasa da müstehcenlik suçu kapsamına giren sitelere girilmesi müstehcenlik suçu oluşturur. Bunların başında içeriğinde çocukların kullanıldığı cinsel içerikler gelmektedir. Ayrıca şiddet içeren veya ceset ya da hayvanlarla olan cinsel içerikler de suç kapsamındadır. Nitekim, 5651 Sayılı Yasa ve erişim engelleme kararları bu hükümdedir.

İnternet Suçları Nedeniyle Soruşturma ve Davalar

Bu tür suçlar sebebiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda dijital deliller ve teknik detaylar söz konusudur. Bu nedenle gerek mağdur tarafın gerekse suç şüphesi altında olan tarafın teknik bilgisi yüksek olan ve mutlaka bilişim suçları konusunda uzman bir bilişim avukatından hukuki destek almasını öneriyoruz. Bu tür suçlar nedeniyle mağdur olan kişiler de ayrıca büromuzdan hukuki destek alabilirler.

Av. İlker ATAMER

2 Yorum

  1. Mehmet

    Merhaba benim internetimden Arap face profilli biri çıplak fotoğrafa bakmış ifade verdim siber şubeye galiba Amerikan polisi suç duyurusunda bulunan nasıl bir yol izlemeliyim

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!