201906.15
3
0

Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Suçu

Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Suçu

Evlenme vaadiyle dolandırıcılık suçunun çok fazla versiyonu olmakla beraber bu makalenin konusu internet üzerinden online işlenen evlilik dolandırıcılığı suçudur. Özellikle son 10 yıl içerisinde evlilik siteleri, arkadaşlık siteleri veya sosyal medya üzerinden bulduğu kurbanları evleneceği bahsiyle kandıran dolandırıcılar, mağdurları hem duygusal olarak yıpratmakta hem de maddi zarara uğratmaktadır. Evlilik dolandırıcılığı suçu hem kadınları hem de erkekleri hedef alabilen ve farklı türleri bulunan bir nitelikli dolandırıcılık tipidir. Bu tür evlilik temalı dolandırıcılık suçunun en tipik türlerinden birisi başta Bulgaristan olmak üzere Balkan ülkelerinden  Türkiye’deki erkeklere karşı işlenen evlilik dolandırıcılığı suçudur.  Türkiye’de erkeklere karşı işlenen evlenme dolandırıcılığı suçları özellikle Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan ve Romanya ülkelerindeki Türk kökenli ve/veya iyi Türkçe konuşan kişiler tarafından işlenmektedir. Dolandırıcılık yapan failler temelde iki şekilde kurbanlara ulaşmaktadır. Birinci yöntem, yabancı (genelde Bulgaristan ülke kodlu) bir numaradan cevapsız çağrı yapıp geri dönüş yapan kişilerle iletişim kurup ardından duygusal bir sohbete devamında da evlenme dolandırıcılığı aşamasına geçilmesidir. İkinci ve günümüzde daha yaygın yöntem ise evlilik siteleri ya da sosyal medya üzerinden maddi durumunun iyi olduğu tahmin edilen kişilerin kurban seçilerek dolandırılmasıdır.

Yurtdışından İşlenen Evlenme Dolandırıcılığı Suçu

Yurtdışındaki evlilik dolandırıcıları genellikle benzer hikayeler anlatarak mağdurları aldatmaktadır. Yetim büyümüş olmak veya anne ve babanın hayatta olmaması klasik olarak mağdurlara anlatılan asılsız hikayeler arasındadır. Mağdur ayrıca çeşitli nedenlerden dolayı zor durumda olduğunu anlatarak mağdurun kendisini kurtarıcı gibi hissetmesini sağlamaktadır. Dolandırıcılar kimi zaman maddi zorlukları kimi zaman akraba şiddetini hikayeleştirip anlatmaktadır. Özellikle Bulgaristan ve Romanya üzerinden işlenene evlenme vaadiyle dolandırıcılık suçlarında, failler oldukça profesyonel olup sabırla ve yavaş yavaş ilerleyip daha büyük vurgun yapma peşindedir. Kısa sürede acele edip güven vermeyen hareketlerle küçük meblağlar almak yerine ciddi emek ve zaman harcayıp büyük oranda maddi menfaat elde etme amacındadırlar.

evlilik vaadiyle dolandiricilik

Bulgaristan Üzerinden İşlenen Evlenme Vaadiyle Dolandırıcılık Suçları

Bu tür evlenme dolandırıcıları, adeta bir tiyatro oyuncusu gibi rol yapmakta, oynadığı rol için kimi zaman valiz hazırlayıp hazırladığı valizin resmini mağdura atarak, hatta havalimanına gidip oradan fotoğraf veya video çekip “bak geliyorum işte” mesajı vererek mağduru son derece inandırıcı şekilde ikna edip kandırmaktadır. Bu tür evlilik temalı dolandırıcılık suçlarında, evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçu işleyen kişiler para tahsilatlarını ise genelde banka hesabı vermeksizin Western Union, UPT ve Money Gram gibi uluslararası para transfer sistemleri ile isme çıkartılan ödemeler vasıtasıyla yapmaktadır. Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kişiler klasikleşmiş yalan ve hileler kullanarak mağdurlardan para tahsil etmektedirler. Önce uçuk bileti parası, ardından seyahat sigortası, depozito bedeli, pasaport harcı, para cezası, vergi borcu, görevlilerin rüşvet istemesi,  hastane veya tedavi masrafı, cenaze masrafı, nezarethaneye düşme sebebiyle avukat ücreti  gibi çok sayıda değişik bahaneler üreterek mağdurdan parça parça ve çok miktarda para almaktadırlar. Evlilik dolandırıcıları her seferinde “işte bu son” deyip tekrar tekrar çeşitli bahanelerle para almaktadırlar.

Evlilik Dolandırıcılığında Hile ve Aldatma Unsuru

Evlilik dolandırıcılığı mağduru olup bize başvuran müvekkillerimizin neredeyse tümü yüksek eğitimli ve maddi durumu iyi olan kişilerdi. Çok zeki, bilgili ve gözü açık kişilerin bile evlenme dolandırıcılığı kurbanı olmasında temelde üç faktör etkili olmaktadır:

1- Mağdurların duygusal boşluk yaşaması

Duygusal boşluk yaşayan veya kendisine eş arayan kişilerin bu manevi yapısı onlar açısından zayıf bir nokta olmakta ve tedbirli kişiler bile bu nedenle evlenme dolandırıcılığı kurbanı olabilmektedir.

2- Dolandırıcıların yavaş ve sabırla ilerlemesi

Evlilik dolandırıcılığı yapan kişiler sabırsız ve aceleci davranmak yerine bu işi için ciddi bir zaman ayırmakta ve yavaş yavaş güven tesis etmek için günler harcamaktadır.

3- Dolandırıcıların pasaport bilgisi, isim, gerçek fotoğraf ve video kullanması

Evlenme dolandırıcılarının en önemli özelliklerinden birisi de güven vermek ve mağduru aldatmak için her ne kadar sahte olsa da isim ve soyisim, pasaport resmi gibi özel bilgiler kullanmasıdır. Normalde internette dolandırıcılık yapan kişiler asla kendilerini deşifre etmek istemez, isim ve gerçek fotoğraf paylaşmaz. Ancak genel durumun aksine evlilik dolandırıcılığı yapan kişiler bazı vakıalarda gerçek fotoğraflarını, gerçek videolarını paylaştığı gibi isim vermekten hatta pasaportunun resmini göndermekten dahi çekinmemektedir. Dolandırıcıların hiç kendini gizlemeden açıktan gerçek bilgi paylaşması çok akıllı ve tedbirli kişilerin bile dolandırılmasını sağlayan bir taktik olmaktadır. Zira mağdur, üzerindeki isim gerçek olan bir sahte pasaportu mağdura uçak bileti için göndermekte ardından da para isterken de yine pasaportun üzerinde yazılı isim adına para gönderilmesini istemekte. Dolayısıyla mağdur kişi, pasaport üzerindeki isimle parayı alacak kişinin aynı olmasını güven veren bir unsur olarak görmekte ve dolandırıcılıktan şüphe etmemektedir.

evlilik dolandiriciligi

Türkiye’de İşlenen Evlilik Dolandırıcılığı Suçları

Türkiye’de internet üzerinden işlenen evlilik dolandırıcılığı suçları ise biraz daha farklı şekilde gerçekleşmektedir. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık suçu işleyen kişiler, ilk aşamada evlilik siteleri veya arkadaşlık siteleri ya da Facebook ve Instagram gibi sosyal medya siteleri üzerinden mağdurla tanışmakta ve kendisini maddi durumu iyi olan ideal bir eş olarak tanıtmaktadır. İkinci aşamada, dolandırıcılık faili, uzun süren bir sohbetin ardından mağdurun güvenini kazanmakta ve çoğu zaman yüzyüze görüşmeye gelmektedir. Üçüncü aşamada, fail ilerleyen sohbet ve samimiyet sayesinde mağdurun maddi durumu ve mal varlığı konusunda bilgi edinmektedir. Son aşamada ise fail, mağdura evlilik teklif etmek ve evleneceklerine inandırmaktadır. Beşinci ve son aşamada ise fail, maddi durumu çok iyi olmasına rağmen acil bir nakit sıkışıklığı yaşadığına dair mağduru inandırarak mağdurdan para almakta ve mağduru sömürebildiği kadar sömürdükten sonra iletişimini kesmektedir.

Türkiye’de işlenen evlilik dolandırıcılığı suçları hem erkekleri hem kadınları hedef almaktadır. Hatta Türkiye’deki evlilik dolandırıcılığı suçlarında kadınların daha fazla hedef seçildiğini söylemek mümkündür. Bu dolandırıcılık suçlarının ortak özelliği tümüyle yalan ve hile üzerine kurulu olmasıdır. Evlilik dolandırıcılığı suçu mağduru olan kişilerin dosyasını takip edip yakalanmasını ve haklarında kamu davası açılmasını sağladığımız kimi dolandırıcıların evli çıktığını ve hatta eşinin bilgisi dahilinde bu suçu işlediğine de rastladığımızı belirtmek isteriz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve yazılar Av. İlker ATAMER’e ait olup, sitedeki yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından e-imzalı zaman damgası ile kayıt altına alınmıştır. Sitedeki makale ve yazıların yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında hem hukuki hem cezai işlem yapılacaktır.


Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *