201904.10
1
0

Medyum ve Büyü Dolandırıcılığı Suçu

Medyum ve Büyü Dolandırıcılığı Suçları

Medyum dolandırıcılığı ve büyü dolandırıcılığı suçları son birkaç yılda artma eğilimi gösteren nitelikli dolandırıcılık türleridir. İnternetin anonim yapısı ve kötü niyetli kişilere kimliklerini bir ölçüde gizleyerek suç işleme imkanı vermesi maalesef internetten işlenen dolandırıcılık suçlarını artırmıştır. Alışveriş dolandırıcılığı, kumar ve bahis siteleriyle dolandırıcılıkkredi kartı dolandırıcılığı, online arkadaşlık dolandırıcılığı gibi yaygın internet dolandırıcılığı türlerinden birisi de büyü dolandırıcılığı ve medyum dolandırıcılığı suçudur. İnternetteki dolandırıcılık türlerinin bazıları alışveriş yapmak isteyen kişileri hedef alırken büyü dolandırıcıları ve medyum dolandırıcılar ise metafizik beklentileri olan kişileri kurban seçmektedir.

medyum dolandırıcılığı

Medyum Dolandırıcılığı

Medyum dolandırıcılığı en klasik tanımıyla gelecekle ilgili bir takım bilgiler verme vaadiyle kişilerin kandırılarak paralarının alınmasıdır. Medyumluk, esasen hiçbir bilimsel yönü ve yöntemi bulunmayan eğlence amaçlı bir aktivite niteliği taşımaktadır. Ancak bazı kötü niyetli kişiler gelecekten haber verme vaadini belirli bir maddi karşılığa bağlayarak bu yolla insanlardan haksız maddi menfaat temin etmektedirler. Medyum dolandırıcılığı suçu failin doğrudan mağdurla temas kurması ile işlenebileceği gibi internet üzerinden de online olarak işlenebilmektedir. Medyum ve fal türü metafizik konular dolandırıcılar açısından internette suistimal edilmesi kolay olan konular  arasında yer almaktadır. Fal bakmak veya büyük yapmak gibi bilimötesi hususların ispatı mümkün olmadığından kötü niyetli bir kişi hiçbir dayanağı olmayan baş sözleri gelecekte gerçekleşecek olaylar gibi anlatarak mağdurları kolaylıkla aldatabilmektedir.

büyü dolandırıcılığı

Büyü Dolandırıcılığı

Bir başka nitelikli dolandırıcılık türü ise “büyü dolandırıcılığı” olarak anılan ve kişilere belli sonuçları gerçekleştirecek büyüler yapma vaadiyle maddi menfaat temin edilmesidir. İnternette büyü ve büyücülük üzerine siteler açan bazı kötü niyetli kişiler, sitelerine ekledikleri asılsız ve aldatıcı bilgilerle insanları kandırmakta ve hatta sahte yorumlarla başarılı sonuç aldıklarına dair insanları ikna etmeye daha açık bir ifadeyle aldatmaya çalışmaktadır. Bu amaçla sitelerine kendi ekledikleri sahte yorumlarla sanki kendilerine başvurup da müspet bir sonuç almış insanlar varmış gibi izlenim yaratarak insanlar dolandırılmaktadır. Büyü dolandırıcılığının bir başka alt türü ise büyü bozma dolandırıcılığı suçudur. Mağdur kişinin yaşadığı bir takım olumsuzlukların kaynağı olarak büyü yapılmasını gösteren dolandırıcılar sözde büyüyü bozmak vaadiyle maddi menfaat temin edebilmektedir.

Büyü dolandırıcılığı yapan kişiler, genelde evlenme, boşanma, sınav başarısı gibi konularda arayış içinde olan saf insanları hedeflemekte ve internet sitelerine ekledikleri asılsız bilgilerle bu insanlara asılsız vaatlerde bulunmaktadır. Büyü yaparak bir takım metafizik sonuçlar elde ettiğini söyleyen fail, bunun karşılığında da yüklü miktarda para talep etmektedir.  Tuzağa düşürdüğü mağdurdan belirli bir miktar para aldıktan sonra fail yetinmemekte ve sözde büyü malzemesi almak için yeniden para istemektedir. Bu yolla mağdurdan sürekli para talep eden dolandırıcılar sonraki aşamada ekstra büyü yapılması gerektiğini iddia edip yeniden mağdurdan para talep etmekte ve mağdurdan olabildiği ölçüde maddi çıkar sağlamaya çalışmaktadırlar. Hatta büyü dolandırıcılığı yapan bazı kişilerin, mağdurların artık para ödemeyi kesmesi durumunda bizzat mağdura karşı büyü yapacağı bahsiyle tehditle para istediği bir başka deyişle şantaj suçu işlediği de görülmektedir.

Büyü Dolandırıcılığının Cezası

Nitelikli dolandırıcılık teşkil eden büyü dolandırıcılığı TCK 158/1a kapsamında girmektedir ve cezası ise 3 ila 10 yıl arası hapis cezası ve  5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Ayrıca büyü dolandırıcılığı suçu internet veya sosyal medya sitesi üzerinden işlenmişse 158/1f fıkrasının uygulanması durumu da söz konusu olacaktır. Ayrıca medyum dolandırıcılığı suçunda da bir takım dini inanç ve duygular suistimal edildiyse ve suç bilişim sistemleri vasıtasıyla işlendiyse yine nitelikli dolandırıcılık suçu oluşacaktır.

Av. İlker Atamer

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde ksımen veya tamamen yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.


Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *