201812.05 12

Yasadışı Bahis Suçları

Yasadışı Bahis Suçları

7258 Sayılı Kanun (Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) “Yasadışı Bahis” olarak tabir edilen ve bazen halk arasında “kaçak bahis” olarak tanımlanan izinsiz bahis konusunda ciddi cezalar öngörmektedir. Bahis suçu olarak ifade edilen suçlar genel olarak bahis oynatma, bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama, yasadışı bahis sitelerimin reklamını yapma ve teşvik etme suçlardır. Bunların yanında 7258 Sayılı Kanun ayrıca bahis oynanması eylemi için de idari para cezası niteliğinde yaptırım öngörmüştür.

yasadışı bahis

Bahis Oynatma veya Bahis Oynanmasını Sağlama Suçu

Bahis oynatma veya bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama suçunun cezası ilgili kanunda 3 ila 5 yıl arası hapis cezası ve ayrıca 10.000 güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu suç tipine konu olan spor müsabakaları yurt içinde oynanan spor müsabakalarıdır. Eğer yurt dışında gerçekleştirilen spor müsabakalarına ilişkin bahis oynatılıyorsa bu durumda ilişkin madde metninde yurtdışında oynatılan spor müsabakası kavramına yer verilmediğinden ve husus aşağıdaki suç tipine ilişkin fıkrada yer aldığından,

Yasadışı bahis oynatılan mekanların mühürlenerek kapatılacağı ve ruhsatının iptal edileceği de ayrıca kanunda hükme bağlanmıştır. Böylece bahis oynanmasına yer veya imkan sağlama suçlarının işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından hiçbir ihtarda bulunmaksızın 3 ay süreyle mühürlenerek kapatılacaktır. Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından 5 iş günü içinde iptal edilecektir.

İnternet Üzerinden Yurt Dışı Bahis Oynatma Suçu

Yurtdışında faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden bahis oynatma suçunun cezası ise 4 ila 6 yıl arası hapis olarak belirlenmiştir. Görüleceği üzere yurtdışı bağlantılı internet siteleri üzerinden kaçak yasadışı bahis oynatmanın cezası, bahis oynanması için yer ve imkan temini suçundan daha yüksektir.

Bahis Parasına Aracılık Etme Suçu

7258 Sayılı Kanun yalnızca yasadışı bahis oynatılmasını değil aynı zamanda yasadışı bahis parasının nakline veya transferine aracılık edilmesini de suç kapsamına almıştır. Böylece sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Bahis parası konusunda kanun bir yarım yapmadığı için bahis oynamak için ödenen veya bahisten kazanılan herhangi bir miktar paranın nakline aracılık edilmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Yasadışı Bahis Reklamı Yapma Suçu

7258 Sayılı Kanun, ayrıca izinsiz ve yasadışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasını ve bahis oynanmasına teşvik edilmesini de suç kapsamına almıştır. İlgili kanunun 5/c maddesi bu tür yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılarak izinsiz bahis oynanmasını teşvik etme suçuna 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası ve ayrıca 3.000 güne kadar da adli para cezası getirmiştir. Kanun koyucu, izinsiz ve yasadışı bahis siteleri konusunda ne kadar hassas olduğunu, bu tür bahis sitelerinin reklamına bile ceza getirerek göstermiştir. Bahis reklamı yapma ve teşvik etme suçu kapsamına, reklamı hazırlayan, reklamı yapan, reklamda oynayan ve reklamı yayınlayan kişilerin eylemleri girmektedir. Bahis reklamı cezası yukarıda açıklandığı gibi hem hapis hem para cezasını içermektedir.

Bahis Sitelerine ve Bahis Reklamı Yapan Sitelere Erişimin Engellenmesi

7258 Sayılı Kanun ayrıca  5651 sayılı Kanun’a atıf yaparak yasadışı bahis suçları işlenen sitelere erişimin engellenmesi hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Erişim engelleme bakımından yasadışı bahis suçunun türü konusunda bir ayrım yapılmadığından yukarıda sayılan tüm suç tipleri bakımından erişim engelleme kararı verilebilecektir. Bir başka deyişle yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama, yasadışı bahis oynatma, bahis parasına aracılık ve en önemlisi yasadışı bahis reklamı yapma suçu bakımından internet sitelerine erişim engelleme kararı verilebilecektir.
bahis suçu

Yasadışı Bahis Oynama Suçu

Bahis oynama suçu için ise, bahis oynatma ve aracılık suçlarına göre nispeten daha düşük cezalar öngörülmüştür. Bu tür izinsiz ve yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynamanın cezası 5.000 TL ile 20.000 TL arasında para cezasıdır. Bahis oynama suçunun para cezası adli olmayıp idari nitelikte bir para cezası olduğundan adli sicile sabıka kaydı olarak işlenmemektedir. Para cezasını verecek olan kurum illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamdır. İzinsiz bahis oynama suçu için verilecek cezanın miktarının tayini konusunda yasada bir kriter olmadığından idari amirin takdiri geçerli olmaktadır. Dolayısıyla mülki idari amir 5.000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezası tayini konusunda takdir hakkına sahiptir. Ancak uygulamada ilk defa oynayan kişilere genelde 5.000 TL, mükerrer durumlarda ise daha yüksek ceza takdir edilmektedir. Ayrıca 7258 Sayılı Yasa gereği oynama eylemenin süresi ve oynanan para miktarının yüksekliği de para cezasının tayininde rol oynayabilmektedir.

Mal Varlıklarına Tedbir Konulması, Banka Blokesi ve Müsadere

Yasadışı bahis suçları nedeniyle son yıllarda MASAK tarafından banka hesaplarına bloke konulmaktadır. MASAK blokesi dışında özellikle son 2 yılda açılan ceza soruşturmalarında da bahis nedeniyle çok sayıda vatandaşın banka hesabına bloke konulmuş hatta bazı kişiler için ayrıca yurtdışı çıkış yasağı getirilmiştir. MASAK blokesi ve mahkeme tarafından hesaplara banka blokesi konulması ve Masak bloke avukat olarak itiraz ile bloke kaldırılması konusunda detaylı bilgi için “Kumar ve Bahis Nedeniyle Hesaba Bloke Konulması” başlıklı makalemiz incelenebilir.
7258 Sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşyalara el konulması ve müsadere edilmesinin yanında
bahis oyunlarının oynanması için ödenen veya oynanması yoluyla elde edilen para ve her türlü mal varlığı değeri, de aynı şekilde Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilecektir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *