201709.16
6
13

Vajinismus Nedeniyle Boşanma

vajinismus nedeniyle boşanma

Vajinismus Nedeniyle Boşanma

Vajinismus nedeniyle boşanma ve vajinismusun boşanma sebebi olup olmadığı konularına girmeden önce vajinismus hakkında genel bir bilgi vermek uygun olacaktır. Vajinismus kadınlar çeşitli sosya-psikolojik nedenlerle ve korku gibi dürtülerin etkisiyle cinsel ilişki sırasında aşırı kasılması nedeniyle cinsel ilişki kuramaması durumudur. Vajinismus niteliği itibariyle cinsel ilişki kurulmasını çok zorlaştıran ve bazen cinsel ilişkiyi imkansız hale getiren bir rahatsızlıktır. Vajinismusun evliliğin temel unsurlardan birisi olan cinsel ilişkiyi engelleyen bu yapısı onu boşanma davalarında sık duyulan bir terim haline getirmektedir. Zira vajinismus cinsel birlikteliği olumsuz yönde etkilendiğinden her iki taraf için de evliliği çekilmez hale getiren bir yapıya sahip olabilmektedir.

Vajinismus, tıp biliminde primer (primary) ve sekonder (secondary) olarak 2 kategoriye ayrılmakta ve psikolojik yönü ağır basan sekonder vajinismus diğer toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da daha sık görülmektedir. Vajinismusun sekonder olması tedavi edilebilir nitelik taşıması anlamına geldiğinden sekonder vajinismusun hukuki anlamda boşanma davası bakımından önem arz etmektedir. Şimdi vajinismus nedeniyle boşanma konusunda detaylara girelim ve vajinismus boşanma sebebi midir sorusuna yanıt verelim.

Vajinismus Sebebiyle Boşanmak

Eşlerin vajinismus sebebiyle boşanma noktasına gelmesi özellikle Türkiye’de sık karşılaşılan bir durumdur. Vajinismus yüzünden boşanma davası çoğu zaman koca tarafından açılsa da bazı durumlarda kadınların da vajinismus sebebiyle boşanma davası açtığı görülmektedir. Vajinismusun boşanma gerekçesi olarak gündeme geldiğinde hakimin bakacağı ilk unsur vajinismusun niteliği itibariyle tedavi edilebilir olup olmadığına bakmak ve bu hususta gerekirse bilirkişi raporu almak olacaktır. Eğer vajinismus tedavi edilebilir yapıda ise o zaman hakimin bakacağı ikinci unsur vajinismus olan kadının tedaviden kaçınıp kaçınmadığına bakmak olacaktır. Eğer kadın tedaviden kaçınmıyorsa ve tedavi olmak için çaba sarf ediyorsa o zaman kocanın bu bu tedavi sürecini desteklemesi ve eşini bu konuda yalnız bırakmak yerine ona her anlamda destek olması gerekir. Nitekim Yargıtay vermiş olduğu bir kararda, tedavi edilebilir nitelikte vajinismus rahatsızlığı olan bir kadının tedaviden kaçınma durumu olmadığı için kocanın açtığı boşanma davasının reddedilmesini hukuka uygun bulmuştur. Dolayısıyla tüm olaylar ve durumlar için geçerli olacak şekilde “vajinismus bir boşanma sebebidir” veya “vajinismus boşanma nedeni değildir” demek mümkün değildir. Her olay ve durumun kendi çerçevesinde değerlendirilmesi, özellikle vajinismusun tedavi edilebilir olup olmadığına ve tedaviden kaçınma durumu olup olmadığına bakılması gerekir.

Yargıtay’ın Vajinismus Yüzünden Boşanmaya Bakışı

Yargıtay şu ana kadar vermiş olduğu pek çok kararda cinsel birlikteliğin evlilik için olmazsa olmaz unsurlardan biri olduğunu ve evlilik süresi içinde cinsel ilişkinin kurulamamış olmasını evliliğin birliğini sarsan bir unsur olarak vurgulamıştır. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma başlıklı makalemde de belirtiğim gibi Yargıtay, herhangi bir cinsel sorunun boşanma gerekçesi olması için bazı kriterler belirlemiştir. Bu anlamda her cinsel sorun bir boşanma sebebi teşkil etmemektedir. Bunun bir boşanma sebebi olması için cinsel sorunun cinsel ilişkinin kurulmasını engellemesi gerekmektedir. Ayrıca cinsel soruna sahip olan tarafın makul bir sürede tedavi olmayı kabul etmesi ve tedavi olması gerekmektedir. Ancak cinsel bir rahatsızlık veya vajinismus nedeniyle cinsel ilişki kuramayan taraf bir de tedavi olmayı reddediyorsa bu hem bir boşanma hem de tazminat sebebi olabilecektir. Nitekim Yargıtay, eşlerden birisinin cinsel sorun taşımasına rağmen tedaviden kaçınması durumunda diğer eşin evi terk etmesini ve boşanma davası açmasını haklı görmektedir.

Vajinismusun Görülme Sıklığı

Vajinismus, özellikle sosyo-kültürel ve psikolojik yönleri ağır basan bir rahatsızlık olduğu için cinsellik konusunda daha açık olan Batı toplumlarında vajinismus görülme sıklığı %1’in altında iken, Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri gibi cinsel konularda nispeten daha kapalı toplumlarda bu oran %10 civarına yaklaşmaktadır. Türkiye de vajinismusun dünyada en sık görüldüğü ve boşanma sebebi olarak gündeme geldiği ve bunun sonucu olarak da vajinismus nedeniyle boşanma oranın yüksek olduğu ülkelerden birisidir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *