201412.12 112

Boşanma Dilekçesi

boşanma dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi, davası açmak için gereken en temel ve hatta en önemli döküman olup, boşama dilekçesinin eksiksiz ve kusursuz olarak yazılmış olması boşanma davasının lehe sonuçlanması bakımından önemlidir. Boşanma davasının kabul edilmesi ve davacının hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için boşanma dilekçesinin, boşanmaya ilişkin tüm hukuki gerekçeleri ve dayanakları içermesi gerekir. Ayrıca dilekçede, boşanma nedenlerine ve delillerine atıf yapmalı, varsa tedbir talepleri ve usuli talepler eksiksiz gösterilmeli ve dilekçenin sonuç ve talep kısmı, hak kaybı olmaması açısından doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. Boşanma dilekçesinde yaşanan tüm olaylar ayrıntılı ve hikayesel biçimde aktarılarak dilekçenin muhteviyatının gereksiz yere şişirilmemesi ve sadece aile hukuku anlamında önem taşıyan noktaların yazılması uygun olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar boşanma konusunda anlaşmaya vardığından ve herhangi çekişmeli bir durum olmadığından çekişmeli boşanma dilekçesine göre nispeten kısa olacaktır. Ancak anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde, yapılan anlaşmaya ve varsa mal rejimine dair diğer ayrıntılara yer vermek ve boşanma protokolüne atıf yapmak yerine olacaktır. Ayrıca anlaşmalı boşanma dilekçesinin mutlaka kusursuz bir anlaşmalı boşanma protokolü ile desteklenmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma konusunda anlaşmaya varamadığı veya boşanma konusunda mutabakata varmakla birlikte velayet, mal rejimi, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşma sağlayamadığı davalardır. Dolayısıyla, çekişmeli boşanma davası dilekçesi, boşanma konusu ve boşanmaya dair anlaşmazlıklar ve en önemlisi boşanma sebepleri ve dayanakları konusunda hukuki gerekçe ve dayanaklar içermelidir. Bir diğer önemli nokta ise, boşanma sebebi olan olay ve olgular konusundaki delil ve tanıklara atıf yapılmasıdır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası dilekçe örneği hiçbir şekilde başvurulmaması gereken bir yöntemdir. Boşanmak çok ciddi hukuki sonuçları olan hukuki bir durumdur ve kişilerin boşanma sonrasını hayatlarını dahi etkilemektedir. Bu itibarla maddi imkanı bulunanların mutlaka boşanma avukatı ile çalışmalarını maddi imkanı olmayanların da en azından boşanma dilekçelerini bir avukata yazdırmalarını ve boşanma süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti almalarını öneriyoruz.

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Boşanma dilekçesi, boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre boşanma sebeplerini, boşanmaya dair dayanak ve delilleri, varsa tedbir taleplerini, eğer 18 yaşından küçük çocuk varsa geçici ve kalıcı velayet konusundaki talepleri, varsa nafaka ve tazminat konularındaki talepleri içerecek şekilde kanuna uygun olarak yazılmalıdır.

Boşanma dilekçesi nereye verilir?

Boşanma dilekçesi aile mahkemesi kalemine ve aile mahkemesi adına dava dosyalarını teslim alan tevzi bürolarına verilmelidir. Eğer bulunduğunuz şehirdeki adliyelerde aile mahkemesi yoksa boşanma dilekçesi ve dava dosyası aile mahkemesi görevi gören asliye hukuk mahkemelerine verilmelidir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *