+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

müstehcenlik suçu

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu hakkında detaylı açıklamaya geçmeden önce müstehcenlik nedir sorusu üzerinde durmak yerinde olacaktır. “Müstehcen” genel olarak açık, saçık ve edebe aykırı anlamları taşıyan bir sıfattır. Müstehcen terimi ise bu niteliğe sahip yazılı veya görsel materyaller veya yayınlar için kullanılır. Müstehcenlik ise içeriğinde müstehcen görüntü, ses veya yazı bulunan materyallerle ilgili bir kavramdır. Ancak bu yazıda “müstehcen materyal” kavramı müstehcen olan her tür ürünü, nesneyi ve yayını ifade etmek için kullanılacaktır. Müstehcenlik, bilişim suçları kategorisine girmenin yanında ayrıca BTK, müstehcenlik nedeniyle erişim engelleme kararı verebilmektedir.

Müstehcenlik Cezası

TCK’da müstehcenlik suçunun cezası suçun içeriğine ve niteliğine göre değişmektedir. İçeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin üretme suçunun cezası 5 ile 10 yıl hapis cezasıdır. Bu suçlarda hapse ek olarak ayrıca 5.000 güne kadar adli para cezası verilmektedir. Müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, satılması, nakli, depolanması veya bulundurulmasının cezası  2-5 yıl arası hapis cezasıdır. Ayrıca hapis cezasına ek olarak 5.000 güne kadar adli para cezası söz konusudur. Çocuk içerikli birinci kategori müstehcenlik suçunda kanun bu ürünleri üretme ile diğer eylemler arasında ayrım yapmıştır. Bu tür müstehcen ürünleri üretme fiili için daha yüksek bir hapis cezası öngörmüştür. Ülkeye sokma, satma, depolama, kullanıma sunma veya bulundurma suçlarının cezası üretime göre daha düşüktür.

Müstehcen Suçlar

İkinci kategori yasak müstehcenlik, şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışları kapsamaktadır. Bu tür müstehcen ürünleri üretme, ülkeye sokma, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma eylemleri suçtur. Bu tür müstehcenliğin cezası ise 1 ile 4 yıl hapis cezası ile 5.000 gün adli para cezasıdır. Bu ikinci kategori müstehcen içeriklerde ise üretme ile ülkeye sokma, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma filleri arasında ayrım yapılmamış ve tüm fiiller için aynı ceza öngörülmüştür. Her iki kategori müstehcenlik suçu türleri bakımından da öngörülen adli para cezası seçimlik olmadığından hapis cezası ve para cezası birlikte uygulanacaktır.

TCK 226 Müstehcenlik Suçunun Özellikleri

Mevzuatımızda müstehcenliği düzenleyen ve “müstehcenlik yasası” olarak bilinen özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda bulunmayan bu suç tipi 2005 yılında mevzuatımıza girmiştir.  5237 sayılı yeni TCK’nın 226. maddesi bu suç tipi gündeme gelmişitr. Türk Ceza Kanunu bu tür müstehcen materyaller konusunda ikili bir ayrım yapmıştır. Buna göre müstehcen materyallere bir noktaya kadar kısmı bir özgürlük alanı tanımıştır. Ancak benim “yasadışı müstehcenlik” olarak tanımladığım ikinci kategoride ise tamamen yasaklamıştır. Bu tür bazı yasak müstehcen materyallerin varlığı bile suç sayılmıştır.

Suç Niteliği Taşıyan Yasadışı Müstehcenliğin Tanımı

Yasak olmayan müstehcenlik kavramına geçmeden önce yasak müstehcenliğe değinmek gerekir. TCK 226’daki düzenlemeye göre içerik olarak suç teşkil eden yasak müstehcenlik iki kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki “içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünler”dir. İkincisi ise “şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünler”dir. Bu ikinci tür müstehcen içerikli ürünler “yasak müstehcenlik” olarak nitelenebilir zira bu tür ürünlere  yönelik her eylem suç kapsamındadır. Bunların üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arz edilmesi, satılması, nakli, depolanması, kullanıma sunulması veya bulundurulması suçtur. Kanun metni “bulundurma” fiilini dahi suç saydığından, suçun oluşması için bu tür yasak müstehcen materyallere bakmak, dinlemek, kullanmak veya seyretmek zorunlu değildir ve bu tür müstehcen materyallerin bir yerde veya örneğin sabit diskte bulunması dahi suçun oluşması için yeterlidir.

Diğer Müstehcen Ürünler

Yasak müstehcenlik dışında diğer müstehcen materyaller belirli yerlerde ve  koşullarda satılmak şartıyla müstehcenlik oluşturmayacaktır. Ancak bunun için bu tür ürünlerin salt müstehcen ürünler satan özel alışveriş yerlerinde satılması gerekmektedir. Ayrıca bunların içeriği dışarıdan bakıldığında belli olmayacak şekilde ve sadece reşit kişilere satılması gereklidir. Çocukların kullanıldığı müstehcenlik hariç, çocuklara ulaşmaması koşuluyla, sanatsal edebi değeri olan eserler suç oluşturmayacaktır. Hatta sanatsal ve edebi değeri olan müstehcen ürün, çocukların ulaşması engellendiği sürece suç oluşturmayacaktır. Hatta içeriğinde şiddet, hayvanlar, ceset veya doğal olmayan cinsel davranışlar bulunsa dahi suç oluşmayacaktır.

Müstehcenlik Nedeniyle Açılan Soruşturma ve Davalar

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan soruşturmalar büyük oranda yurt dışındaki güvenlik birimlerinin ihbar neticesinde başlamaktadır. Türk devlet makamlarına yapılan uluslararası ihbar ve bildirim sonucu, önce rapordaki IP adresi tespiti yapılmaktadır. Ardından IP adresinden failin adresi ve kimliği tespit edilmektedir. Sonraki aşamada tespit edilen fail bilgileri ilgili yer emniyet müdürlüklerine gönderilmektedir. Son aşamada da toplanan deliller soruşturma evraklarıyla birlikte işleme konulmaktadır. Bu tür suçlarda kolluk görevlisi failin bilgisayarına el koymakta ardından da diskler üzerinde inceleme yapılmaktadır. Ardından ceza soruşturmasında ifade verme işlemleriyle süreç devam etmektedir.

Müstehcenlik Davası ve Bilişim Avukatı

Müstehcenlik suçu bilişim avukatlarının ve ceza avukatı olarak görev yapan avukatların uzmanlık alanına giren teknik bir suç tipidir. Dolayısıyla müstehcenlik suçu isnadıyla TCK 226 kapsamında soruşturma veya kovuşturma açılan kişilerin ciddiye almalıdır. Ayrıca bu suçlama nedeniyle şüphe altında olanların profesyonel hukuki yardım almaları önemlidir. Bu tür bir suçlamayla haksız yere karşılaşan kişiler aynı zamanda ceza hukuku alanında da uzmanlığı olan bir bilişim avukatı ile çalışmalıdır.

Av. İlker ATAMER

5 Yorum

 1. Av. İlker Atamer

  Esasen müstehcenlik suçunda suçlama sadece müstehcen görüntülerden kaynaklanmamaktadır, telefonla ulaşmanız ve randevu almanız halinde bu konuda detaylı bir hukuki bilgilendirme hizmeti alabilirsiniz.

 2. Bülent

  Merhaba
  Beni bugün ifadeye çağırdılar ardından telefonuma el koyup incelenecek dediler 3 ila 5 ay arası bi süre suçlama ise 10saniyelik bi videonun bana baskasi tarafından iletilmesi ve tespit edilmesi olay bu ceza alır mıyım nasıl sonuçlanir acaba ?

  1. Av. İlker Atamer

   Müstehcenlik suçunun oluşumu bakımından görüntünün video veya fotoğraf olmasının ya da videonun uzunluğunun ya da kısalığının suçun oluşumuna bir etkisi yoktur.

  1. Av. İlker Atamer

   Hayır müstehcenlik suçu yüz kızartıcı suç değildir. Yüz kızartıcı suçlar hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, rüşvet ve bernzeri nitelikteki suçlardır.

error: Kopya koruması engeli!