+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

müstehcenlik suçu

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu hakkında detaylı açıklamaya geçmeden önce müstehcenlik nedir sorusu üzerinde durmak yerinde olacaktır. “Müstehcen” genel olarak açık, saçık ve edebe aykırı anlamları taşıyan bir sıfat olup bu niteliğe sahip yazılı veya görsel materyaller veya yayınlar için kullanılır. Müstehcenlik ise içeriğinde müstehcen görüntü, ses veya yazı bulunan materyallerle ilgili tanımlama yapmak için kullanılan bir kavramdır. Ancak bu yazıda “müstehcen materyal” kavramı müstehcen olan her tür ürünü, nesneyi ve yayını ifade etmek için kullanılacaktır. Müstehcenlik, bilişim suçları kategorisine girmenin yanında ayrıca BTK, müstehcenlik nedeniyle erişim engelleme kararı verebilmektedir. Müstehcenlik suçunun cezası aşağıda açıklandığı üzere suçun niteliğine göre değişmektedir.

müstehcenlik suçu

Müstehcenlik Suçunun Cezası

İçeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin üretme suçunun cezası 5 ile 10 yıl hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Bu tür müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, satılması, nakli, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulmasının cezası 2-5 yıl arası hapis cezasıdır. Ayrıca hapis cezasına ek olarak 5.000 güne kadar adli para cezası söz konusudur. Çocuk içerikli birinci kategori müstehcenlik suçunda kanun bu ürünleri üretme ile diğer eylemler arasında ayrım yapmış ve üretme fiili için daha yüksek bir hapis cezası öngörmüştür. Ülkeye sokma, satışa arz etme, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma suçlarının cezası üretime göre daha düşüktür.

İkinci kategori yasak müstehcenlik, şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışları kapsamaktadır. Bu tür müstehcen ürünleri üretme, ülkeye sokma, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma eylemleri suçtur. Bu tür müstehcenliğin cezası ise 1 ile 4 yıl hapis cezası ile 5.000 gün adli para cezasıdır. Bu ikinci kategori müstehcen içeriklerde ise üretme ile ülkeye sokma, satma, nakletme, depolama, başkalarının kullanımına sunma veya bulundurma filleri arasında ayrım yapılmamış ve tüm fiiller için aynı ceza öngörülmüştür. Her iki kategori müstehcenlik suçunda da öngörülen adli para cezası seçimlik olmadığından hapis cezası ve para cezası birlikte uygulanacaktır.

TCK 226 Müstehcenlik Suçunun Özellikleri

Mevzuatımızda müstehcenliği düzenleyen ve “müstehcenlik yasası” olarak bilinen özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda bulunmayan bu suç tipi 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi ile mevzuatımıza dahil olmuş bir suç tipidir. Türk Ceza Kanunu bu tür müstehcen materyaller konusunda ikili bir ayrım yapmıştır ve müstehcen materyallere bir noktaya kadar kısmı bir özgürlük alanı tanımıştır. Ancak benim “yasadışı müstehcenlik” olarak tanımladığım ikinci kategoride ise bazı tür müstehcen materyallerin varlığını bile suç saymış ve tamamen yasaklamıştır.

Suç Niteliği Taşıyan Yasadışı Müstehcenliğin Tanımı

Yasak olmayan müstehcenlik kavramına geçmeden önce yasak müstehcenliğe değinmek gerekir. TCK 226’daki düzenlemeye göre içerik olarak suç teşkil eden yasak müstehcenlik iki kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki “içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen ürünler,” ikincisi ise “şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünler” olup bu tür müstehcen içerikli ürünler “yasak müstehcenlik” olarak nitelenebilir, zira bu tür ürünlerin üretilmesi, ülkeye sokulması, satışa arz edilmesi, satılması, nakli, depolanması, başkalarının kullanımına sunulması veya bulundurulması suçtur. Kanun metni “bulundurma” fiilini dahi suç saydığından, suçun oluşması için bu tür yasak müstehcen materyallere bakmak, dinlemek, kullanmak veya seyretmek zorunlu değildir ve bu tür müstehcen materyallerin bir yerde veya örneğin sabit diskte bulunması dahi suçun oluşması için yeterlidir.

Diğer Müstehcen Ürünler

Yukarıda sayılan yasak müstehcenlik dışında kalan diğer müstehcen materyaller ise belirli yerlerde ve belirli koşullarda satılmak şartıyla müstehcenlik oluşturmayacaktır. Ancak bunun için bu tür ürünlerin salt müstehcen ürünler satan özel alışveriş yerlerinde, içeriği dışarıdan bakıldığında belli olmayacak şekilde ve sadece reşit kişilere satılması gereklidir. Ayrıca içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikler hariç olmak üzere ve çocukların ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler de suç oluşturmayacaktır. Hatta sanatsal ve edebi değeri olan müstehcen ürün, çocukların ulaşması engellendiği sürece suç oluşturmayacaktır. Hatta içeriğinde şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar bulunsa dahi müstehcenlik suçu oluşmayacaktır.

Müstehcenlik Nedeniyle Açılan Soruşturma ve Davalar

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan soruşturmalar büyük oranda yurt dışındaki güvenlik birimlerinin ihbar neticesinde başlamaktadır. Türk devlet makamlarına yapılan uluslararası ihbar ve bildirim sonucu, önce rapordaki IP adresleri araştırılmaktadır. Ardından IP adresinden failin tespit edilmekte ve bulunduğu yer emniyet müdürlüklerine gönderilen soruşturma evrakı işleme konulmaktadır. Bu tür suçlarda kolluk görevlisi failin bilgisayarına el koymakta ardından da diskler üzerinde inceleme yapılmaktadır.

Müstehcenlik Davası ve Bilişim Avukatı

Müstehcenlik suçu bilişim avukatlarının ve ceza avukatlarının uzmanlık alanına giren teknik bir suç tipidir. Bu nedenle müstehcenlik suçu isnadıyla hakkında TCK 226 kapsamında soruşturma veya kovuşturma açılan kişilerin etkili bir hukuki yardım almaları önemlidir. Bu tür bir suçlamayla haksız yere karşılaşan kişiler aynı zamanda ceza hukuku alanında da uzmanlığı olan bir bilişim avukatı ile çalışmalıdır.

Av. İlker ATAMER

8 Responses

 1. Av. İlker Atamer

  Hakimin ek savunma istemesi pek lehinize bir durum değil ve ceza almanız olası görünüyor. Ancak eğer bu konuda uzman bir bir bilişim avukatı ile çalışrsanız beraat etme şansınız var. Nitekim bizim “cache bellek”te yer alan dosyalar nedeniyle aldığımız beraat kararları var. Ancak bunun mümkün olabilmesi için bu konuda uzman bir avukatın bu konularda pek de teknik bilgisi olmayan hakime yönelik bilgi de içeren etkili bir savunma yapması hatta emsal karar göstermesi gerekiyor.

 2. Av. İlker Atamer

  Müstehcenlik suçlarında ihbarlar büyük oranda yurt dışından gelmektedir ve gelen ihbar doğrultusunda arama el koyma işlemleri yapılmaktadır. Hakkınızdaki ihbar veya suçlama haksız olsa bile masumiyetinizi ispatlamak bakımından uzman bir avukat ile çalışmanız uygun olacaktır.

 3. Av. İlker Atamer

  TCK 226 kapsamındaki müstehcenlik suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar arasında olmadığından denetimli serbestlik ve şartlı tahliye kapsamına girmektedir.

 4. Av. İlker Atamer

  Esasen müstehcenlik suçunda suçlama sadece müstehcen görüntülerden kaynaklanmamaktadır, telefonla ulaşmanız ve randevu almanız halinde bu konuda detaylı bir hukuki bilgilendirme hizmeti alabilirsiniz.

 5. Bülent

  Merhaba
  Beni bugün ifadeye çağırdılar ardından telefonuma el koyup incelenecek dediler 3 ila 5 ay arası bi süre suçlama ise 10saniyelik bi videonun bana baskasi tarafından iletilmesi ve tespit edilmesi olay bu ceza alır mıyım nasıl sonuçlanir acaba ?

  1. Av. İlker Atamer

   Müstehcenlik suçunun oluşumu bakımından görüntünün video veya fotoğraf olmasının ya da videonun uzunluğunun ya da kısalığının suçun oluşumuna bir etkisi yoktur.

  1. Av. İlker Atamer

   Hayır müstehcenlik suçu yüz kızartıcı suç değildir. Yüz kızartıcı suçlar hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, rüşvet ve bernzeri nitelikteki suçlardır.

error: Kopya koruması!