201403.08
0
4

Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma

bilişim sistemini engelleme

Türk Ceza Kanunu’nun “Bilişim Suçları” başlığı altında düzenlenmiş olduğu suçlardan biri olan “Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma” suçu, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma niteliği taşıyan ve bilişim sisteminin beklenen şekilde çalışmasını durdurmayı amaçlayan ve bilişim sisteminin kendisini doğrudan hedef alan bir suç tipidir. TCK madde 244/1’de yer alan suç tanımı şu şekildedir: Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bilişim sistemini engelleme veya bozma

Bilişim suçlarının yer aldığı TCK madde 244’ün birinci fıkrasında, bilişim sistemini engelleme suçu düzenlenmiş ve bu kapsamda doğrudan bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması eylemi suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması suçun hareket unsurunu oluşturmaktadır. Bu bakımdan, seçimlik hareketli bir suç tipi söz konusudur. Bilişim sistemini engeleme suçu bakımından burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilişim sistemi içindeki verilerin değil bizzat bilişim sisteminin kendisinin fail tarafından çalışmasının engellenmesi veya bozulmasıdır. Bu fıkrada yer alan bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu, TCK madde 151’de düzenlenen “mala zarar verme” suçunun özel bir hali niteliğindedir.

Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçundan farkı nedir?

Bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu, aynı maddenin ikinci fıkrasından düzenlenmiş olan bilişim sitemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçundan tamamen farklıdır. Şöyle ki,  birinci fıkrada düzenlemiş olan “bilişim sistemini engelleme veya bozma” suçunda failin hedefi ve suçun konusu bilişim sisteminin bizzat kendisidir. Ancak ikinci fıkrada yer alan bilişim sitemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçunda ise failin hedefi bilişim sistemi içinde yer alan verilerdir.

Suçun ağırlaştırıcı nedenleri

Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ise ağırlaştırıcı nedenlere yer verilmiştir. Buna göre, bu madde kapsamındaki suçların, banka veya kredi kurumlarına ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilişim sistemleri üzerinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması öngörülmüştür.

Bir diğer ağırlaştırıcı sebep ise, bu madde kapsamında işlenen suç neticesinde failin kendisinin veya bir başkasının yararına haksız bir çıkar sağlaması halinde verilecek ceza 2 ila 6 yıl hapis cezası olacaktır. Yalnız, bu çerçevede gerçekleştirilecek eylemin daha ağır cezayı gerektiren bir başka suçu oluşturmaması gerekir. Örneğin bir bilişim sistemini kullanarak aldatıcı yöntemlerle kendi yararına haksız çıkar sağlayan kişinin bu eylemi aynı zamanda dolandırıcılık suçu teşkil ediyorsa, fail bu madde kapsamında değil dolandırıcılık suçundan dolayı ceza alacaktır.

Bu madde kapsamında işlenen bilişim sistemine girme ve bilişim sistemindeki verilere yönelik işlenen bilişim suçlarında görevli mahkeme Asliye Ceza mahkemeleridir. Bu tür suçlar nedeniyle yürütülen ceza soruşturma dosyaları ile ceza davalarında mutlaka bilişim avukatı ile hareket edilmesini tavsiye ediyoruz. Zira bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu teknik bilgi de gerektiren ve bilişim hukuku ile ceza hukukunun kesiştiği noktada bulunan hukuki bir alandır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *