201503.03 56

Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi

Velayet Davası Velayet davası, mevcut bir velayet durumunun değiştilmesi için açılan davaları ifade eden bir kavramdır. Uygulamada sn sık karşılaştığımız velayet davası türü ise, anlaşmalı boşanma ile çocuğun velayetini karşı tarafa veren ebeveynin bundan pişman olup velayeti geri almak için bu sefer dava açması durumudur. Ayrıca bazı durumlarda çekişmeli boşanma ve hakim kararı sonucu velet…

201501.05 72

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma nedir? Çekişmeli boşanma davası, evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularından en az biri nedeniyle uzlaşamaması nedeniyle iddia, talep ve savunmalarını aile mahkemesi huzurunda dile getirmeleridir. Çekişmeli boşanma davası nedir? Çekişmeli boşanma davası, bir boşanma davasında tarafların boşanma, velayet, tazminat veya nafakaya ilişkin bir anlaşmaya varamaması ve bu…

201412.12 113

Boşanma Dilekçesi ve Özellikleri

Boşanma Dilekçesi Boşanma dilekçesi, davası açmak için gereken en temel ve hatta en önemli döküman olup, boşama dilekçesinin eksiksiz ve kusursuz olarak yazılmış olması boşanma davasının lehe sonuçlanması bakımından önemlidir. Boşanma davasının kabul edilmesi ve davacının hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için boşanma davası dilekçesinin, boşanmaya ilişkin tüm hukuki gerekçeleri ve dayanakları içermesi…

201411.22
8
49

Nafaka Davası ve Nafaka Türleri

Nafaka nedir? Nafaka davası konusuna girmeden önce nafakanın ne olduğuna değinmek yerinde olacaktır. Nafaka genel anlamda, bir kişinin yoksulluğa düşen eşine veya eski eşine, çocuğuna veya yakın akrabasına (üstsoy, altsoy veya kardeş) ödemekle yükümlü olduğu parasal ödentidir. Aile hukuku anlamındaki nafaka ise bir kişinin boşanma davası süresince veya boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte eşine ve/veya çocuğuna ödediği…

201411.08 178

Boşanma Davası Hakkında Sorular

Boşanma davası türleri nelerdir? Boşanma davası genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki kategoriye ayrılır. Eğer her iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa anlaşmalı boşanma davasından söz etmek mümkündür. Eğer taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın hukuki sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vb)…

201410.21 33

İddet Süresi ve İddetin Kaldırılması

İddet Süresi İddet süresi veya güncel Medeni Kanun’daki tanımlamaya göre “bekleme süresi” ya da halk arasındaki ismiyle “evlenme yasağı” boşanan kadının yeniden evlenmeden önce 300 gün (10 ay) beklemesine dair hukuki bir düzenlemedir. İddet müddeti, İslam Hukuku’ndan sonra Mecelle’ye ardından da Medeni Kanun’a giren ve kadının boşandıktan sonra yeniden evlenmesi konusunda süresel kısıtlama getiren bir…

201410.15
2
10

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma nedir? Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir mutabakata vardığı boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma da diğer boşanma davaları gibi aile hukuku alanına giren önemli bir konudur. Anlaşmalı boşanma davası, Medeni Hukuk sistemimize göre en hızlı boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa süren davalardır….

201409.19
2
12

Mal Rejimi Türleri

Mal Rejimi Mal rejimi aile hukuku anlamında önemli bir konu olup eşlerin mal varlığı yönetimi ve tasfiyesi hakkındaki hak ve yükümlülüklerini düzenler. Dolayısıyla bir evlilik birliği içinde kadın erkeğin mallarını nasıl idare edeceği ve boşanma durumunda malların hangi esasa göre tasfiye edileceği veya paylaşılacaı hususu tamamen buna bağlıdır. Aile ve boşanma avukatı olarak mal rejimleri konusunda…

201408.09 5

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma, ülkemizdeki yaygın boşanma sebeplerinden birisidir. ancak kapalı bir toplum yapsına sahip olmamazı nedeniyle bazen asıl boşanma sebebi cinsel sorunlar veya cinsel uyumsuzluk olduğu halde kişiler görünürde farklı sebeplerle boşanma davası açabilmektedir. Cinsellik evlilik kurumunun en önemli unsurlarından birisi olup Yargıtay’ın pek çok kararında da ifade edildiği üzere…

201406.15
2
10

Boşanma Protokolü

Boşanma Protokolü Boşanma protokolü veya boşanma sözleşmesi, bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlandırılması için gerekli olan ve içeriği son derece önem taşıyan bir hukuki metindir. Bu tür protokolller, anlaşmalı bir boşanmada davasında boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür boşanma sözleşmesidir. Boşanma protokolü, bu anlamda boşanacak tarafların boşanma, velayet,…