201503.03 54

Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi

velayet davası

Velayet Davası

Velayetin Kaldırılması

Velayet davası konusunda açıklama yapmadan önce velayetin kaldırması konusuna değinmek yerine olacaktır. Anne veya babanın velayet hakkının kaldırılması için Medeni Kanun’da temel olarak 2 sebep belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hallerde hakimin alacağı diğer tedbirler yetersiz kalıyor ise velayet hakkı kaldırılabilir.

1. Anne veya babanın deneyimsizliği, hastalığı, uzak bir yerde bulunması veya benzeri önemli sebeplerden biri nedeniyle velayet görevinin gereği gibi yerine getirilememesi.
2. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya çocuğa karşı olan yükümlülüklerini ağır şekilde ihmal etmesi

Eğer yukarıda belirtlen sebeplerle hem anne hem baba için de oluşmuşsa bu durumda hakim velayet hakkını hem anne hem de baba yönünden kaldırabilir. Ancak her iki tarafından velayet hakkının kaldırıldığı durumlarda çocuğun yasal temsilcisi kalmayacağı için çocuğa vasi atanacaktır. Bu konuda vasi ve vesayet nedir başlıklı makalemiz incelenebilir.

Ayrıca burada vurgulanması gereken önemli bir husus da velayetin kaldırılması durumunda velayetin kaldırılması kararının sadece mevcut çocuk için kaldırıldığı özellikle belirtilmediği durumlarda söz konusu karar doğacak çocuklar için de geçerli olacaktır.

Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin değiştirilmesi davası veya kısa velayet davası velayet hakkını alan anne veya babanın durumun değişmesi ve sonradan ortaya çıkan çeşitli sebeplerle velayetin hakkını gereği gibi kullanmaması veya çocuğun menfaatinin gerektirmesi durumunda velayet hakkının değiştirilmesi için açılan bir davadır. Velayetin değiştirilmesi davası doğrudan aile hukuku alanına girdiğinden mutlaka uzman bir aile ve boşanma avukatı ile hareket edilmesi gerekir.

velayetin değiştirilmesi

Yeniden Evlenmenin Velayete Etkisi Nedir?

Velayete sahip ana veya babanın yeniden evlenmiş olması otomatik olarak velayetin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerektirmez. Ancak, velayet hakkına sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi sebebiyle çocuğun menfaati zedelenmişse veya çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi olumsuz etkileniyorsa velayetin değiştirilmesi mümkündür. çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velayet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir. Dolayısıyla yeniden evlenmiş olmak velayet davası için tek başına haklı neden teşkil etmez. Ancak yapılan evlilik çocuğun ruhsal ve bedeni gelişimi bakımından problem yaratıyorsa bu durumda velayet davası açılabilir.

Boşanmada Davasında Velayet Kime Verilir?

Boşanma davalarında velayet önce ve dava süresince geçerli olmak üzere tedbiren geçici olarak, dava sonunda ise kalıcı olarak belirlenir. Velayetin anneye veya babaya verilmesi konusunda kanunda açık yönlendirici maddeler bulunmamaktadır ve bu hususta hakimin çocuğun menfaatini gözeterek karar vereceği düzenlenmiştir. Hakim,  boşanma sebeplerini, tarafların kişiliklerini, çocuğun yaşını, özelliklerini ve ihtiyaçlarını ve tarafların sosyi-ekonomik durumunu dikkate alarak gerek geçici gerekse normal velayet konusunda karar verecektir. Boşanma davasında velayet hakkı düzenlenirken çocuğun dinlenmesi ve görüşünün alınması da Yargıtay kararları doğrultusunda gereklidir. Ancak bunun için çocuğun kendisini ifade edebilmesi bakımından en az 6-7 yaşında veya daha büyük olması gereklidir. Bu açıklamalar aynen velayet davası için de geçerlidir.

Kişisel İletişimin Düzenlenmesi

Boşanma davası devam ederken veya son erdiğinde velayet hakkını alamayan anne ve babanın, çocukla kişisel iletişim kurma hakkı vardır. Hakim, boşanma davası devam ederken ya da son erdiğinde mümkünse anne ve babanın beyanlarını aldıktan sonra velayet hakkını vermediği tarafın çocukla hangi günlerde ne kadar süre ile kişisel iletişim kuracağını düzenleyecektir. Aynı şekilde velayet davası söz konusu olduğundan da hakim geçici tedbir olarak velayet ve nafakaya ilişkin düzenlemeler getirebilir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *