201505.23
6
35

Terk Sebebiyle Boşanma

terk sebebiyle boşanma

Terk Sebebiyle Boşanma

Eşlerden birisinin diğer eşi terk etmesi diğer ülkelerin mevzuatlarında olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da bir boşanma sebebi olarak kabul görmüştür. Gerek eski Medeni Kanun’da gerek güncel ve yeni Medeni Kanun’da eşlerden birisinin evliliğin kendisine yüklediği yükümlüklerden imtina etmek amacıyla müşterek konutu terk etmesini özel bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Terk sebebiyle boşanma davası açılması ve boşanmanın gerçekleşmesi belirli şartlara bağlıdır.

Terk nedeniyle boşanmanın şartları

1- Terkin evlilik birliğinin yükümlülüklerinden kaçınmak için gerçekleşmiş olması gerekir. Dolayısıyla terk fiilinin karı – koca ilişkisinin gerektirdiği veya bir evlilikte olması gereken ilişkilerden kaçınmak için yapılması gerekir. Yoksa bir ticari veya mesleki faaliyet için ya da başkaca zorunlu nedenlerden dolayı evden ayrılmak bu anlamda “terk” sayılmayacaktır.

2- Terk veya birlikte yaşanılan konuta dönmemenin en az 6 ay sürmüş ve halen devam ediyor olması gerekir. 6 aylık sürenin kesintisiz olarak devam etmesi zorunludur. Ayrıca terk fiilinin dava açıldığı tarih itibariyle hala devam ediyor olması şarttır. Dolayısıyla eşlerden biri 6 aydan uzun bir süre müşterek konutu terk edip dönmüşse artık terk sebebiyle boşanma dava açılamaz. Ancak şartları varsa diğer boşanma sebepleri gerekçe gösterilerek boşanma davası açılabilir.

3- Terk eden eşe dönmesi için ihtarname gönderilmelidir. İhtarname kural olarak hakim veya noter kanalıyla gönderilebilir. Ancak uygulamada daha hızlı olması bakımından en uygun yöntem ihtarname içeriğinin aile ve boşanma avukatı tarafından hazırlanarak noter kanalıyla gönderilmesidir.

4- Terk eden eşin ihtara rağmen dönmemesi gerekir. Eğer terk eden eşin adresi biliniyorsa ihtarnameyi tebliğ aldıktan sonra dönmemesi ya da ilanen yapılan tebligatta ise sürenin dolması gerekir.

Terk sayılan durumlar nelerdir?

Bir eşin ortak yaşanılan konutu terk ederek gitmesi hukuki anlamda “terk”tir. Ayrıca eşlerden birinin evliliğe rağmen müşterek konut hiç gelmemesi da kanunen “terk” sayılmaktadır.  Bunlara ek olarak eşlerden birisinin diğer eşi zorla müşterek konuttan çıkartması ve haklı bir sebep olmaksızın konuta almaması da terk hükmündedir.

Terk eden eşin nerede olduğu bilinmiyorsa?

Eğer terk eden eşin adresi ya da nereye gittiği bilinmiyorsa veya kendisine ulaşılamıyorsa ihtarnamenin ilanen yapılması imkanı bulunmaktadır. Uygulamada genelde yurt dışında bulunan ancak tam olarak adresi bilinmeyen eşlere yönelik açılan davalarda bu şekilde ilanen tebligat yapılmaktadır.

Terk halinde terk sebebiyle boşanma davası açmak şart mıdır?

Terk sebebiyle boşanma belirli prosedürlere ve sürelere bağlı olan bir boşanma davası türü olduğundan kimi zaman asıl boşanma sebebi terk olduğu halde şartları mevcutsa başka sebeplerle de boşanma davası açılabilmektedir. Bu itibarla terk durumu söz konusu olsa dahi terk sebebiyle dava açma zorunluluğu yoktur. Terk söz konusu olsa bile mevcut olan diğer boşanma sebeplerine dayanılarak da boşanma davası açılabilmektedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *