+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

cinsel saldırı ve cinsel taciz

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel suçlardan birisi olan ve kişilerin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen cinsel taciz suçu TCK madde 105 ve cinsel saldırı suçu ise TCK madde 102’de düzenlenmiştir. Halk arasında her iki suç tipi çocuğu zaman karıştırılmaktadır. Vücut dokulmazlığını ihlal eden ve mağdurun vücuduna dokunma şeklinde gerçekleşen cinsel saldırı suçları çoğu zaman yanlış bir şekilde “cinsel taciz” olarak anılmaktadır. Ancak aşağıdaki açıklamalardan görüleceği üzere eğer vücut teması söz konusu ise cinsel taciz suçu değil cinsel saldırı suçu söz konusu olacaktır.

Cinsel taciz suçu nedir?

TCK madde 105’te düzenlenmiş olan ve cinsel suçlar arasında yer alan cinsel taciz suçu, en basit tanımı ile cinsel amaçlı olarak mağdurun farklı yollarla rahatsız edilmesidir. Cinsel taciz, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar içerisinde en düşük dereceye sahip olanıdır.  Cinsel bir saikle ya da amaçlı olarak mağdura yönelik ıslık çalmak veya cinsel içerikli laf atmak, cinsel ilişki teklifinde bulunmak, cinsel içerikli SMS veya e-posta göndermek, cinsel amaçlı olarak takip etmek, cinsel organ teşhir etmek “cinsel taciz”  suçu kapsamında nitelenebilecek eylemlerdir.

Cinsel taciz suçunun cezası nedir?

Cinsel taciz suçunun cezası TCK’da 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak belirlenmiştir. Suçun niteliğine, işleniş biçimine, sanığın durumuna ve hakimin takdirine göre ceza miktarı tayin olunacaktır.

cinsel taciz

Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz Suçu)

Halk arasında tecavüz olarak bilinen bu suç tipi Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiş olup, cinsel suçlar arasında nitelik olarak en ağır derecede olandır. Cinsel saldırı suçu, sarkıntılık ve cinsel taciz suçlarından farklı olarak mağdurun vücut dokulmazlığının ihlal edildiği bir suç tipidir. Cinsel saldırı suçu,  “tecavüz” veya “ırza geçme” olarak bilinse de cinsel saldırıdan söz edebilmek için ilişki kurulması şart değildir. “Tecavüz” veya “ırza geçme” anlamında bir eylemin gerçekleşmesi suçun oluşumu için zorunlu olmayıp vücut teması dahi yeterli olabilmektedir.

Cinsel saldırı veya tecavüz suçu nedir?

Cinsel saldırı suçundan söz edebilmek için mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi şartttır. Ancak cinsel ilişkinin kurulması suçun oluşması bakımından zorunlu değildir. Örneğin sarılmak, öpmek, ellemek birer cinsel saldırı suçu niteliğinde olduğu gibi cinsel ilişkide bulunmak veya vücuda organ sokmak da cinsel saldırı niteliğinde olan eylemlerdir. Ancak herhangi bir vücut teması gerçekleşmediği durumlarda, başka bir deyişle mağdurun vücut dokulmazlığının ihlal edilmediği cinsel davranışların varlığı halinde cinsel saldırı suçu değil sarkıntılık veya cinsel taciz suçu söz konusu olabilecektir. Eğer mağdur reşit değilse yani 18 yaşından küçükse o zaman cinsel saldırı suçu değil çocuğun cinsel istismarı suçu gündeme gelecektir. Cinsel ilişki tam olarak kurulmamış olsa bile vücut dokunulmazlığının ihlal edildiği her durumda cinsel saldırı suçundan söz etmek mümkündür.

Cinsel saldırı veya tecavüz suçunun cezası nedir?

Cinsel saldırı suçunun cezası TCK’da 5 ila 10 yıl hapis cezası olarak belirlenmiştir. Eğer cinsel saldırı suçu, mağdurun vücuduna organ veya başka bir cisim sokmak suretiyle gerçekleştiyse, diğer bir anlatımla suçun nitelikli hali söz konusu ise bu durumda suçun cezası en az 16 yıl hapis cezasından başlayacaktır.

cinsel saldırı

Cinsel saldırı suçunun nitelikli hali

Cinsel saldırı suçunun gerçekleşmesi için cinsel ilişkinin kurulması veya vücuda organ veya cisim sokulması gerekmese de, cinsel saldırı fiili sırasında vücuda organ veya herhangi bir başka cisim sokulması suçun ağırlaştırıcı sebebini oluşturur. Madde metninde vücuda organ veya cisim sokulması ifadesine yer verildiğinden, suçun bu nitelikli halinin oluşması failin sadece cinsel organını kullanması şart olmayıp elini, parmağını veya herhangi bir cismi kullanması da yeterlidir. Ayrıca madde metninde “cinsel organ” yerine “vücut” terimine yer verildiğinden suçun nitelikli hali için mağdurun cinsel organına değil makatına ya da ağzına cinsel amaçlı olarak organ veya cisim sokulması da yeterlidir.

Eşler arasında tecavüz (cinsel saldırı) suçu işlenebilir mi?

Cinsel saldırı suçu  işleyen failin mağdurla evli olması cinsel saldırı suçunun oluşmasını engellememektedir. Ancak bu durumda suçun takibi şikayete bağlı olmaktadır. Dolayısıyla eşler arasında zorla cinsel ilişki daha açık bir ifadeyla tecavüz durumunda şikayet üzerine cinsel saldırı soruşturması başlatılabilecektir. ”Evlilik içi tecavüz” olarak adlandırılan ve eşlerden birinin diğerine cinsel saldırı gerçekleştirmesi bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Mağdurun Yaşının Küçük Olması

Cinsel taciz, sarkıntılık ve cinsel saldırı suçlarının mağdurunun çocuk olması durumunda suçun türü değişecektir. Bu tür cinsel içerikli suçların küçüklere karşı işlenmesi halinde suçun tipi cinsel taciz veya cinsel saldırı değil cinsel istismar suçu olacaktır. Bir başka deyişle 18 yaşından küçüklere karşı işlenen cinsel saldırı türü cinsel suçlar istismar kapsamına girecek ve cezası hayli artacaktır.

Av. İlker Atamer

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

0 Response

  1. Fatih yüksel

    Slm ben fatih 3 ay önce bir dul bir bayanlar tanıştım 3kez buluştuk bayan evime gelmek istedi benimle birlikte olmak istediğiniz onunla Tlfda cinserlikle ilgili olarak konuştuk karşılıklı Tlf 3kez bosat dimi benden bara istedi bende para vermeyince beni karakola şikayet etti bana CİNSEL taciz etti diye şimdi mahkeme kağıdı çıktı sizce neolur kararı hakimim

  2. mustafa ince

    Merhaba benim kardesim ,sarhoş kafayla otobüste bir kıza dokunmuş hangi suc kapsamına girier

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!