201406.03 17

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Kredi kartı dolandırıcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun “bilişim suçları” başlığı altında “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması başlığı ile düzenlenmiş olan ve bu sebeple doğrudan bilişim suçu kabul edilen bir suç türüdür. Kanundaki bu suç tipi halk arasında “kredi kartı dolandırıcılığı” olarak bilinmektedir. Kısaca “kredi kartı dolandırıcılığı” olarak bilinen ancak Türk Ceza Kanunu’ndaki tanımı “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” olan suç, bilişim hukuku alanına giren ve bilişim suçları arasında yer alan bir suç tipidir. Kredi kartı dolandırıcılığı suçuna geçmeden önce kredi kartı ve banka kartı tanımına değinmek uygun olacaktır.

kredi kartı dolandırıcılığı

Banka kartı ve kredi kartı nedir?

Banka kartı ve kredi kartı tanımı TCK’da yer almamaktadır. Ancak mevzuatımızda kredi kartı ve bankı kartı tanımı içeren ve bu anlamda referans kabul edeceğim bir kanun vardır: 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu. Bu kanundaki tanımlara göre;

Banka Kartı: “Mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartıdır.” Kanundaki tanım dışında daha anlaşılır bir dil ile ifade etmek gerekirse banka kartı, “ATM kartı” veya “debit kart” olarak bilinen kart türüdür.

Kredi Kartı: “Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasıdır.” Kredi kartı ise herkesin anlayacağı şekilde kredili bir hesaba bağlı olan ve harcama aracı olarak kullanılan bir kart türüdür.

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçunun Cezası

Kredi kartı dolandırıcılığı veya kanındaki adıyla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu için Türk Ceza Kanunu’nda eylemin niteliğine göre farklı cezalar öngörülmüştür. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu TCK madde 245’te düzenlenmiş olan bir bilişim suçudur ve bilişim suçları başlığı altında düzenlenen suçlar arasında ceza miktarı bakımından en yüksek ceza öngörülmüş olan suç tipidir. TCK’daki düzenlemeye göre bu suçun üç farklı hali mevcuttur ve suçun işleniş biçimine göre bunlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Başkasına Ait Banka & Kredi Kartlarının Kullanılması veya Kullandırılması

Kredi kartı dolandırıcılığı suçunun ilk türü başkasına ait kredi kartı veya banka kartını haksız olarak kullanıp çıkar sağlama suçudur. Bu suçun kanundaki madde metnine göre tam tanımı şu şekildedir: “Kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın banka veya kredi kartını kullanarak ya da başkasına kullandırtarak kendisine veya başkasına çıkar sağlamak”. Suçun işlenmesi için başkasına ait bir kredi veya banka kartının herhangi bir şekilde ele geçirilmesi veya elde bulundurulması ardından çıkar sağlanması yeterlidir. Failin banka veya kredi kartı ile kendisine çıkar sağlaması şart değildir, bir başkasına sağlanan yarar da suçun oluşması için yeterlidir. Kanun metnindeki “kredi kartı” ibaresi fiziki bir kartı akla getirse de Yargıtay yukarıda belirtilen  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan kredi kartı tanımını kriter aldığından kredi kartı numarası ve diğer bilgileri de “kredi kartı” olarak kabul edilmekte bu anlamda kredi kartı fiziken elde bulundurulması dahi kart numarası, son kullanma tarihi vb bilgilerle alışveriş yapılması dahi bu suç kapsamında değerlendirilmektedir. Başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması veya kullandırılması suçunun cezası 3 ila 6 yıla kadar hapis ve ayrıca 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.

2- Sahte Bir Banka veya Kredi Kartının Üretilmesi, Satılması, Devredilmesi, Kabul Edilmesi

TCK 245 maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suç tipi ise sahte banka veya kredi kartlarına ilişkindir. Madde metnindeki suç tanımı, “başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka kartı veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek satın almak veya kabul etmek”tir. Bu fıkradaki suç tipinden söz edebilmek için ortada sahte bir kredi kartının mevcut olması gereklidir. Gerçek bir kredi kartı ile buradaki suç işlenemez. Ayrıca sahte bir banka veya kredi kartının, mutlaka bir banka hesabı ile ilişkilendirilmesi bir başka deyişle bir banka hesabına ait hesap bilgileri veya hesap sahibi bilgileri ile bağlatısının olması gerekir. Yoksa hiçbir banka hesabıyla ilişkisi olmayan ve tamamen uydurma bilgilerle üretilen bir banka veya kredi kartı bu madde ve bu suç anlamında “sahte banka veya kredi kartı” olarak kabul edilemeyecektir. Son olarak değinilmesi gereken önemli bir başka nokta ise, sahte banka veya kredi kartının üretilmesi, satılması, devredilmesi veya kabul edilmesi yeterlidir ancak banka veya kredi kartının kullanılması gerekmez. Hatta bu şekilde oluşturulan sahte banka veya kredi kartının kullanılması aşağıda incelediğimiz bir başka suçu oluşturacaktır. Bu suçun cezası ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıdır.

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

3- Sahte Bir Banka veya Kredi Kartının  Kullanılarak Yarar Sağlanması

Türk Ceza Kanunu madde 245’te yer alan üçüncü kredi kartı dolandırıcılığı suçu tipi ise sahte banka veya kredi kartı kullanma suçudur. Kanundaki tanıma göre sahte banka veya kredi kartı sağlama suçu, “sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak kendine veya başkasına yarar sağlamak”tır. Suçun oluşması için ortada mevcut bir sahte banka veya kredi kartı olması gerekir. Kanun koyucu sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi ve kabul edilmesi ile sahte banka veya kredi kartının kullanılması fiilleri arasında ayrım yapmış ve 2 ayrı suç tipi olarak değerlendirerek fark yaptırımlara tabi tutmuştur.  Sahte banka veya kredi kartının kullanılması yoluyla işlenen kredi kartı dolandırıcılığı suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır.

Kredi kartı dolandırıcılığı suçu konusunda mağdur veya şüpheli ya da sanık olan kişiler hukuki destek almak üzere iletşim sayfamızdaki telefon numarasından bize ulaşabilirler.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *