201402.03
2
8

Boşanma Sebepleri

boşanma sebepleri

Boşanma Sebepleri

Aile hukuku ve boşanma davaları bakımından önemli bir husus da boşanma sebepleri konusudur. Evlilik yapan çiftlerin herhangi bir sebep olmadan boşanması hukuken mümkün olmayıp Medeni Kanun’da belirlenmiş olan bir takım genel veya özel boşanma sebeplerinin mevcudiyeti, boşanmanın gerçekleşmesi için ön koşuldur. Dolayısıyla kanuna göre bir boşanma sebebi mevcut değilken boşanma davası açılması halinde boşanma davası reddedilecek ve boşanma gerçekleşmeyecektir.

Medeni Kanunumuz ispata dayalı boşanma modelini benimsediği için, boşanmak için boşanma sebebinin varlığı tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda boşanma sebebinin mevcudiyetinin de ispatlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bir boşanma davasının başarıyla sonuçlanması ve boşanmanın gerçekleşmesi için uygun boşanma sebepleri ve bunlara dayanılmasının yanında boşanma sebebinin de uygun delillerle ispatı gereklidir. İşte bu noktada aile ve boşanma avukatı ile çalışmanın önemli ortaya çıkmaktadır. Zira doğru boşanma sebebi uygun delilerle ispatlanmadığı takdirde boşanma davası hakim tarafından reddedilecek ve ciddi bir emek ve zaman kaybı söz konusu olacaktır.

Boşanma davası nedenleri nelerdir?

Boşanma avukatı olarak Medeni Kanun’da belirlenmiş boşanma sebepleri hakkında şu bilgileri verebiliriz.

Zina (Aldatma)

Zina malum olduğu üzere eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak bir başkasıyla birlikte olma durumudur. Dolayısıyla zina, boşanma sebepleri bakımından ilk sırada yer almaktadır. Zina sebebiyle boşanma davasında önemli olan 6 aylık hak düşürücü süreye uyulmasıdır. Zinayı öğrenen eşin en geç 6 ay içinde dava açmaması haline dava açma hakkı kaybolacaktır. Ayrıca zinayı affeden eşin de dava açma hakkı olmayacaktır.

Cana Kastetmek (Öldürmeye Teşebbüs)

Eşlerden birinin diğerinin canına kastetmesi bir başka ifadeyle öldürmeye teşebbüs etmesi Meseni Kanun’da ayrı ve özel bir boşanma sebebi olarak belirlenmiştir. Cana kast olayının öğrenilmesinden itibaren en geç 6 ay içinde dava açılmaması veya canına kast edilen eşin affetmesi dava açma hakkını düşürecektir.

Pek Kötü Davranış (Kötü Muamele)

Eşlerden birinin diğerine kötü muamelede bulunması daha açık bir ifadeyle fiziki veya duygusal ya da ekonomik şiddet uygulaması da bir boşanma sebeplerinden birisi olarak belirlenmiştir. Burada önemli olan kötü muamele ve davranışın diğer eş tarafından evliliği devam ettirmeyi imkansız kılacak kadar yoğun olmasıdır. Kötü muameleye maruz kalan eşin kötü muameleyi öğrendikten sonra en geç 6 ay içinde dava açmaması veya eşini affetmesi durumunda dava açma hakkı düşecektir.

Ağır Derecede Onur Kırıcı Davranış

Eşlerden birinin diğerine ağır derece hakaret etmesi, küçük düşürmesi, üçüncü kişiler önünde rencide etmesi de özel bir boşanma sebebidir. Yalnız onu kırıcı davranışın basit bir saygısızlıktan öte diğer eşin onur ve haysiyetini ciddi bir şekilde zedelemesi gerekir. Ağır derecede onur kırıcı davranışa uğrayan eşin en geç 6 ay içinde dava açmaması veya eşini affetmesi durumunda dava açma hakkı düşecektir.

Suç İşlemek

Eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi ve işlenen suçun diğer eş bakımından evliliği devam ettirmeyi imkansız kılacak ölçüde olması da bir boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Tabii olarak işlenen her suç bu kapsamda bir boşanma sebebi olmayacaktır. İşlenen suçun küçük düşürücü olması ve diğer eş bakımından evliliği çekilmez hale getirmesi gerekecektir. Küçük düşürücü suçlara örnek olarak hırsızlık veya cinsel saldırı suçları verilebilir.

Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme

Eşlerden birisinin süreklilik arz edecek ve yaşam biçimine dönüşecek şekilde haysiyetsiz bir yaşam sürmesi de diğer eş bakımından evliliği devam ettirmeyi imkansız kılması şartıyla bir boşanma sebeplerinden biridir. Eşlerden birisinin uyuşturucu, alkol veya kumar bağımlısı olması ve bu kötü alışkanlıkları bir yaşam biçine dönüştürmesi haysiyetsiz yaşama sürmeye örnek gösterilebilir.

Terk

Boşanma sebepleri bakımından bir diğer husus ise eşlerden birisinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi terk etmesi ya da haklı bir sebep olmaksızın müşterek konuta dönmemesi terk olarak anılan bir boşanma sebebidir.

Akıl Hastalığı

Eşlerden birisinin akıl hastası olması ve akıl hastalığın diğer eş bakımından evliliği devam ettirmeyi imkansız kılacak nitelikte olması da bir boşanma sebepleri arasında yer alan önemli bir boşanma gerekçesidir. Ancak bu sebeple açılacak boşanma davasından sonuç alabilmek için akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi şarttır.

boşanma nedenleri

Evlik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik)

Evlilik birliğinin sarsılması veya bir başka ifadeyle şiddetli geçimsizlik genel bir boşanma sebebi olup, boşanma sebepleri arasında en yaygın olanıdır. Eşler arasında kişilik farkı, dünya görüşü, hayata bakış bakımından önemli farklılıklar ve anlaşmazlıklar bulunması ve eşlerin genel ve sürekli anlaşmazlık içinde olmaları durumudur. Eşlerin sürekli tartışma yaşaması, saygının ortadan kaybolması, evlilik birliğinin sarsılmasına örneklerdir. Bunlar  yanında cinsel sorunlar nedeniyle boşanma da aynı şekilde evlilik birliğinin sarsılması kapsamında bir boşanma türüdür. Uygulamada en sık görülen boşanma davası sebebi budur. Eşler aile danışmanlığı ile düzelemeyecek kadar ciddi derecede geçimsizlik yaşıyorsa ve artık evlilik çekilmez hale geldiyse bu durumda evlilik birliğinin sarsılması veya genel ifadesi ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılması gündeme gelecektir.

Aile ve Boşanma Avukatı olarak aile hukuku ve boşanma davası konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veren Atamer Hukuk Bürosu’nun boşanma avukatlarıyla temasa geçmek ve boşanma sebepleri konusunda daha detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *