201712.08
2
2

Ağır Ceza Avukatı

ağır ceza avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar konusunda uzman olan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ağır Ceza Mahkemeleri bazı istisnalar hariç olmak üzere genel olarak daha yüksek ceza gerektiren suçlara ve bazı suçların daha nitelikli hallerine ilişkin ceza davalarına bakar. Ağır ceza davalarında görev alan temsil ve savunma görevi ifade eden avukatlara  ağır ceza avukatı denmektedir.

Ağır Ceza Mahkemelerinin Farkı

Ağır ceza davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde, asliye ceza mahkemelerinden farklı olarak tek yargıç değil, 3 kişiden oluşan bir yargıçlar heyeti görev yapar. Dolayısıyla sanık hakkındaki hükmü tek bir yargıç değil, mahkemeyi heyeti oy çokluğu veya oy birliği ile almaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nispeten daha yüksek ceza gerektiren suçlardır. Bu itibarla ağır ceza davalarında yargılanan kişilerin ağır ceza avukatı ile çalışması son derece önemlidir.

Ağır Ceza Davalarının Özellikleri

Ağır ceza davaları, Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı özel kanunlarda düzenlenmiş olan daha ciddi ve genel olarak cezası daha yüksek olan suç tiplerinin yargılamasının yapıldığı davalardır. Ağır ceza davalarına konu olan suç tiplerinin bazıları Ceza Muhakemesi Kanunu’nda “katalog suçlar” olarak ifade edilen ve tutuklama nedeninin varsayıldığı suçlar arasında olduğundan ve ayrıca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçların yasada öngörülen cezaları yüksek olduğundan ağır ceza davalarında tutuklama ve adli kontrol tedbirleri sıklıkla uygulanmaktadır. Tutuklama ve adli kontrol gibi güvenlik tedbirleri ağır ceza davalarında genelde uygulandığı için ağır ceza avukatları ile çalışmanın önemi bu anlamda artmaktadır. Zira tutuklu yargılama söz konusu olduğundan tutuklu şüphelinin veya sanığın bir an önce tahliye edilmesi kritik bir öneme sahiptir.

Ağır Ceza Mahkemesi Görev Alanına Giren Suçlar ve Ağır Ceza Davaları

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren ve ağır ceza avukatlarının takip ettiği ve halk arasında “ağır cezalık suçlar” olarak tabir edilen belli başlı suçlar genel olarak şunlardır:

 • Kasten öldürme (cinayet)
 • İnsan ticareti suçu
 • İşkence
 • Organ ve doku ticareti suçu
 • Cinsel saldırı suçu
 • Cinsel istismar suçu
 • Reşit olmayanla ensest ilişki
 • Yağma (Gasp) Suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Parada sahtecilik suçu
 • Görevlinin işlediği resmi belgede sahtecilik suçu
 • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması
 • Rüşvet suçu
 • İrtikap suçu
 • Zimmet suçu

Yukarıda satılan suç tipleri dışında bazı başka suç tiplerinde ve özellikle devlet güvenliği aleyhine işlenen bazı ciddi suçlarda da görev ağır ceza mahkemesindedir. Ancak yukarıdaki ağır ceza davaları nispeten daha yaygın şekilde işlendiğinden bunların listesi verilmiştir.

Yeni Türk Ceza Adaleti Sisteminde de belirtildiği üzere, ceza davaları kişi hürriyetini doğrudan etkileyen davalar olduğundan bu tür ceza davalarında ceza avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Hele ki söz konusu olan bir ağır ceza davası ise, ağır ceza avukatı olarak tecrübeli bir ağır ceza avukatı ile çalışılması gerek tahliye kararı alınması gerekse davanın en lehe şekilde sonuçlanması bakımından hayati önemdedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *