201508.19
8
18

Aile Hukuku ve Aile Avukatı

Aile Avukatı

Aile Avukatı, temelde iki farklı anlama sahiptir. Birincisi bir ailenin her türlü hukuki sorunuyla ilgilenen ve genelde hukuki sorunlar henüz ortaya çıkmadan önce önleyici avukatlık kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatları ifade eder. Bu anlamdaki aile avukatı kavramı, aile hekimi kavramına benzemektedir. Bu terimin ikinci anlamı ise aile hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatları tanımlamak için kullanılan ve “aile hukuku avukatı” manasına gelen bir terimdir. Aynen önleyici hekimlikte olduğu gibi aile hukuku avukatları da, önleyici danışmanlık kapsamında herhangi bir hukuki uyuşmazlık çıkmadan önce yönlendirici danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu terimin ikinci anlamı üzerinde durmak gerekirse, aile hukuku avukatı, başta Medeni Kanun ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun konusunda uzmanlaşmış avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Boşanma avukatı ile aile avukatı terimleri birbirine yakın kavramlar olsa da boşanma avukatı salt boşanma hukuku alanında uzmanlaşmış avukatları ifade ederken, aile hukuku avukatı ise boşanma da dahil olmak üzere nişanlanma, evlenme, mal rejimi, velayet, evlat edinme, nafaka, tazminat gibi konularda da uzmanlaşmış olan ve bu alanlarda hukuki hizmet sunan avukatı ifade eder.

aile avukatı

Aile Hukuku ve Aile Avukatları

Herhangi bir aile hukuku davası veya benzeri bir uyuşmazlık olduğunda herhangi bir avukata değil doğrudan bu alanda uzmanlığı ve tecrübesi olan bir aile hukuku uzmanı avukata başvurmak son derece önemlidir. Zira aile avukatları, her türlü aile hukuku meselesinde mesleki bilgi ve tecrübesi ile müvekkillerini bilgilendirme ve onları davalarda temsil etme görevini en iyi şekilde yapacaktır. Bu itibarla bu tür aile hukuku meselelerinde çalışılacak avukatın gerçekten konunun uzmanı olup olmadığını araştırmak olası olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak bakımından önemlidir.

Aile hukuku, temel olarak ailenin kurulması manasına gelen nişanlanma ve evlenme kurumlarından başlayarak, aile kurulduktan sonraki süreçte velayet, mal rejimi, evlat edinme gibi konuları da içine alan ve son olarak evliliğin sonra ermesi manasına gelen evliliğin iptali ve boşanma konularını ele alan bir hukuk dalıdır. Aile avukatı da Medeni Kanun’da düzenlenmiş bu konular üzerinde uzmanlaşmış olan avukatlardır. Atamer Hukuk Bürosu, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Aile Hukuku Davaları

Aile hukuku alanında uzman avukatlar bakımından takip edilen başlıca davalar, boşanma, nafaka, tazminat, nesebin reddi, babalık davası, velayetin değiştirilmesi davalarıdır. Bu tür özellikli aile hukuku davalarının takibi bakımından alınında uzman ve tecrübeli bir aile avukatı ile çalışılması tercih edilmelidir.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *