+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bilişim sistemine yönelik suçlar

Bilişim sistemi nedir?

Bilişim hukuku alanında önemli bir konu olan bilişim suçları kavramının anlaşılması açısından her şeyden önce bilişim sistemi nedir sorusuna cevap verilmesi ve kavramın tanımının yapılması yerinde olacaktır. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda bu kavramın tanımına açıkça yer verilmemişti ancak kanunun 525. maddesinde söz konusu kavram, “bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistem” olarak tanımlanmıştı. 2005 yılında yürürlüğe giren yeni TCK’da da “bilişim sistemi” tanımına yer verilmemiştir. Ancak eski Türk Ceza Kanunu’ndan farklı olarak kanunun gerekçesinde bu kavramın tanımı yapılmıştır.  Bilişim suçlarını düzenleyen maddelerde bu terimin anlamı konusunda bir tanım mevcut değildir. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin gerekçesinde bu kavram şu şekilde tanımlanmıştır.  “Verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler”. Bundan yola çıkarak bilişim sistemini “verileri toplama ve içine alma özelliği bulunan ve toplayarak içine aldığı verileri otomatik işleme tabi tutan manyetik özellikli sistem” olarak tanımlayabiliriz.

bilişim sistemi

Bilişim Sistemi Suçları

Yürürlükteki ceza kanunumuzda yer alan “bilişim sistemi” tanımı bu şekilde düzenlenmiştir. Bu itibarla bir suçun bilişim suçu olup olmadığı veya suçun bilişim sistemini ya da içindeki verilere yönelik işlenip işlenmediği noktasında bu tanım son derece önemli bir kriter olmakla birlikte kuşkusuz yeterli değildir. İşte bu noktada Yargıtay’ın bu tanımı nasıl anladığı da son derece önemlidir.  Yargıtay, “bilişim suçu” tanımına ek olarak “bilişim alanı” konusunda da şu şekilde bir tanım getirmiştir. “Bilgileri depo ettikten sonra bunları otomatik olarak işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alanlardır”. Dolayısıyla bir bilişim suçundan söz edebilmek için sadece bir bilişim sistemi tanımı yeterli olmayacak ayrıca “bilişim alanı” tanımına da ihtiyaç duyulacaktır. Zira bilişim suçları sadece bilişim sistemlerine yönelik değil bazen sistem içerisinde yer alan başka unsurları da hedef alabilmektedir. Yargıtay’ın farklı kararlaında bilgisayarlar ve sunucular (serverlar) bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir.

Bilişim avukatı olarak uygulamada en sık karşılaştığımız bilişim sistemi suçu bilişim sitemini engelleme ve bozma suçudur. Aynı şekilde ve aynı kapsamda bilişim sistemine girme suçu ile bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar  en fazla soruşturma konusu bilişim suçları arasındadır. ATM cihazları da, otomatik veri işleme özelliğine sahip manyetik ve elektronik yapılardır. Bundan dolayı bu cihazlar “bilişim sistemi” olarak kabul edilmektedir. ATM’lerden başkalarına kartlarla para çekilmesi eylemleri bilişim suçu olarak kabul edilmektedir. (Yrg. 10. C.D. E. 2004/14311, K. 2004/10906) Nitekim bu tipik bir hırsızlık değil bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu teşkil eder. Hatta kimi durumlarda  kredi kartı dolandırıcılığı da gündeme gelebilir. Yargıtay’a göre internet siteleri de “bilişim sistemi” olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan üyelik sistemiyle çalışan internet sitelerin şifresinin kırılması bilişim suçu olarak kabul edilmektedir. (Yrg. 6. C.D. E. 2002/16699, K. 2003/6727)

bilisim sistemine yönelik suçlar

Bilişim Suçu nedir?

Bilişim sisteminin tanımından sonra bilişim suçu kavramı daha kolay anlaşılacaktır. Türk Ceza Kanunu, “bilişim suçu” olarak ayrı ve özel bir tanımlama getirmemiştir. Ancak kanunun gerekçesindeki sistem tanımıyla kanunun sistematiğini dikkate alarak bir tanım yapmak mümkün. Bunun için özellikle “bilişim alanında” suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan suç tipleri esas alabiliriz. Bilişim suçu kavramını şu şekilde tanımlayabiliriz. “Bilişim sistemlerinin veya bunların içerisinde yer alan verilerin suçun konusunu oluşturduğu veya bilişim sistemlerinin suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığı suçlardır”. TCK’da “bilişim alanında suçlar” başlığı altındaki suçlar zaten tanımlama gereği bilişim suçu kategorisindedir. Ayrıca aynı başlık altında yer almasa dahi bilişim sistemlerinin kullanıldığı suçlar da bilişim suçu olabilmektedir. Örneğin internet yoluyla hakaret suçu, yazılım korsanlığı, internet üzerinden işlenen şantaj suçu, müstehcenlik suçu bu kategori altında değerlendirilmektedir.

Av. İlker ATAMER

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!