+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, aile hukuku konularında ve boşanma davaları alanında çalışan avukatlar için kullanılan bir terimdir.  İnternette avukat arama terimleri arasında en yaygın şekilde “boşanma avukatı arıyorum” şeklinde arama yapanların başvurduğu bir avukattır. Adliyelerin yoğunluğu ve bu alanda uzman avukat tutmanın önemi sebebiyle İstanbul boşanma avukatları bulmak açısından önemli bir şehirdir. Boşanma davalarının hatasız şekilde sonuçlanması, boşanma sonrası hukuki sorunlar yaşanmaması açısından aile hukuku konusunda uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmalıdır. Boşanma avukatı olarak aile hukuku ve boşanma davalarında uzman olan Atamer Hukuk Bürosu boşanma alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma süreçlerinin basite alınması internetten bulunan dilekçe veya protokol örnekleriyle hareket edilmesi telafisi zor hak kayıplarına yol açabilmektedir. Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı boşanma davalarında hatalı veya yanlış işlem yapılması bazı problemlere yol açabilir. Tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi, boşanma dilekçesi içeriğinde bulunması gereken kritik ifadelerin olmaması gibi… Ayrıca dilekçede bulunması sakıncalı hususların dilekçeye yazılması, delillerin gereği gibi sunulmaması, HMK’da belirlenmiş sürelerin kaçırılması gibi ihtimaller de mevcuttur. İddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi temel ve kritik usul kurallarına riayet edilmemesi tarafların ciddi hak kaybına uğramasına  neden olabilmektedir. Hatta bu tür hatalar sonucu davalar aleyhe sonuçlanabilmekte veya kaybedilebilmektedir. Bu itibarla boşanma hukuku konusunda uzman olan bir boşanma avukatları ile hareket edilmesi her zaman tavsiye edilmektedir.

İyi Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma protokolü, evliliğin iptali sebepleri ve evlilik sözleşmesi konularında uzmandır. Bunun yanında  mal rejimi türleri, nafaka davası, velayet davası ve velayet değiştirilmesi, iddet süresi ve iddetin kaldırılması konularında da uzman olan bir avukattır. Dolayısıyla aile hukuku alanına giren bu tür davalarda olumlu netice almak ve hak kaybına uğramamak açısından boşanma uzmanı bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir. Boşanma davaları ve aile hukukuna giren diğer davalar sıkı usül kurallarına bağlı olduğundan yapılacak birtakım hataların maalesef telafisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma avukat aramak ve boşanma alanında tanınmış avukat bulmak boşanma davalarının kusursuz seyri ve lehe sonuçlanması için gereklidir. Bir avukatın boşanma davası avukatı olarak yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını anlamanın yolu avukatın CV’sini incelemektir. Bu sayede avukatın kaç yıllık tecrübesi olduğu ve hangi alanlarda çalıştığı ayrıntılı şekilde öğrenilebilir. Dolayısıyla boşanma avukatı tavsiyesi almak yerine, kişinin avukat arayışını internet üzerinden yapması da mümkündür.

Boşanma Alanında Tecrübeli Avukatla Sorunsuz Boşanmak

Anlaşmalı boşanma davası, eksiksiz  açılsa ve ilk duruşmada boşanma kararı çıksa bile, gerekçeli kararın yazılması, tebliği, istinaf süresinin dolması gibi süreçler uzun zaman almaktadır.  Bu prosedürler 2 veya 3 ay alacağından anlaşmalı bir boşanma davası iyimser bir tahminle 6 ayı alabilmektedir. Ancak bu alanda uzman ve ünlü boşanma avukatları ile hareket edildiğinde anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süre 3-5 güne kadar indirilebilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir sebeple hızlı bir şekilde boşanmak isteyenlerin uzman aile hukuku avukatları ile çalışması boşanma süresini kısaltabilecektir. “En iyi boşanma avukatı” ya da “ünlü boşanma avukatı” olarak adı duyulan avukatlar genelde boşanma konusunda uzman olarak bilinse de kuşkusuz 60.000 civarındaki baro üyesi bulunan bir şehir olarak İstanbul boşanma avukatları bulmak açısından ideal bir şehirdir.

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı ve Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açmak için sebepler Medeni Kanun’da sınırlı sayıda olmak üzere gösterilmiştir. Boşanma sebepleri kısaca zina, cana kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evliliğin birliğinin sarsılması bir başka deyişle şiddetli geçimsizliktir. Boşanma davasının bu altı sebepten birisine dayanılarak açılması gerekir. Uygulamada boşanma avukatları, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle açılacak boşanma davalarını ispat kolaylığı bakımından diğer boşanma sebeplerine göre daha pratik bulmaktadırlar. Bu itibarla Türkiye’de açılan boşanma davalarının çok büyük bir bölümünün sebebi evlilik birliğinin sarsılması veya başka bir ifadeyle şiddetli geçimsizlik sebebine dayanmaktadır. Boşanma avukatı olarak bizler de kimi durumlarda asıl boşanma sebebi başka olsa bile ispat kolaylığı ve pratiklik bakımından şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmayı daha uygun görmekteyiz.

Boşanma Avukatları ve Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları temel olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak iki çeşittir. Anlaşmalı boşanma davaları daha az maliyet ve zaman gerektirdiğinden her zaman çekişmeli bir boşanma davasına göre daha avantajlıdır. Bir boşanma davası boşanma avukatları vasıtasıyla anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabileceği gibi çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası, şartların oluşması halinde davanın her aşamasında sonradan anlaşmalı bir boşanma davasına dönüşebilmektedir. Ancak bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlandırılabilmesi için tarafların her hususta tam bir mutabakata varması gerekir. Eğer taraflardan birinin talebini diğer taraf kabul etmiyorsa anlaşma zemini oluşmayacaktır. Dolayısıyla boşanmak isteyen tarafların öncelikle anlaşmalı boşanma zemini araması, eğer taraflar anlaşmalı boşanmada mutabık olamıyorsa son noktada çekişmeli boşanma davasını tercih etmelidir.

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatlarının Rolü

Yukarıda belirttiğimiz gibi en hızlı ve en iyi boşanma şekli, her iki tarafın boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda uzlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Eğer evlilik en az 1 yıl sürmüş ise boşanma avukatı tarafından hazırlanmış boşanma protokolü ile anlaşmalı bir boşanma davası açılarak evlilik çekişmeli bir boşanma davasına göre çok daha hızlı bir şekilde hatta tek bir celsede sonlandırılabilmektedir. Ancak İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunluk nedeniyle boşanma davaları açıldığında ilk duruşma günü 4 veya 6 ay sonrasına verilmektedir. Dolayısıyla boşanma sürecinin kısaltılması ve davaların hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanması bakımından boşanma avukatları ile çalışmak son derece önemlidir. Ayrıca davanın boşanma avukatı tarafından takip edilmesi her bakımından boşanma sürecinin hatasız ve en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Hızlı Boşanmada Avukatın Önemi

Kuşkusuz en iyi ve en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve boşanma sonuçları konusunda tam bir anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Eğer eşler arasındaki evlilik en az 1 yıl sürdüyse anlaşmalı bir boşanma davası açılarak boşanma süreci daha hızlı bitirilebilir. Çekişmeli bir boşanma davasına kıyasla anlaşmalı boşanma davası daha kısa sürmektedir. Fakat anlaşmalı boşanma davasında her şeyin yolunda gittiği varsayılarak ilk celsede boşanma kararı çıksa dahi boşanma süreci 6 ayı bulabilmektedir. Zira, gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliğ edilmesi, temyiz süresinin geçmesi gibi hukuki süreçler zaman almaktadır. Ancak uzman bir avukatla hareket edildiğinde anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süreler 3-5 güne kadar indirilebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları ise genelde şahitlerin dinlendiği en az 4-5 celse süren ve anlaşmalı boşanmaya göre çok daha uzun zaman alan davalardır. Davanın temyiz edilerek Yargıtay’a taşınma ihtimalinin de dikkate alınırsa yerel mahkemede sonuçlanan ve temyiz edilen bir boşanma davası 2 ile 5 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Protokolünün Avukat Tarafından Hazırlanmasının Önemi

Boşanma protokolleri tarafların kişisel ve hukuki durumuna göre tamamen kişiye, davaya ve olaya özgü hazırlanması gerektiğinden, tüm anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olabilecek bir standart boşanma protokolü yoktur. Tarafların özel durumuna göre protokolde mutlaka bulunması maddelerin boşanma avukatları tarafından hazırlanması gerekir. Protokolde bulunması gereken özel bir maddenin bulunmayışı, boşanma davasıyla her şeyin bittiği sanılırken bir anda özel bir davanın muhatabı olunması sonucunu gündeme getirebilir. Benzer şekilde tazminat veya nafakaya ilişkin maddelerde hukuki eksiklilerin bulunması tarafların tazminat ve nafaka alacağını dahi tehlikeye sokabilir veya ciddi bir borç yüküne neden olabilir. Bu itibarla boşanma protokolünün mutlaka bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını veya en azından incelenmesini kesinlikte tavsiye etmekteyiz.

Boşanma davası ne kadar sürer? Hızlı Boşanmak mümkün mü?

Boşanma avukatlarına en sık sorulan soruların başında dava süresi gelmektedir. Boşanma davalarının süresi, davanın açıldığı yere, davanın türüne ve hangi gerekçeyle açıldığına göre değişebilmektedir. Ayrıca dava konusu olayların karmaşıklığına ve boşanma uzmanı olan bir avukat ile hareket edilip edilmediğine göre farklı süreler söz konusu olabilmektedir. İster çekişmeli isterse anlaşmalı boşanma davası söz konusu olsun, hatasız, sorunsuz ve hızlı boşanmak için boşanma avukatı ile çalışılması önemlidir. Bu konuda daha detaylı bilgiler için boşanma davası hakkında sorulan sorulara verdiğimiz yanıtları inceleyebilirsiniz.

Atamer Hukuk Boşanma Avukatları

Boşanma avukatı İstanbul gibi büyük şehirlerde daha fazlayken, küçük şehirlerde boşanma hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmak zordur. Atamer Hukuk Bürosu boşanma davalarında tecrübeli bir hukuk bürosu ve boşanma davası avukatı olarak avukatlık hizmet vermektedir. İstanbul Avrupa Yakasında faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu’nun ünlü boşanma avukatları ile çalışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

18 Yorum

 1. Av. İlker Atamer

  ABD’de gerçekleşen boşanmanmanın Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için ya ilgili ABD mahkeme kararının tanınması ve tenfizi için Türkiye’de dava açmanız ya da Türkiye’de yeniden boşanmanız gerekecektir. İkinci seçenek ilkine göre daha hızlı olacaktır.

 2. Av. İlker Atamer

  Eğer önceki boşanma davanız reddedildiyse, ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 sene boyunca müşterek hayat kurulamadıysa bunu açıklayan bir dilekçe ile aile mahkemesine başvurup boşanma talep edebilirsiniz. Ancak bu davada önemli olan husus ilk davanın reddedilmesinden sonraki 3 yıllık dönemde müşterek evlilik hayatının yeniden kurulamadığını ispatlama yükümlülüğünün sizde olmasıdır.

 3. Av. İlker Atamer

  Eğer eşiniz anlaşmalı boşanmaya razı olmuyorsa çekişmeli boşanma davası açmaktan başka seçenek görünmüyor. Çekişmeli bir boşanma davasının süresi, davanın özelliklerine ve dava sürecinde ne tür işlemler yapıldığına göre değişebilmektedir. Ancak davanızın en hızlı şekilde sonuçlanması için uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.

 4. Av. İlker Atamer

  Evet çekişmeli bir boşanma davası her zaman anlaşmalı boşanma davasına dönüşebileceği gibi anlaşmalı olarak açılmış bir boşanma davası da çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Davanın sonuçlanması için pedagog raporu da dahil tüm delillerin toplanıp değerlendirme aşamasının bitmesi gerekiyor.

 5. Av. İlker Atamer

  Telefon arama ve mesajlaşma kayıtları zina sebepli boşanma davalarında sık kullanılan delillerden birisidir. Eğer gelen arama ve mesajlaşma dökümlerinde sizin belirli bir kişiyle sık ve uzun görüşmeler yapmanız tek başına olmasa bile diğer delillerle birlikte tamamlayıcısı delil olarak kabul edilebilir.

 6. Av. İlker Atamer

  Evlilik sona ermeden doğan çocuk başkasından olsa bile kocanın nüfusuna kaydedilir.

 7. Av. İlker Atamer

  Eğer çalışmıyorsanız ve boşanma ile birlikte maddi açıdan zorluk yaşayacaksanız ki yazdıklarınızdan öyle anlaşılıyor evet boşanma davası ile birlikte nafaka talep edebilir ve böylece hem dava devam ederken hem de boşanma sonrasında nafaka alabilirsiniz.

 8. Av. İlker Atamer

  Zinayı ispatlamak için mutlaka video veya fotoğraf gibi özel delillerin varlığı şart değil. Eşinizin evlilik dışı ilişkisini ispatlayacak başka deliller de olabilir. Bu konuda bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 9. Av. İlker Atamer

  Evlilik içi şiddet maalesef çoğu durumda geçici olmaktan ziyade süreklilik arz eden bir durum oluyor. Dolayısıyla eğer eşinmizden şiddet görüyorsanız bunun tekrarlanma ihtimalini göz önünde bulundurup evliliğinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Ancak direkt dava açmak konusunda kararsızsanız en azından iyi bir boşnama avukatından bu konuda danışmanlık hizmeti aldıktan sonra nasıl bir adım atacağınıza karar verebilirsiniz.

 10. Av. İlker Atamer

  Davanın her aşamasında avukat tutabilirsiniz. Karşı tarafın mahkemeye verdiği dilekçe genellikle ortalama 7-10 gün içinde karşı tarafa ulaşır.

 11. Av. İlker Atamer

  Çocuğun yaşı küçük oldığunda velayet konusunda anne her zaman daha avantajlıdır. 4 yıl evli olduğunuza göre çocuğun yaşı 3 veya daha küçük olması gerekir diye düşünüyorum ve durumda anne çok büyük ihtimalle velayeti alacaktır.

 12. Av. İlker Atamer

  Çocukların yaşı büyük olduğundan baba olarak velayeti alma şansınız var. Velayet bakımından mahkemenin gözeteceği en önemli şart veya kriter çocuğun menfaatidir. Bu konuda uzman bir aile avukatı ile çalışırsanız velayeti alma şansızını yükselecektir.

 13. Av. İlker Atamer

  Boşanma dilekçesini başka şehirdeki bir mahkemeden muhabere yoluyla gönderebilirsiniz.

 14. Bülent

  Ben 5 yıll önce evlendim ve şimdi boşanmak istiyoruz eşim de hiç bir sıkıntı çıkarmayacağını, boşanmayı kabul ettiğini söyledi ama kendisi yabancı uyruklu ve Türkiye ye giriş yasağı var. Hızlı bir şekilde boşamnak istiyorum, bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  1. Av. İlker Atamer

   Hızlı şekilde boşanmanın yolu anlaşmalı boşanmak. Ancak eşinizin ülkeye girişi yasaklandıysa bu durumda ya giriş yasağının kaldırılması için dava açmanız ya da çekişmeli boşanmanız gerekecek. Bu konuda uzman bir boşanma avukatından destek alırsanız çekişmeli olsa bile boşanma davanız uzun sürmez ve 2-3 celsede boşanırsınız. Ama eşiniz duruşmaya herhangi sebeple gelemiyorsa bu durumda tek celsede boşanmanız imkansız.

 15. Melike

  Merhaba , benim nişanlım Almanya da boşandı 2013 yılında boşandı 6 ay evli kaldı 2 sene öne nişanlandık aslında tanıma tenfiz açtığını sanıyordu nişanlım avukat dava bile açmamıştı bütün belgelerimiz tamam şuanda ama karşı taraf 25 .000 Euro istiyor ve başka birinden çocuğu var o kadının bu ay dava açsak en kısa zaman da ne zaman biter iki senedir evlenmeye çalışıyor hep birşeyler çıkıyor ne yapabiliriz lütfen geri dönüş yaparsanız sizinle çalışmak isteriz .

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!