+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, aile hukuku konularında ve boşanma davaları alanında çalışan avukatlar için kullanılan bir terimdir.  İnternette avukat arama terimleri arasında en yaygın şekilde “boşanma avukatı arıyorum” şeklinde arama yapanların başvurduğu bir avukattır. Adliyelerin yoğunluğu ve bu alanda uzman avukat tutmanın önemi sebebiyle İstanbul boşanma avukatları bulmak açısından önemli bir şehirdir. Boşanma davalarının hatasız şekilde sonuçlanması, boşanma sonrası hukuki sorunlar yaşanmaması açısından aile hukuku konusunda uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmalıdır. Boşanma avukatı olarak aile hukuku ve boşanma davalarında uzman olan Atamer Hukuk Bürosu boşanma alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma süreçlerinin basite alınması internetten bulunan dilekçe veya protokol örnekleriyle hareket edilmesi telafisi zor hak kayıplarına yol açabilmektedir. Usul kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı boşanma davalarında hatalı veya yanlış işlem yapılması bazı problemlere yol açabilir. Tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi, boşanma dilekçesi içeriğinde bulunması gereken kritik ifadelerin olmaması gibi… Ayrıca dilekçede bulunması sakıncalı hususların dilekçeye yazılması, delillerin gereği gibi sunulmaması, HMK’da belirlenmiş sürelerin kaçırılması gibi ihtimaller de mevcuttur. İddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi temel ve kritik usul kurallarına riayet edilmemesi tarafların ciddi hak kaybına uğramasına  neden olabilmektedir. Hatta bu tür hatalar sonucu davalar aleyhe sonuçlanabilmekte veya kaybedilebilmektedir. Bu itibarla boşanma hukuku konusunda uzman olan bir boşanma avukatları ile hareket edilmesi her zaman tavsiye edilmektedir.

İyi Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma protokolü, evliliğin iptali sebepleri ve evlilik sözleşmesi konularında uzmandır. Bunun yanında  mal rejimi türleri, nafaka davası, velayet davası ve velayet değiştirilmesi, iddet süresi ve iddetin kaldırılması konularında da uzman olan bir avukattır. Dolayısıyla aile hukuku alanına giren bu tür davalarda olumlu netice almak ve hak kaybına uğramamak açısından boşanma uzmanı bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir. Boşanma davaları ve aile hukukuna giren diğer davalar sıkı usül kurallarına bağlı olduğundan yapılacak bir takım hataların maalesef telafisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma avukat aramak ve boşanma alanında tanınmış avukat bulmak boşanma davalarının kusursuz seyri ve lehe sonuçlanması için gereklidir. Bir avukatın boşanma davası avukatı olarak yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını anlamanın yolu avukatın CV’sini incelemektir. Bu sayede avukatın kaç yıllık tecrübesi olduğu ve hangi alanlarda çalıştığı ayrıntılı şekilde öğrenilebilir. Dolayısıyla boşanma avukatı tavsiyesi almak yerine, kişinin avukat arayışını internet üzerinden yapması da mümkündür.

Boşanma Alanında Tecrübeli Avukatla Sorunsuz Boşanmak

Anlaşmalı boşanma davasu, eksiksiz  açılsa ve ilk duruşmada boşanma kararı çıksa bile, gerekçeli kararın yazılması, tebliği, istinaf süresinin dolması gibi süreçler uzun zaman almaktadır.  Bu prosedürler 2 veya 3 ay alacağından anlaşmalı bir boşanma davası iyimser bir tahminle 6 ayı alabilmektedir. Ancak bu alanda uzman ve ünlü boşanma avukatları ile hareket edildiğinde anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süre 3-5 güne kadar indirilebilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir sebeple hızlı bir boşanmak isteyenlerin uzman aile hukuku avukatları ile çalışması boşanma süresini kısaltabilecektir. “En iyi boşanma avukatı” ya da “ünlü boşanma avukatı” olarak adı duyulan avukatlar genelde boşanma konusunda uzman olarak bilinse de kuşkusuz 60.000 civarındaki baro üyesi bulunan bir şehir olarak İstanbul boşanma avukatları bulmak açısından ideal bir şehirdir.

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı ve Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açmak için sebepler Medeni Kanun’da sınırlı sayıda olmak üzere gösterilmiştir. Boşanma sebepleri kısaca zina, cana kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evliliğin birliğinin sarsılması bir başka deyişle şiddetli geçimsizliktir. Boşanma davasının bu altı sebepten birisine dayanılarak açılması gerekir. Uygulamada boşanma avukatları, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle açılacak boşanma davalarını ispat kolaylığı bakımından diğer boşanma sebeplerine göre daha pratik bulmaktadırlar. Bu itibarla Türkiye’de açılan boşanma davalarının çok büyük bir bölümünün sebebi evlilik birliğinin sarsılması veya başka bir ifadeyle şiddetli geçimsizlik sebebine dayanmaktadır. Boşanma avukatı olarak bizler de kimi durumlarda asıl boşanma sebebi başka olsa bile ispat kolaylığı ve pratiklik bakımından şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmayı daha uygun görmekteyiz.

Boşanma Avukatları ve Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları temel olarak anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak 2 çeşittir. Anlaşmalı boşanma davaları daha az maliyet ve zaman gerektirdiğinden her zaman çekişmeli bir boşanma davasına göre daha avantajlıdır. Bir boşanma davası boşanma avukatları vasıtasıyla anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabileceği gibi çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası, şartların oluşması halinde davanın her aşamasında sonradan anlaşmalı bir boşanma davasına dönüşebilmektedir. Ancak bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sonuçlandırılabilmesi için taraflar her hususta tam bir mutabakata varması gerekir. Eğer taraflardan birinin talebini diğer taraf kabul etmiyorsa anlaşma zemini oluşmayacaktır. Dolayısıyla boşanmak isteyen tarafların öncelikle anlaşmalı boşanma zemini araması, eğer taraflar anlaşmalı boşanmada mutabık olamıyorsa son noktada çekişmeli boşanma davasını tercih etmelidir.

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatlarının Rolü

Yukarıda belirttiğimiz gibi en hızlı ve en iyi boşanma şekli, her iki tarafın boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda uzlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Eğer evlilik en az 1 yıl sürmüş ise boşanma avukatı tarafından hazırlanmış boşanma protokolü ile anlaşmalı bir boşanma davası açılarak evlilik çekişmeli bir boşanma davasına göre çok daha hızlı bir şekilde hatta tek bir celsede sonlandırılabilmektedir. Ancak İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunluk nedeniyle boşanma davaları açıldığında ilk duruşma günü 4 veya 6 ay sonrasına verilmektedir. Dolayısıyla boşanma sürecinin kısaltılması ve davaların hızlı ve sorunsuz şekilde sonuçlanması bakımından boşanma avukatları ile çalışmak son derece önemlidir. Ayrıca davanın boşanma avukatı tarafından takip edilmesi her bakımından boşanma sürecinin hatasız ve en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Hızlı Boşanmada Avukatın Önemi

Kuşkusuz en iyi ve en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve boşanma sonuçları konusunda tam bir anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır. Eğer eşler arasındaki evlilik en az 1 yıl sürdüyse anlaşmalı bir boşanma davası açılarak boşanma süreci daha hızlı bitirilebilir. Çekişmeli bir boşanma davasına kıyasla anlaşmalı boşanma davası daha kısa sürmektedir. Fakat anlaşmalı boşanma davasında her şeyin yolunda gittiği varsayılarak ilk celsede boşanma kararı çıksa dahi boşanma süreci 6 ayı bulabilmektedir. Zira, gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliğ edilmesi, temyiz süresinin geçmesi gibi hukuki süreçler zaman almaktadır. Ancak uzman bir avukatla hareket edildiğinde anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süreler 3-5 güne kadar indirilebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları ise genelde şahitlerin dinlendiği en az 4-5 celse süren ve anlaşmalı boşanmaya göre çok daha uzun zaman alan davalardır. Davanın temyiz edilerek Yargıtay’a taşınma ihtimalinin de dikkate alınırsa yerel mahkemede sonuçlanan ve temyiz edilen bir boşanma davası 2 ile 5 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Protokolünün Avukat Tarafından Hazırlanmasının Önemi

Boşanma protokolleri tarafların kişisel ve hukuki durumuna göre tamamen kişiye, davaya ve olaya özgü hazırlanması gerektiğinden, tüm anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olabilecek bir standart boşanma protokolü yoktur. Tarafların özel durumuna göre protokolde mutlaka bulunması maddelerin boşanma avukatları tarafından hazırlanması gerekir. Protokolde bulunması gereken özel bir maddenin bulunmayışı, boşanma davasıyla her şeyin bittiği sanılırken bir anda özel bir davanın muhatabı olunması sonucunu gündeme getirebilir. Benzer şekilde tazminat veya nafakaya ilişkin maddelerde bir takım hukuki eksiklilerin bulunması tarafların tazminat ve nafaka alacağını dahi tehlikeye sokabilir veya eşleri ciddi bir borç yükü altında bırakabilir. Bu itibarla boşanma protokolünün mutlaka bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını veya en azından incelenmesini kesinlikte tavsiye etmekteyiz.

Boşanma davası ne kadar sürer? Hızlı Boşanmak mümkün mü?

Boşanma avukatlarına en sık sorulan soruların başında dava süresi gelmektedir. Boşanma davalarının süresi, davanın açıldığı yere, davanın türüne ve hangi gerekçeyle açıldığına göre değişebilmektedir. Ayrıca dava konusu olayların karmaşıklığına ve boşanma uzmanı olan bir avukat ile hareket edilip edilmediğine göre farklı süreler söz konusu olabilmektedir. İster çekişmeli isterse anlaşmalı boşanma davası söz konusu olsun, hatasız, sorunsuz ve hızlı boşanmak için boşanma avukatı ile çalışılması önemlidir. Bu konuda daha detaylı bilgiler için boşanma davası hakkında sorulan sorulara verdiğimiz yanıtları inceleyebilirsiniz.

Atamer Hukuk Boşanma Avukatları

Boşanma avukatı İstanbul gibi büyük şehirlerde daha fazlayken, küçük şehirlerde boşanma hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat bulmak zordur. Atamer Hukuk Bürosu boşanma davalarında tecrübeli bir hukuk bürosu ve boşanma davası avukatı olarak avukatlık hizmet vermektedir. İstanbul Avrupa Yakasında faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu’nun ünlü boşanma avukatları ile çalışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

45 Yorum

 1. Jilber sefer

  Iyi gunler ben amerikada yasamakdayim 13 senelik evliyim 2 kizim var burda biz anlasmali olarak bosandik sorunsuz sekilde ama turkiyede bosanmis oluyomuyum yoksa orda gerekiyosa ne yapmam lazim hizl bi sekilde bosana istiyorum ban yardimci olabilirmisiniz

  1. Av. İlker Atamer

   ABD’de gerçekleşen boşanmanmanın Türkiye’de hüküm ifade edebilmesi için ya ilgili ABD mahkeme kararının tanınması ve tenfizi için Türkiye’de dava açmanız ya da Türkiye’de yeniden boşanmanız gerekecektir. İkinci seçenek ilkine göre daha hızlı olacaktır.

 2. Av. İlker Atamer

  Yazdıklarnızdan anlaşıldığı kadarıyla evlilik birliği sarsılmış görünüyor ve evliliğiniz size mutluluk yerine huzursuzluk veriyor. Eğer boşanmaya karar verdiyseniz bu konuda uzman bir boşanma avukatından destek alırsanız hem hızlı bir şekilde boşanabilir hem de eşinizden maddi ve manevi tazminat ve ayrıca nafaka alabilirsiniz.

 3. Yorgun

  Merhaba. Yurtdışında yaşıyorum 1 senelik nişanlı kaldım düğünden 2 hafta önce nikah kıydık. Fakat dügüne 2 gün kala ayrıldık. Ne yapmam gerekiyor nikah iptali olabilirmi yoksa boşanma davasımı açmak zorundayım. Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Av. İlker Atamer

   Düğün kavramının hukuki anlamda hiçbir değeri yoktur. Hukuk açısından önemli olan nikahtır. Nikah yapıldığına ve evlilik akdi kurulduğuna göre bu evlilikten kurtulmanın yolu boşanmak ya da eğer şartları varsa evliliğin iptali yoluna gitmektir.

 4. murat

  merhaba ben 5 yıldır evli kaldım bu evliliğin 3 yıl sonra 1 yıl eşimden ayrı yaşadım sonra tekrar barıştım barıştıktan 1 yıl sonra tekrar anlaşamadığım için evden ayrıldım mahkeme açtım fakat onun bulduğu yalancı şahitler nedeniyle mahkeme düştü hakim boşamadı eşim eşimden 2.5 senedir ayrıyım hayatımda başka birisi var bunu eşimde biliyor fakat ısrarla boşanmak istemiyor tekrar dava açmak istiyorum tek celsede boşanabilmem için nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz.

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer önceki boşanma davanız reddedildiyse, ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 sene boyunca müşterek hayat kurulamadıysa bunu açıklayan bir dilekçe ile aile mahkemesine başvurup boşanma talep edebilirsiniz. Ancak bu davada önemli olan husus ilk davanın reddedilmesinden sonraki 3 yıllık dönemde müşterek evlilik hayatının yeniden kurulamadığını ispatlama yükümlülüğünün sizde olmasıdır.

 5. fatma

  merhaba ben 7 aylık evliyim ve boşanmak istiyorum 1 yılı doldurmadan anlaşmalı boşanma olmuyormuş.Birbirimize tahammülümüz yok artık saygı da kalmamaya başladı ve ben evi terk ettim bu durumda da biran önce boşanmak istiyoruz bunu nasıl yapabiliriz maddi durumumuzda kısıtlı devletin verdiği avukatla bu boşanma sağlanır mı?en kısa sürede nasıl boşanabilirim?şimdiden teşekkürler

  1. Av. İlker Atamer

   Anlaşmalı boşanma davası açmak için evlilik tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi gereklidir doğru ancak çekişmeli dava açmak için böyle bir şart olmadığından teorik olarak evliliğin hemen ertesi günü bile boşanma davası açmak mümkündür.

 6. Av. İlker Atamer

  Bir boşanmada davasında eşlerin kusuru ve boşanmaya yol açan filleri özellikle tazminat bakımından dikkate alınır. Ancak nafaka bağlanması açısından tarafların kusurundan daha çok asıl kriter boşanma ile birlikte bir eşin yoksulluğa düşecek olup olmadığıdır. Eşiniz çalışmadığına göre kuvvetle muhtemel lehine nafakaya hükmedilecektir.

 7. Ali

  Merhaba ismim ali eşimle 8 aydır ayrı yaşıyoruz boşanmak istedğimi aylardır söylememe ramen beni istediğini diretiyor aramızda çok nüyük geçimsizlik var 2 tane çocugumuz var . 1 ay önce ikna oldu anlaşmalı dava açtık protokoller imzalandı fakat kapatlar kaleme verileceği aşamada vazgeçti ben seni seviyorum asla bitmeyecek diyerek dava iptal oldu . Çekişmeli dava açmam gerekiyor ama bnun süresi nedir çok uzun bi süreçmidir . Teşekkürler

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer eşiniz anlaşmalı boşanmaya razı olmuyorsa çekişmeli boşanma davası açmaktan başka seçenek görünmüyor. Çekişmeli bir boşanma davasının süresi, davanın özelliklerine ve dava sürecinde ne tür işlemler yapıldığına göre değişebilmektedir. Ancak davanızın en hızlı şekilde sonuçlanması için uzman bir boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.

 8. Av. İlker Atamer

  Eğer ayrı bir evlilik sözleşmesi yapmadıysanız edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaksanız. Bu durumda eşinizin evlenme tarihinden sonra elde ettiği her tür kazancı (şirket ve işletme gelirleri de dahil) edinilmiş mal sayılacak ve paylaşıma tabi olacaktır. Eğer eşiniz şirkette ortak görünüyor ise mal varlıklarının şirket adına kayıtlı olması durumu değiştirmeyecektir.

 9. Av. İlker Atamer

  Aldatılan eşin 30 sene beklemesine gerek olmaksızın derhal boşanma dava açarak tazminat ve nafaka talebinde bulunabileceği gibi eğer koşulları varsa müşterek evin kendisine tahsis edilmesini ve kocanın evden uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Ancak tüm bu süreçlerin başarıyla sonuçlanması bakımından uzman bir boşanma avukatından yardım alınması önemlidir.

 10. aylin

  merhabar bir konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüş yapabilirmi çocukları göreme konusunda anne babası çoccugu görmesini istemiyince babada buna itiraz edince mahkeme uzayıp pedegoga gidilip babanın haftada bir veya iki defa çocugu görme hakkını saglayabilirmi anne buna itiraz etsede hakim tekrar pedegoga gidip tekrardan ıkıncı rapor isteyip hakim ikinci raporla bosarmı

  1. Av. İlker Atamer

   Evet çekişmeli bir boşanma davası her zaman anlaşmalı boşanma davasına dönüşebileceği gibi anlaşmalı olarak açılmış bir boşanma davası da çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Davanın sonuçlanması için pedagog raporu da dahil tüm delillerin toplanıp değerlendirme aşamasının bitmesi gerekiyor.

 11. Elif

  Ben eşimden 8 aydır ayrıyım beni getirip baba evime bıraktı evli iken telefon kullanmama ragmen onu aldattıgımı söylüyor beni geçirdikten sonra kendi üzerime hat aldım şimdi onun dökümanını mahkemede cıkaracagını söylüyor uzun süreli konuşmalarım delil olabilir mi

  1. Av. İlker Atamer

   Telefon arama ve mesajlaşma kayıtları zina sebepli boşanma davalarında sık kullanılan delillerden birisidir. Eğer gelen arama ve mesajlaşma dökümlerinde sizin belirli bir kişiyle sık ve uzun görüşmeler yapmanız tek başına olmasa bile diğer delillerle birlikte tamamlayıcısı delil olarak kabul edilebilir.

 12. Gülten

  2 yııllık evliyiz. Eşimin kendi işi olduğu için ayrı bir şehirde mühendislik yaptığım işimi bıraktım. Kendine ait inşaat şirketi var. Çok Alkol alıyor, eve gelmediği günler çok oluyor, şiddet görüyorum hastaneden darp raporum var, eve bıraktığı kredi kartlarını bile aylardır kullanıma kapattı eve para da bırakmıyor. Halamdan borç alıyorum sürekli. Yeni aldığı ofis için bir miktar kredi kullandı. Ancak şirket geliri yüksek olmasına rağmen beni mağdur ediyor. Çekişmeli boşanmak istiyorum. Onun yüzünden işimden oldum. Nafaka ya da hak talebim olabilir mi ?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer çalışmıyorsanız ve boşanma ile birlikte maddi açıdan zorluk yaşayacaksanız ki yazdıklarınızdan öyle anlaşılıyor evet boşanma davası ile birlikte nafaka talep edebilir ve böylece hem dava devam ederken hem de boşanma sonrasında nafaka alabilirsiniz.

 13. Defne

  Merhabalar benim durumum karısık
  4 yıllık evliyim şiddetli geçimsizlik dayak hakaret vardı bir bucuk yıldırda yanında dğeilim ayrıyım ve başka birinden hamileyim boşanmak istiorum ama boşanmıyor eski eşim şimdi benim nasıl bir yol izlemem gerekiyor ne yapmalıyım çocuğumun banası cocuğu nüfüsuna geçirmeez mi bu durumda ??

  1. Av. İlker Atamer

   Evlilik sona ermeden doğan çocuk başkasından olsa bile kocanın nüfusuna kaydedilir.

 14. Muammer

  Merhaba İlker bey öncelikle üç yıldır evliyim ve iki buçuk yaşında bir kızım var fakat şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldık. Anlaşamadığımız tek nokta çocuğumun velayeti üzerine oldu. Ben kızımı annesine vermek istemiyorum çünkü kendisi epilepsi hastası ve çalışıyor. Kızımın velayeti kendisine verilirse birlikte üvey babasıyla yaşayacaklar fakat ben kızımın o ortamda yetişmesini istemiyorum. Benimse maaşım ve durumum iyi henüz kendi evim olmasana huzurlu bir aile yaşantım var. Eşimin hastalığı ve üvey babada kalma durumları ispat edilirse çocuğumu alabilirmiyim

  1. Av. İlker Atamer

   Eşinizin sizden sonra yeni bir evlilik yapacağına dair şu an için bir kesinlik yok. Kaldı ki eşinizin ikinci bir evlilik yapması tek başına velayetin değiştirilmesi için sebep de teşkil etmez. Ancak eşinizin epilepsi hastalığının çocuğa olumsuz yansıması söz konusu ise veya çocuğa bakımı etkiliyorsa bu hususu ispatlamanız şartıyla velayet konusunda kendi lehinize bir karar alma şansınız olur.

 15. mehmet

  İyi günler ben 6 yıl önce eşimi terk ettim ve oğlum 1 2 yaşlndaydı eşim boşanma davası açtı ve anlaşmalı olarak boşandık ben başka şehirde olduğumdan hiç mahkemeye gitmedim sadece boşanmak istediğimi beyan eden bir dilekçe gönderdim şuan oğlum 7 8 yaşinda her yıl görüşüyoru duk. annesi bu yıl ailesinin baskısıyla oğlumu bana göstermedi çocuğun velayetini almak istiyorum bu mümkünmü

 16. Yıldız

  Merhaba ben 7 yıllık evliyim 5 ve 4 yasında ıkı kızım var şidettli geçimsizlik ve borclarından dolayı cocuklarına bakamıyor ve calışmıyor büyük kızımı benim kendi ailem okutuyor bosanmak ıstıyorum fakat cocuklarımı goremezsin dıye tehdit edıyor bu durumda ne yapabilirim teşekkür ederim.

  1. Av. İlker Atamer

   Çocukların yaşı küçük, meramınızı iyi anlatırsanız ve iyi bir boşanma avukatı ile çalışırsanız her iki çocuğun da velayetini alabilirsiniz.

 17. Dilek

  Merhaba.ben 13.senelik evliyim yaşadığım yerde esimin baska bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim.bu kadın yüzünden 2 sene önce ayrılma durumuna gelmiştik.daha sonra eşim söz verdi bidaha olmicak diye evliligimize devam karari aldik.ama ilişkileri bitmemiş görüşmeye devam etmişler şimdi birde çocuk olmuş benim suan elimde hiç delilim yok.akıllı davranmak istiyorum eşim bildigimi bilmiyor.ne yapmalıyım lutfen yardimci olurmusunuz..

  1. Av. İlker Atamer

   Zinayı ispatlamak için mutlaka video veya fotoğraf gibi özel delillerin varlığı şart değil. Eşinizin evlilik dışı ilişkisini ispatlayacak başka deliller de olabilir. Bu konuda bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 18. serkan

  iyi günler çekişmeli boşanma davasında avukat tutmak için ilk celse şartmıdır 2 yada 3. celsede avukat tutulabilinir mi

  ve karşı taraf mahkemeye verince e devletten ne kadar sonra görülür

  1. Av. İlker Atamer

   Davanın her aşamasında avukat tutabilirsiniz. Karşı tarafın mahkemeye verdiği dilekçe genellikle ortalama 7-10 gün içinde karşı tarafa ulaşır.

 19. lily

  Merhaba ben evleneli bir yıl oldu başlarda iyi bir insandı ve sonradan yuzunu göstermeye başladı önce sözlü şiddet daha sonra ise fiziksel şiddet 1yıl boyunca devam etti yurtdışında yaşıyoruz ve ben Türkiye’ye gelip boşanmak istiyorum ailesi bile bile bu huyunu bana söylemediler ilk başta herhangi birşeye kızdığı zaman bana şiddet uyguluyor nasıl bir yol izlemeliyim bu süreç nasıl ilerler çok uzatmıyorum ben en kısa zamanda bitmesini istiyorum hastane raporum yok abisi ve eşi şahit oldu bu duruma defalarca lütfen yardım edin

  1. Av. İlker Atamer

   Evlilik içi şiddet maalesef çoğu durumda geçici olmaktan ziyade süreklilik arz eden bir durum oluyor. Dolayısıyla eğer eşinmizden şiddet görüyorsanız bunun tekrarlanma ihtimalini göz önünde bulundurup evliliğinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Ancak direkt dava açmak konusunda kararsızsanız en azından iyi bir boşnama avukatından bu konuda danışmanlık hizmeti aldıktan sonra nasıl bir adım atacağınıza karar verebilirsiniz.

 20. Av. İlker Atamer

  İyi avukatlarla çalışmak kuşkusuz davanın seyrini etkiler ancak bunun dışında pedagog raporu da velayet konusunda belirlşeyici bir unsur olacaktır. Eğer siz de bu alanda uzman bir avukat ile dava açarsanız çocuğun velayetini alma konusunda biraz daha avantajlı olursunuz.

 21. Hava

  Merhaba
  Ben esimden bosa mak istiorum fakat mafdi yönden hic bir gelirim yok aiöem yurtdisinda esimle siddetli gecimsizlik var 4 yildir evliyim bir kizim var yurtdisindan trye geldim bosanip tekrar yurtdisina yerlesmeyi düsüniorum veöayet hakkinda da kizimi bana verirlermi yurtdisinda hakklar daha cook oldugu icin lütfeb yardimci olun

  1. Av. İlker Atamer

   Çocuğun yaşı küçük oldığunda velayet konusunda anne her zaman daha avantajlıdır. 4 yıl evli olduğunuza göre çocuğun yaşı 3 veya daha küçük olması gerekir diye düşünüyorum ve durumda anne çok büyük ihtimalle velayeti alacaktır.

 22. Hasan

  İyi günler.İstanbul’da yaşıyorum.12 ve 14 yaşlarında 2 erkek çocuk babasıyım.Boşanma halinde çocukların velayetini nasıl alabilirim?Hangi şartlar oluşursa mahkeme velâyeti babaya verir.

  1. Av. İlker Atamer

   Çocukların yaşı büyük olduğundan baba olarak velayeti alma şansınız var. Velayet bakımından mahkemenin gözeteceği en önemli şart veya kriter çocuğun menfaatidir. Bu konuda uzman bir aile avukatı ile çalışırsanız velayeti alma şansızını yükselecektir.

 23. Emrah Can

  Merhaba 1 sene once esim evi terketti 2.5 be 7 yasinda cocuklarim var bendeler babanneleri bakiyot duzenleri kuruldu annnelerini gormek istemiyorlar esim bosanma davasi acti ama baska sehirde gidemiyorum oraya bulundugum adliyeden dilekce vermem yeterlimidir birde versigi dilekcede cocuklari istemedigino belirtmis ileride devlet cocuklarimi alirmi aorun cikarmi ?

  1. Av. İlker Atamer

   Boşanma dilekçesini başka şehirdeki bir mahkemeden muhabere yoluyla gönderebilirsiniz.

 24. Av. İlker Atamer

  Bir hukuk profesyoneli olarak bir avukattan hukuki destek alıp davayı uzman bir avukatla takip etmek kuşkusuz en iyi yöntem. Ancak avukat tutacak maddi gücünüz yoksa en azından bu alanda uzman olan bir avukattan kapsamlı bir danışmanlık hizmeti almanız size dava süresince avantaj sağlayacaktır.

 25. Melike

  Merhaba , benim nişanlım Almanya da boşandı 2013 yılında boşandı 6 ay evli kaldı 2 sene öne nişanlandık aslında tanıma tenfiz açtığını sanıyordu nişanlım avukat dava bile açmamıştı bütün belgelerimiz tamam şuanda ama karşı taraf 25 .000 Euro istiyor ve başka birinden çocuğu var o kadının bu ay dava açsak en kısa zaman da ne zaman biter iki senedir evlenmeye çalışıyor hep birşeyler çıkıyor ne yapabiliriz lütfen geri dönüş yaparsanız sizinle çalışmak isteriz .

 26. Bülent

  Ben 5 yıll önce evlendim ve şimdi boşanmak istiyoruz eşim de hiç bir sıkıntı çıkarmayacağını, boşanmayı kabul ettiğini söyledi ama kendisi yabancı uyruklu ve Türkiye ye giriş yasağı var. Hızlı bir şekilde boşamnak istiyorum, bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  1. Av. İlker Atamer

   Hızlı şekilde boşanmanın yolu anlaşmalı boşanmak. Ancak eşinizin ülkeye girişi yasaklandıysa bu durumda ya giriş yasağının kaldırılması için dava açmanız ya da çekişmeli boşanmanız gerekecek. Bu konuda uzman bir boşanma avukatından destek alırsanız çekişmeli olsa bile boşanma davanız uzun sürmez ve 2-3 celsede boşanırsınız. Ama eşiniz duruşmaya herhangi sebeple gelemiyorsa bu durumda tek celsede boşanmanız imkansız.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!