+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

ceza avukatı

Ceza Avukatı

Ceza avukatı Türk Ceza Kanunu ve CMK başta olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukattır. Ceza avukatları, başlatılan gözaltı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli veya sanığa ya da şikayetçi veya katılana hukuki destekte bulunur. Ayrıca tarafları, kollukta, savcılıkta ve mahkemede temsil eder. Ceza avukatının görevi eğer şikayetçi/katılan veya şüpheli/sanık tarafından olmasına göre değişecektir. Eğer avukat, mağdur tarafında ise soruşturmanın etkin ilerlemesine ve delillerin toplanmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak ve şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlayacaktır.

ceza avukatı

Ceza Avukatı neden önemlidir?

Eğer ceza avukatı şüpheli veya sanığın yanında ise, müvekkilini soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmaktır. Bu anlamda avukat, ifade verme işlemlerinde yanında olmak ve hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve muhtemel yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve en önemlisi de savunmanın yapmak gibi görevleri yerine getirir. Bu itibarla ceza uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukat aramak olumu netice vermeyebilir. Bunun yerine ceza avukatı tavsiyesi almak ve ceza hukuku alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatları arama sürecine girmek önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olmasa da avukatların gerçekten çok az kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davaları

Ceza avukatlığı teriminin özel bir şekli olan ağır ceza avukatı kavramı ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye’de en yüksek ceza mahkemesi statüsünde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Bu mahkemelerin baktığı suç tipleri nitelik olarak nispeten daha ciddi görüldüğünden ve görev alanındaki suçların cezaları daha yüksek olduğundan, bu mahkemelerde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ve ceza avukatı olanların savunma yaptığı suçların başlıcaları şunlardır. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçu. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık veya müdafilik görevi yapar.

Ceza Avukatının Tecrübesinin Önemi

En iyi ceza avukatı ile çalışmak isteyen kişiler bakımından avukatın tecrübesi son derece önemlidir. Her meslekte olduğu gibi kuşkusuz avukatlık mesleğinde de tecrübe gerçekten kritik bir öneme sahiptir. Bazı kanunlarda avukatlık mesleği bakımından tecrübe kriteri olarak belirlenmiş süre en az 5 yıldır. Bu nedenle ancak avukatlık mesleğinde 5 yılı dolduran avukatlar, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavına girebilmektedir. Yine aynı şekilde bir avukatın yanına stajyer alıp mesleği öğretmesi için de en az 5 yıl tecrübeli bir avukat olması şartı aramıştır. Bu 5 yıl süresi şüphesiz tesadüfen belirlenmemiştir. Bir avukatın mezun olduktan sonra 1 yıl staj yapması ve ruhsatını aldığı tarihten itibaren en 5 yıl aralıksız avukatlık mesleği icra etmesi gerekir ki meslekte belli bir tecrübe noktasına gelebilmiş olsun. Kanunda bir süre belirtilmemekle beraber bir avukatın “ceza avukat” sıfatını alması için en az 10 yıllık tecrübe gerektiğini düşünüyoruz.

İyi Ceza Avukatı Arama

Avukatların çok küçük bir kısmı ceza hukuku alanında uzman olduğundan ceza soruşturması ve ceza davası için gerçek anlamda ceza hukuku uzmanı olan iyi bir avukat bulunması önemlidir. Küçük şehirlerin aksine ceza avukatı İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunması kolay bir avukat türüdür.  Burada dikkat edilmesi gereken gerçekten tecrübeli bir avukat ile çalışılmasıdır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alansa yukarıda ifade edildiği gibi avukatın minimum 10 yıl tecrübeli olması genel olarak tavsiye edilmektedir. Ancak internette 1-2 yıllık avukatların bile yanıltıcı şekilde internet sitelerine “en iyi ceza avukatı” veya “ünlü ceza avukatları” gibi tanıtım yazıları yazdığı görülmektedir. Bu nedenle ceza avukatları seçiminde avukatın mutlaka CV’sinin görülmesi hangi fakülteden ne zaman mezun olduğuna ne tür hukuki çalışmalar yaptığına bakılması uygun olacaktır.

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatları ve ceza davalarının yoğunluğu bakımından büyük bir şehirdir. Bir soruşturma veya kovuşturma sürecine ne kadar erken müdahil olursa avukatın alabileceği olumlu netice o kadar iyi olacaktır. Doktorun hastalığa erken müdahalesi tedavi şansını arttırdığı gibi ceza avukatlarının da soruşturma/kovuşturma süreçlerine erken müdahalesi alınacak neticeyi olumlu etkileyecektir. Bu itibarla herhangi bir ceza soruşturmasına dahil olan şikayetçi veya şüphelinin henüz ifade vermeden önce bir ceza hukuku avukatından hukuki destek alması çok önemlidir. Zira ceza avukatlarının beyan ve savunmayı için izleyeceği yol, verilen ifadenin ile sınırlı olacaktır. Bu bakımdan şüphelinin veya şikayetçinin daha ifade vermeden önce ceza uzmanı avukatlara başvurması daha faydalı olacaktır. Bu sayede şikayetin veya savunmanın etkin ve sağlam bir şekilde oluşturulması noktasında ceza avukatının hareket alanını daha geniş hale getirecektir.

Soruşturma Aşamasında Ceza Avukatı ve Rolü

Eğer ceza avukatı, şikayetçiyi temsil ediyorsa, şikayet içeriğin tam ve doğru olarak yansıtılması için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu kapsamda delillerin eksiksiz olarak belirtilmesi ve önemli ayrıntıların vurgulanması mümkün olacaktır. Ayrıca bir ceza hukukçusunun refakatinde ifade verilmesi veya ifade verilmeden önce bir ceza avukatlarından yardım alınması son derece önelidir. Eğer avukat şüpheliyi temsil ediyorsa, şüphelinin ifade vermeden önce suçlama konusunda bilgilendirmeli, lehe olan delilleri tespit edip ve vurgulamalıdır. Bu kapsamda iddiaya konu olayın hukuki özellik arz eden noktalarının vurgulanması bakımından ceza uzmanı bir avukattan hukuki destek almak önemlidir. En iyi ceza avukatları ceza davalarına soruşturma aşamasında dahil olan ve davanın geneline etki yaparak en iyi sonuç alanlardır. Dolayısıyla herhangi bir savcılık soruşturması açıldığında, tarafların ifade vermeden mutlaka uzman ceza avukatları ile iletişime geçmesi son derece önemlidir.

Ceza Davası Açılmadan Ceza Avukatı İle Çalışmak

Kamu davası niteliğinde olan bir ceza davasının açılıp açılmayacağı ve açılacaksa hangi sevk maddelerine göre açılacağı soruşturma aşamasına bağlıdır.  Mağdur/şikayetçi bakımından, yapılan şikayetin kamu davasına dönüşmesi için şikayetin kusursuz bir dilekçe ile savcılığa yapılması önemlidir. Ayrıca suçun ispatını sağlayacak delillerin dosyaya sunulması veya toplanması konusunda ceza avukatının rollü kritik önemdedir. Aynı şekilde şüpheli bakımından ceza soruşturması başlar başlamaz bir ceza avukatından yardım alması önemlidir. Zira, henüz soruşturma aşamasında verilecek ifadelerde eksiklik veya yanlışlık olmaması ve uygun bir ifade verilmesi kritik önemdedir. İster şikayetçi ister şüpheli olsun, eğer soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra bir avukata başvuru yapılırsa hukuki destek sınırlı olacaktır. 

En İyi Ceza Avukatları İle Çalışmanın Önemi

Ceza davası, bir suç şüphesi sebebiyle cumhuriyet savcısının yeterli delil etmesi halinde açılan bir kamu davasıdır. Ancak açılan kamu davalarının bir kısmı beraatle sonuçlandığından şikayetçi/katılan bakımından suçun kovuşturma aşamasında ispatlanması önemlidir. Ayrıca avukatın mahkemedeki beyanları davanın seyrini ve sanığın mahkum olup olmayacağını etkileyecektir. Sanık savunmasını üstlenen ceza avukatı, eğer sanık suçsuzca beraat alınması veya suç  işlendiyse en alt sınırdan ceza için savunma yapacaktır. Ayrıca ceza avukatlarının yapacağı işlemler, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmaması sonucunu dahi etkileyecek kadar önemlidir.

Ceza Soruşturmaları ve Ceza Davaları Niçin Hassastır?

Ceza hukuku diğer hukuk alanlarına göre çok daha özel ve hassas bir alandır. Zira hukukun diğer alanları maddi konularla alakalı olduğu halde ceza hukuku doğrudan kişi hürriyetini ve adli sicili etkileyen bir hukuk dalıdır. Bu anlamda ceza davaları, hukuk davalarına göre daha önemli ve hassastır. Ayrıca ceza davalarında verilen mahkumiyet kararları hukuk mahkemelerini de bağlamaktadır. Bu bakımdan tazminat gibi maddi taleplere ilişkin davalardan olumlu sonuç almak bakımından da ceza davaları son derece kritik önemdedir. İşte bu nedenle bu tür ceza davalarında ceza avukatının rolü ve bu alanda en iyi avukatlarla çalışmanın önemi büyüktür.

Ceza Avukatı tutmak gerekli midir?

Ceza avukatı tutmak savunmanın etkin şekilde yapılması ve beraat veya en az ceza alınması bakımından kuşkusuz gereklidir. Ceza avukatları bir soruşturma veya kovuşturma sürecine ne kadar erken dahil olursa o kadar fayda sağlayabilecektir. Dolayısıyla bir avukat ile çalışacak kişilerin çalışacağı avukatın gerçekten ceza davası avukatı olduğundan emin olmasında büyük fayda vardır. İstanbul’da Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren ünlü ve en iyi ceza hukuku büroları arasında yer alan Atamer Hukuk Bürosu’nun ceza avukatı kadrosu ile çalışmak veya bizden hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

28 Yorum

 1. abdullah tekin

  Yeğenim masum yere hapiste cezasını yargıtay onadı buna itiraz yeniden dava veya ne yapılabilir 2 senedir bandırma t tipi cezaevinde daha 5 senesi var yeğenim çok zor durumda lütfen acil cevap verirmisiniz.

  1. Av. İlker Atamer

   Yargıtay’ın onama kararı sonrasında normal yargı yolları tükenmiş sayılır. Ancak şartları varsa kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi yollarına başvurulabileceği gibi ayrıca hak ihlali söz konusu ise Anayasa Mahkemesi’ne de başvuru yapılabilir.

 2. 4 sene 2 ay ceza aldım. şu anda infaz etmekteyim. şeker rahatsızlığım tıp 1 . günde 4 kere ilaclarımı almak zorundayım. ve babamın suanda cezası bulanmakta bu nedenler ile suan bulundum acık cezaevinde cezamı ertelettirebiliriyim veyada durdurabilirmiyim ? bilgilerinizi arz ederim

 3. Av. İlker Atamer

  Ceza hukuku sistemimizde aleyhe bozma yasağı vardır. Eğer kararı temyiz ettiyseniz Yargıtay aldığınız hakkınızda veilen mahkumiyet kararını usul veya esas yönünden bozabilir ancak mevcut cezanın daha fazlası bir ceza verilmesi yönünde bir karar çıkmaz.

 4. Recep

  Merhaba, ben bir telekomünikasyon şirketinde satış danışmanıydım bir müşterimin onayı doğrultusunda satış sözleşmesine iimza attım ve bu kişi bir süre sonra hapse girdi ve paraya ihtiyacı olduğundan benden şikayetçi oldu ve şuan adıma aığr ceza mahkemsinde dava açıldı sonucu ne olur ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Hatta görüşmek isterim

  1. Av. İlker Atamer

   Hakkınızdaki suçlamayı, iddianameyi, delil durumunu, tutanak ve ifadeleri görmeden kısa dosyayı incelemeden yorum yapmak mümkün değil. Ama randevu alıp dosya fotokopinizle birlikte ofisimize gelirseniz bu konuda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 5. ruken

  Merhaba
  benim erkek kardesim siyasetten 4 yıldır ceza evinde ve 32 yıl ceza yedi dosyasını Yargıtaya gonderdik ama yine ayni cezayi yedi psikolojikmen cok kotu durumda bizde oyleyiz tabi ne yapmamiz gerekir lutfen yardimci olun hicbir caremiz yok

  1. Av. İlker Atamer

   Yargıtay cezayı onaylasa ve karar kesinleşse dahi başvurabilecek bir takım hukuki yollar hala var ancak bunlardan sonuç alma ihtimali konusunda yorum yapabilmek için ceza avukatı olarak dosyayı incelememiz gerekiyor.

 6. Merhaba abim 2 yıldır cezaevinde başkasının onun ismini vermesinden dolayı 2 yıldır cezaevinde toplamda 8 yıl ceza verildi.dosya yargitayda onandi.fakat yargitaydada fetodan dolayı dosyayı onayanlarda içeri alındı. Dosya tekrar incelemeye alinabilirmi yada bizim yapmamız gereken nedir? Haksız yere abim uysturucudan ceza aldı.

 7. Mahide

  Merhabalar ilker bey. Ben Antakya da yaşıyorum. Uzun zamandır davamızla ilgilenecek ağır ceza avukatı arıyoruz maalesef bulamadık. Acaba sizin Antakya da tanıdığınız iyi bir ceza avukatı var mı?

  1. Av. İlker Atamer

   Antakya’da bir şubemiz yok ve tavsiye edebileceğimiz bir ceza avukatı olarak herhangi bir kişi bulunmuyor.

 8. Ümmühan

  Avukat bey kaynım adam öldürmekten hapse girdi namus meselesiydi bunun için bize yardımcı olacak bir iyi avukat önerebilirmisiniz kayseri’de yeni girdi mahkeme daha belli değil nolur yardımcı olun

  1. Av. İlker Atamer

   Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmış en ağır suçlardan birisidir ve bu tür davalarda mutlaka uzman bir ceza avukatı ile çalışılması gerekir.

 9. Mehmet

  Alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmaktan ehliyetime 6 ay el konuldu ve mahkeme davası açılmış hakkımda ne yapmam gerekiyor daha önce hiç başıma gelmedi ilk defa yaşıyorum böyle bişeyi avukat tutmalımıyım hapis cezası verirler mi

 10. Mursel

  Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.2016 yılında tarafıma 2 yıl hapis ve 100 gün adli para cezası verildi.Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.Bu halde adli para cezasını ödememiliyim

  1. Av. İlker Atamer

   Hükümün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde, denetim süresi içinde başkaca kasıtlı suç işlenmediği takdirde verilen hapis veya para cezası infaz edilmez.

 11. Derya

  Evlilik vaadiyle , ev alma vaadiyle yüklü miktar parayla dolandirıldım ve dolandıran kişi elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta keyif içinde yaşamaya devam ediyor, saklanmak gibi hiçbir telaşı sıkıntısı bulunmadan. Savcılığa başvuruda bulundum fakat iki ay oldu ifadesi alınmak üzere bile çağırılmadı, dosya öylece beklemekte. Güya bu işlerle ilgilenen bir avukatım var fakat iki aydır hicbir adım gerçekleşmedi. Bu normal bir süreç mi? İşlemin bu derece uzaması ve dilekcemin hiç dikkate alınmamasi normal mi? Ne yapmam gerekiyor? Teşekkür ederim.

  1. Av. İlker Atamer

   Ceza hukuku konusunda destek alacağınız avukatın ceza avukatı olmasına ve bu alanda en az 10 yıl tecrübeli olmasına dikkat edilmesini her zaman tavsiye ediyorum.

 12. Av. İlker Atamer

  Telefonla bize ulaşırsanızcCeza hukuku alanında uzman bir hukuk bürosu olarak bizden bu konuda kapsamlı bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 13. Şahin

  İy günler. İşyerinin anlaştığı bir servis firmasının bize gönderdiği şoför ile tartışma olmuştu. Sonra kendisi nasıl olduysa yedi beni darp etti diye darp raporu alıp karakola şikayetçi olmuş.
  Darp vs olmadığına tüm servis şahittir.

  Geçen gün de basit yaralama suçundan mahkeme kağıdı geldi. Bu dava nasıl sonuçlanır? Herhangi bir ceza, tazminat gibi sonuç çıkar mı?

  1. Av. İlker Atamer

   Ceza davaları netice itibariyle ceza alman ve adli sicile kaydı alma riski barındırdığı için her türlü ceza davasında bir ceza avukatı ile çalışılması uygun olur.

 14. Hale su

  Merhaba ,ben okudugum üniversitede sınava giremedigim gün ,bir tanıdıgım bana rapor getirdi doktordan aldıgı söyledi ,okula götürdüm verdim.daha sonra beni tehtid edip okul hayatımı bitirecegini raporu kendisi internetten hazırladıgını söyledi tehtit etti sözlü şekilde ,hakkımda mahkeme açıldı okul benden şikayetçi beraat etme ihtimalim var mı iyi bir avukat arıyorum

  1. Av. İlker Atamer

   Yazdıklarınızdan anlaşıldığı kadarıyla hakkınızdaki suçlama sahtecilik suçu. Bu konuda detaylı bilgi almak için Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçu başlıklı makalemizi inceleyebilir, avukatlık hizmeti almak içinse iletişim sayfamızdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

 15. Duygu

  Merhaba özel bir bankaya aile banka bileğilerime girildiğini öğrendim bu konuyla ilgili elimde yazışmalar mevcut ve bankaya ait havale EFT gönderdiğim kişilerin isimlerine kadar ne gibi bi yol izleyebilirim ??

  1. Av. İlker Atamer

   Bankacılık mevzuatı çerçevesinde şikayet işlemi yapabileceğiniz gibi ayrıca kişisel veri hatta özel hayat niteliği taşıyan özel bilgileriniz paylaşılması nedeniyle Türk Ceza Kanunu çerçevesinde savcılığa ihhabr ve şikayette de bulunabilirsiniz.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!