201401.22 33

Ceza Avukatı Hizmetleri

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı genel olarak Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukattır. Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzman bir hukukçu olarak, herhangi bir suçun işlendiği iddiasıyla başlatılan gözaltı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli veya sanığa ya da şikayetçi veya katılana hukuki destekte bulunur ve onları kollukta (polis veya jandarma), savcılıkta ve mahkemede temsil eder. Ceza avukatının görevi eğer şikayetçi veya katılan tarafında ise soruşturmanın etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak, delillerin toplanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak, bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak ve maddi gerçeğin aydınlanmasına katkı yaparak şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlamaktır.

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı neden önemlidir?

Eğer ceza avukatı şüpheli veya sanığın yanında ise, ceza avukatın görevi müvekkili olan şüpheliyi veya sanığı gerek gözaltı sürecinde, gerekse soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında temsil etmek, ifade verme işlemlerinde yanında olmak ve hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek, isnat edilen suçlama ve muhtemel yaptırımlar konusunda aydınlatmak ve en önemlisi de savunmanın yapmak gibi görevleri yerine getirir. Bu itibarla ceza hukuku uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukat aramak yerine ceza avukatı tavsiyesi almak ve ceza hukuku alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan ceza avukatları arama sürecine girmek önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olmasa da avukatların gerçekten çok az kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

Ceza Avukatının Tecrübesinin Önemi

En iyi ceza avukatı ile çalışmak isteyen kişiler bakımından avukatın tecrübesi son derece önemlidir. Her meslekte olduğu gibi kuşkusuz avukatlık mesleğinde de tecrübe gerçekten kritik bir öneme sahiptir. Bazı kanunlarda avukatlık mesleği bakımından tecrübe kriteri olarak belirlenmiş süre en az 5 yıldır. Bu nedenle ancak avukatlık mesleğinde 5 yılı doladuran avukatlar, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavına girebilmektedir. Yine aynı şekilde bir avukatın yanına stajyer alıp mesleği öğretmesi için de en az 5 yıl tecrübeli bir avukat olması şartı aramıştır. Bu 5 yıl süresi şüphesiz tesadüfen belirlenmemiştir. Bir avukatın mezun olduktan sonra 1 yıl staj yapması ve ruhsatını aldığı tarihten itibaren en 5 yıl aralıksız avukatlık mesleği icra etmesi gerekir ki meslekte belli bir tecrübe noktasına gelebilmiş olsun. Kanunda bu anlamda bir süre belirtilmemekle beraber ceza hukuku gibi son derece hassas bir alanda bir avukatın kendisine gerçekten ceza avukat diyebilmesi için en az 10 yıllık mesleki tecrübe gerektiğini düşünüyoruz.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davaları

Ceza Avukatı teriminin özel bir şekli olarak ifade edilen ağır ceza avukatı kavramı ise Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ağır Ceza Mahkemesi Türkiye’de en yüksek ceza mahkemesi statüsünde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Bu mahkemelerin baktığı suç tipleri nitelik itibariyle nispeten daha ciddi görüldüğünden ve görev alanındaki suçların cezaları daha yüksek olduğundan, bu mahkemelerde yargılanan sanıklara hukuki güvence olması açısından kararı tek bir hakimin değil 3 hakimin vermesi uygun görülmüştür. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren ve ceza avukatı olanların savunma yaptığı suçların başlıcaları şunlardır: soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçu. Ağır ceza avukatları bu tür suçlara bakan ağır ceza mahkemelerinde avukatlık veya müdafilik görevi yapar.

İyi Ceza Avukatı Arama

Avukatların çok küçük bir kısmı ceza hukuku alanında uzman olduğundan ceza soruşturması ve ceza davası için gerçek anlamda ceza avukatı olan iyi bir avukat bulunması önemlidir. Küçük şehirlerin aksine ceza avukatı aramak İstanbul gibi büyük şehirlerinde daha kolaydır. Burada dikkat edilmesi gereken gerçekten tecrübeli bir İstanbul ceza avukatı ile çalışılmasıdır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alansa yukarıda ifade edildiği gibi avukatın minimum 10 yıl tecrübeli olması genel olarak tavsiye edilmektedir. Ancak internette 1-2 yıllık avukatların bile yanıltıcı şekilde internet sitelerine “en iyi ceza avukatı” veya “ünlü ceza avukatı” gibi tanıtm yazıları yazdığı görülmektedir. Bu nedenle ceza avukatları seçiminde avukatın mutlaka CV’snin görülmesi hangi fakülteden ne zaman mezun olduğuna ne tür hukuki çalışmalar yaptığına bakılması uygun olacaktır.

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul ceza avukatları ve ceza davalarının yoğunluğu bakımından büyük bir şehirdir. Ceza avukatı istanbul olarak tanınmış olan ünlü  ve tecrübeli avukatlar kimin tarafında olursa olsun bir soruşturma veya kovuşturma sürecine ne kadar erken müdahil olursa ceza avukatının alabileceği olumlu netice o kadar iyi olacaktır. Bir doktorun bir hastalığa yaptığı müdahalenin erken olması tedavi şansını arttırdığı gibi ceza hukuku alnında uzmanlaşmış bir avukatın da soruşturma ve kovuşturma süreçlerine erkenden müdahale etmesi alınacak hukuki neticeyi olumlu yönde etkileyecektir. Bu itibarla herhangi bir ceza soruşturmasına dahil olan şikayetçi veya şüphelinin henüz ifade vermeden önce bir ceza avukatından hukuki destek alması çok önemlidir.

Eğer ceza hukuku avukatı şikayetçiyi temsil ediyorsa, şikayet içeriğin tam ve doğru olarak yansıtılması, delillerin eksiksiz olarak belirtilmesi, iddiaya konu suçun işleniş biçimi bir özellik arz ediyorsa bunun vurgulanması bakımından bir ceza hukuku uzmanı avukatın refakatinde ifade verilmesi veya ifade verilmeden önce bir ceza avukatından yardım alınması son derece önelidir. Eğer ceza hukuku avukatı şüpheliyi temsil ediyorsa, şüphelinin ifade vermeden önce atılı suçlama ve riskler konusunda bilgilenmesi, lehe olan delillerin tespiti ve vurgulanması, iddiaya konu olayın hukuki özellik arz eden noktalarının vurgulanması bakımından ceza avukatından hukuki destek almak son derece önemlidir. En iyi ceza avukatları veya ünlü ceza avukatları genelde ceza davalarına mümkün olduğu kadar erken hatta soruşturma aşamasında dahil olan ve davanın geneline etki yaparak en iyi sonuç alan tecrübeli avukatlardır

Ceza Avukatı İlker Atamer’in katıldığı TV Programı:

İster şikayetçi ister şüpheli olsun, eğer soruşturma kapsamında ifade verildikten sonra bir ceza avukatına başvuru yapılırsa, ceza avukatlarının şikayet iddiasını veya savunmayı oluşturmak bakımından ilerleyeceği yol, verilen ifadenin çizmiş olduğu genel şablonla sınırlı olacaktır. Bu bakımdan temsil ve savunma görevi yapan bir ceza avukatı için, şüphelinin veya şikayetçinin henüz ifade vermeden önce ceza uzmanı avukatlara başvurması şikayetin veya savunmanın etkin ve sağlam bir şekilde oluşturulması noktasında ceza avukatının hareket alanını daha geniş hale getirecektir. Dolayısıyla herhangi bir suç işlendiği iddiasıyla bir soruşturma açıldığında, mağdur veya şüphelinin soruşturma aşamasında hiçbir ifade veya dilekçe vermeden mutlaka uzman ceza avukatları ile iletişime geçmesi son derece önemlidir.

Soruşturma Aşamasında Ceza Avukatı ve Rolü

Kamu davası niteliğinde olan bir ceza davasının açılıp açılmayacağı ve açılacaksa hangi sevk maddelerine göre açılacağı ve iddia makamı tarafından ne tür bir ceza isteneceği tamamen soruşturma aşamasına bağlıdır. Konuya mağdur/şikayetçi taraf bakımından bakıldığında, yapılan şikayetin kamu davasına dönüşmesi bakımından şikayetin kusursuz bir dilekçe ile savcılık makamına sunulması ve suçun ispatını sağlayacak delillerin dosyaya sunulması veya toplanması konusunda ceza avukatının rollü kritik önemdedir. Aynı şekilde şüpheli bakımından ceza soruşturması veya gözaltı süreci başlar başlamaz bir ceza avukatından yardım alınması, henüz soruşturma aşamasında verilecek ifadelerde eksiklik veya yanlışlık olmaması ve uygun bir ifade verilmesi noktasında önemlidir. Ayrıca ceza avukatlarının yapacağı işlemler, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmaması sonucunu dahi etkileyecek kadar önemlidir.

ceza avukatları istanbul

En İyi Ceza Avukatları İle Çalışmanın Önemi

Ceza davası, bir suç şüphesi sebebiyle cumhuriyet savcısının yeterli delil etmesi halinde açılan bir kamu davasıdır. Ancak açılan kamu davalarının önemli bir kısmı beraatle sonuçlandığından şikayetçi/katılan bakımından suçun kovuşturma aşamasında ispatlanması çok önemlidir. Ayrıca sanığın ceza alması bakımından ceza avukatının mahkemede vereceği sözlü veya yazılı beyanlar ile delillere ilişkin değerlendirmeleri davanın seyrini ve sanığın mahkum olup olmayacağını etkileyebilecektir. Benzer şekilde, sanık savunmasını üstlenen ceza avukatı da, eğer sanık suçsuzca beraat kararı alınmasını veya suç gerçekten işlendiyse dahi en alt sınırdan ceza alınmasını sağlamak ve sanık lehine en iyi neticeye ulaşmak konusunda gayret gösterecektir.

Ceza Soruşturmaları ve Ceza Davaları Niçin Hassastır?

Ceza hukuku diğer hukuk alanlarına göre çok daha özel ve hassas bir alandır. Zira hukukun diğer alanları maddi konularla alakalı olduğu halde ceza hukuku doğrudan kişi hürriyetini ve adli sicili etkileyen bir hukuk dalıdır. Bu anlamda ceza davaları, hukuk davalarına göre daha önemli ve hassastır. Ayrıca ceza davalarında verilen mahkumiyet kararları hukuk mahkemelerini de bağladığından, tazminat gibi maddi taleplere ilişkin davalardan olumlu sonuç almak bakımından da ceza davaları son derece kritik önemdedir. İşte bu nedenle bu tür ceza davalarında ceza avukatının rolü ve bu alanda en iyi avukatlarla çalışmanın önemi büyüktür.

Ceza Avukatı tutmak gerekli midir?

Ceza avukatı tutmak savunmanın etkin şekilde yapılması ve beraat kararı alınması ya da beraat şansı yoksa da en az ceza alınması bakımından kuşkusuz gereklidir. Ceza avukatları bir soruşturma veya kovuşturma sürecine ne kadar erken dahil olursa o kadar fayda sağlayabilecektir. Dolayısıyla ceza avukatı ile çalışacak kişilerin avukat tutma işin mümkün olduğunca erken yapmasında ve çalışacağı avukatın gerçekten ceza avukatı olduğundan emin olmasında büyük fayda vardır. İstanbul’da Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren ünlü ve en iyi ceza hukuku büroları arasında yer alan Atamer Hukuk Bürosu’nun ceza avukatı kadrosu ile çalışmak ve İstanbul ceza avukatı olarak bizden hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *