+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

görüntülü sohbet dolandırıcılığı

Görüntülü Sohbet Tuzağı

Görüntülü sohbet dolandırcılığı, mağdurun canlı görüşme sırasında müstehcen görüntüsünün kayda alınarak para istenmesi yöntemine dayanan bir bilişim suçu türüdür. Suçun işlenişi aynen video şantaj suçunda olduğu gibi görüntü kaydına dayanmaktadır. Şantaj faili, mağdurla internet ortamında tanıştıktan sonra görüntülü görüşmeye davet etmekte ve ardından Whatsapp, Messenger, Skype veya benzeri uygulamalar üzerinden görüntülü konuşma başlamaktadır. Sohbetin ilerleyen aşamasında cinsel konular gündeme geldiğinde fail, bir kadının soyunma videosunu canlı bir görüntü gibi ekrana yansıtıp mağduru kandırmaktadır. Görüntünün gerek olduğuna inanıp benzer müstehcen görüntüler mağdurun videosu ise kaydedilmekte ve ardından tehditle para istenmektedir. Suçun içinde hem hileli hareketlerin ve tuzağın olması hem de tehditle para istenmesi bunu karma bir suç tipi haline getirmektedir.

Aslında görüntü sohbet dolandırıcılığı denilen bu suç, şantaj ve dolandırıcılık suçlarının unsurlarını birlikte barındıran özel bir suç türüdür. Fail hem hile mağduru kandırıp tuzağa düşürmekte, hem de elde ettiği görüntüyü yayınlama tehdidiyle şantaj yapmaktadır. Mağdurlar genelde bu şekilde soyunan kadın görüntüsü ile tuzağa düşürüldüğünden bu suç kimi zaman görüntülü sohbet dolandırıcılığı olarak anılmaktadır. Bu suç aynen Facebook şantaj suçu gibi hem yurt içinden hem de yurt dışından işlenen internet suçları arasında yer alan bir suç tipidir. İçerik itibariyle bu suç uzlaşma dolandırıcılığı ve şantaj suçuna bir hayli benzemektedir.

Romantizm Dolandırıcılığı

Romantizm dolandırıcılığı, kişilerin romantik ilişkiler kurmak amacıyla internet üzerinden tanıştıkları gerçek veya sahte profiller üzerinden kandırılarak maddi açıdan sömürüldükleri bir tür dolandırıcılıktır. Bu tür dolandırıcılık suçları genellikle online arkadaşlık, evlilik veya chat sitelerinde sitelerinde ya da Facebook, Instagram, Azar, Tinder gibi sosyal medya platformlarında işlenmektedir. Dolandırıcılar, genel itibariyle sahte profiller oluşturarak çekici bir kadın kılığında mağdurun ilgisini çekerler. Görüntülü sohbet dolandırıcılığında da mağdur, aynen sanal arkadaşlık dolandırıcılığında olduğu gibi bir kadın profiliyle kandırılmaktadır. Ancak buradaki önemli fark, kadın profili kullanarak mağduru tuzağa düşüren kişilerin çoğunun aslında erkek olmasıdır. Nitekim görüntülü sohbet esnasında mağdura soyunan bir kadının videosu canlı görüntü gibi gösterilerek mağdur kandırılmaktadır. Soyunma görüntüsünü zanneden mağdurdan da benzer müstehcen görüntüler vermekte ve bu esanda görüntüsü gizlice kaydedilmektedir. Ekran kaydı dışında bazen mağdurdan çıplak fotoğraf veya video istenerek ve bunlar daha sonra şantaj malzemesi olarak kullanılarak da görüntülü sohbet dolandırıcılığı suçu işlenebilmektedir.

Şantaj Tuzağı

Şantaj tuzağı, bir kişinin özel görüntülerini elde edip bir utanç verici eylemle suçlamak veya ifşa etmek, ardından bu eylemi açığa çıkarmamak için para talep etmek için yapılan bir dolandırıcılık taktiğidir. Bu tür bir tuzağın tipik bir örneği, bir kişinin özel veya utanç verici bir durumunu gösteren bir video veya fotoğrafı kullanarak, bu materyali birileriyle paylaşmamak veya yayınlamamak için para talep etmektir. Bu tür şantajcılar, mağduru tehdit ederek ve baskı altına alarak, soyunma tuzaklı şantaj kapsamında istedikleri parayı elde etmek için tehdit suçu işlemektedirler. Bu suç tipinde amaç, mağdurun özel hayatına veya itibarına zarar vermekle tehdit ederek ondan para elde etmektir. Bu tehdit genellikle bir video kaydı veya fotoğrafı kullanarak yapılır. Örneğin, bir kişinin gizlice bir başka kişinin özel hayatını kaydedip, bu kayıtları internette yayınlamakla tehdit etmesi, o kişinin özel hayatını ve itibarını ciddi şekilde zedeleyebilir. Bu tür bir şantaj, sadece finansal zarara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda mağdurun psikolojik sağlığını da ciddi şekilde etkileyebilir.

Para Talepleri

Mağdurun bir şekilde özel görüntüleri elde edildikten sonra şantaj suçu süreci başlamaktadır. Şantajcı, bu aşamada mağdurun görüntüsünü internette yayınlama veya mağdurun yakınlarına veya iş yerine gönderme tehdidiyle para istemektedir. Para talepleri Western Union veya UPT yoluyla Bulgaristan, Fas, Gana, Fildişi Sahili gibi ülkelere istenmekte veya Türkiye’deki bir banka hesabına istenmektedir. Ancak mağdur istenen parayı gönderse bile şantaj devam etmekte, mağdurdan sürekli olarak para istemektedir. Mağdur ikinci üçüncü kez para gönderse dahi, para taleplerinin asla sonu gelmemektedir. Dolayısıyla aynen uzlaşma dolandırıcılığı ve şantaj suçunda olduğu gibi mağdurun şantajcıya para ödeyerek kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ardı arkası kesilmeyen para taleplerinin olduğu bir başla şantaj türü ise kimlik bilgileriyle şantaj suçudur.

Mağdurlar İçin Tavsiyelerimiz

Bu şekilde internet dolandırıcılığı suçu mağduru olmamak için her şeyden önce online platformlarda tanışılan kişilere karşı dikkatli ve temkinli olmak gerekir. Yüz yüze tanışmadan önce, kişinin gerçek kimliğini doğrulamadan önce  asla özel ve müstehcen görütüler paylaşmamak veya bu tür görüntülü görüşmelere katılmamak önemlidir. Bunlar dışında diğer tavsiyelerimiz için şantajdan korunmak için tavsiyeler başlıklı yazımızda okunabilir. Ancak kişi bir şekilde bu tür bir görüntülü sohbet dolandırıcılığı tuzağına düşmüşse mutlaka profesyonel destek almalıdır. Zira şantajcılar blöf yapmadığı ve anında görüntüyü yayınlama yoluna gittiği için klasik bir polis veya savcılık şikayeti ile görüntülerin yayınlanmasına engel olunması maalesef mümkün değildir. Kaldı ki savcılığın bu tür müstehcen görüntüleri internetten çıkartma yetkisi de yoktur.

Dolayısıyla bu tuzağa düşen mağdurlar şantajcıyı provoke etmeden ama para da göndermeden bize başvurarak bizden profesyonel destek alabilirler. Nitekim bilişim avukatı olarak hem ulusal hem uluslararası anlamda hukuki süreç başlattığımız gibi ayrıca görünlerinin yayınlanmasının engellenmesi veya yayınlanmışsa bunların hızlıca çıkartılması için internet hukuku tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında olası paylaşımların tespiti ve yayınının önlenmesi için bir takım destekleyici teknik işlemler yürütüyoruz. Özel görüntülerinin yayınlanmasından çekinin mağdurlar bu alanda 20 yıl tecrübeye sahip büromuzdan garantili destek alabilirler.

1 Yorum

  1. Mahmut kahraman

    Ben de facebooktan biriyle yazıştım bir gün sonra 17 yaşında kızla konuştun uzlaşalım dedi para istiyor ne olur bu iş?

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!