Atamer Hukuk Bürosu, bilişim avukatı, boşanma avukatı ve ağır ceza avukatı olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık bürosu hizmetleri sunuyor.

"Ignorantia legis neminem excusat" (Roma Hukuku) - "Yasaları bilmemek mazeret değildir" (TCK madde 4)

Hukuk Bürosu

İstanbul'da faaliyet gösteren hukuk büroları arasında yer alan Atamer Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık ve avukat hizmetleri sunuyor. Hukuki soru ve sorunlarınız için bizimle irtibata geçmek üzere iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

Avukat

Atamer Avukatlık Bürosu; avukat arama ihtiyacında olanlara Av. İlker Atamer'in yöneticiliğinde hukuk bürosu çalışanı olan diğer uzman Avukatlar ile birlikte avukata danışma, dava takibi ve online hukuki danışmanlık hizmetleri veriyor.

Boşanma Avukatı

Atamer Hukuk Bürosu'nun başta aile hukuku alanında uzman Boşanma Avukatları olarak  anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi, mal rejimi ve velayet ile diğer aile hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile en hızlı çözümleri sunuyor.

Ceza Avukatı

Atamer Hukuk Bürosu ceza avukatı ve ağır ceza avukatları olarak her tür ceza davası, kamu davası ile tüm soruşturma aşamalarında şikayetçi veya katılan ya da şüpheli veya sanık tarafında danışmanlık, savunma ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, internet hukuku, e-ticaret hukuku ve bilişim suçları konusunda uzmanlaşmış bilişim avukatı olarak hukuki danışmanlık, dava takibi ve avukatlık hizmetleri veriyoruz.

Uzmanlık Alanı  

Avukat İlker ATAMERAv. İlker ATAMER


Atamer Hukuk Bürosu'nun kurucu ve yönetici avukatı Av. İlker ATAMER hakkında kapsamlı bilgi almak için tıklayınız.

Güncel Hukuki Yazılar  

 • 23May

  Terk Sebebiyle Boşanma

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Eşlerden birisinin diğer eşi terk etmesi diğer ülkelerin mevzuatlarında olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da bir boşanma sebebi olarak kabul görmüştür. Gerek eski Medeni Kanun’da gerek güncel ve yeni Medeni Kanun’da eşlerden birisinin evliliğin kendisine...
  29Nis

  Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Kararı

  by Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Başta kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla çıkartılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Koruma tedbiri kararı nedir? 6284 sayılı yasa kapsamında temel...
 • 23Mar

  Zina Sebebiyle Boşanma

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Zina nedir? Evli bir kişinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek eşi dışındaki birisiyle evlilik dışı ilişki yaşaması daha açık bir ifade ile aldatma eyleminde bulunmasıdır. Medeni Kanun’da zina tanımı, İslam Hukuku kapsamındaki zinadan farklı olduğundan evli...
  3Mar

  Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi

  by Av. İlker Atamer  Yorum (8)
  Velayetin Kaldırılması Anne veya babanın velayet hakkının kaldırılması için Medeni Kanun’da temel olarak 2 sebep belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hallerde hakimin alacağı diğer tedbirler yetersiz kalıyor ise vellayet hakkı kaldırılabilir 1. Anne veya babanın deneyimsizliği,...
 • 19Şub

  Kaçakçılık Suçu

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Bu makalede ele alınan suç tipi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenen gümrük kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ve her türlü kaçak mal hakkında.Kültür varlığı ve tarihi eser niteliği taşıyan nesnelerin ticareti ve yurt dışında çıkartılmasına ilişkin...
  4Şub

  İnfazın Ertelenmesi

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  İnfazın Ertelenmesi Nedir? İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumudur. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir. İnfazın ertelenmesi ile cezanın ertelenmesi birbirine karıştırılmamalıdır. Hapis...
 • 23Oca

  Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi

  by Av. İlker Atamer  Yorum (10)
  Kişisel Verilere Yönelik Suçlar Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile kişisel verilerin ele geçirilmesi suçları Türk Ceza Kanunu’nun “özel hayata karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 135. ve 136. maddelerinde düzenlenen ve kişisel verilere yönelik işlenen bu...
  5Oca

  Çekişmeli Boşanma

  by Av. İlker Atamer  Yorum (32)
  Çekişmeli boşanma nedir? Çekişmeli boşanma, bir boşanma davasında tarafların boşanma, velayet, tazminat veya nafakaya ilişkin bir anlaşmaya varamaması ve bu konularda bir tarafın talebinin diğer tarafça kabul edilmediği aile hukuku davalarıdır. Eğer taraflardan biri boşanma...
 • 24Ara

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
    Elektronik Ticaret veya E-ticaret nedir? Elektronik ticaret veya kısa adıyla “e-ticaret”, ticari faaliyetin tarafların bir araya gelmeksizin elektronik araçlarla çevrimiçi (online) ortamda gerçekleştirilmesidir. Nitekim Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da elektronik ticareti “Fiziki olarak...
  16Ara

  Kişisel Verilerin Korunması

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Kişisel verilerin korunması, gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve onların belirlenebilir bir başka ifadeyle teşhis edilebilir olmasını sağlayan şahsa özgü ve özel bilgilerin hukuki anlamda koruma altına alınmasını ifade eder. “Kişisel Veri” Kavramı Kişisel...
 • 12Ara

  Boşanma Dilekçesi

  by Av. İlker Atamer  Yorum (4)
  Boşanma Dilekçesi Boşanma davası açmak için gereken en temel ve hatta en önemli döküman eksiksiz ve kusursuz olarak yazılmış bir boşanma dilekçesidir. Boşanma davasının kabul edilmesi ve davacının hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması...
  1Ara

  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

  by Av. İlker Atamer  Yorum (6)
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın ceza hukuku anlamında suç işlediğine dair bir hüküm olmakla birlikte suça ilişkin cezanın özel bir şekilde ve şartlı olarak 5 yıl boyunca ertelenmesidir. 5 yıllık...
 • 22Kas

  Nafaka Davası

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Nafaka nedir? Nafaka davası konusuna girmeden önce nafakanın ne olduğuna değinmek yerinde olacaktır. Nafaka genel anlamda, bir kişinin yoksulluğa düşen eşine veya eski eşine, çocuğuna veya yakın akrabasına (üstsoy, altsoy veya kardeş) ödemekle yükümlü olduğu...
  8Kas

  Boşanma Davası Hakkında Sorular

  by Av. İlker Atamer  Yorum (208)
  Boşanma davası türleri nelerdir? Boşanma davaları genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki kategoriye ayrılır. Eğer her iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa anlaşmalı boşanma davasından söz etmek...
 • 21Eki

  İddet Süresi ve İddetin Kaldırılması

  by Av. İlker Atamer  Yorum (31)
  İddet Süresi İddet süresi veya güncel Medeni Kanun’undaki tanımlamaya göre “bekleme süresi” ya da halk arasındaki isimiyle “evlenme yasağı” boşanan kadının yeniden evlenmeden önce 300 gün (10 ay) beklemesine dair hukuki bir düzenlemedir. İddet süresi,...
  15Eki

  Anlaşmalı Boşanma

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Anlaşmalı boşanma nedir? Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir mutabakata vardığı boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma da diğer boşanma davaları gibi aile hukuku alanına giren önemli bir konudur. Anlaşmalı boşanma davası,...
 • 10Eki

  Bilişim Suçları

  by Av. İlker Atamer  Yorum (48)
  Bilişim Suçları nelerdir? Bilişim hukukunun önemli bir konusu olan bilişim suçları veya diğer ismiyle siber suçlar genel itibariyle bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlardır. Bilgisayar yoluyla veya internet yoluyla işlenen suçlar “bilişim suçu” olarak kabul edilmekte...
  19Eyl

  Mal Rejimi

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Mal rejimi aile hukuku anlamında önemli bir konu olup eşlerin mal varlığı yönetimi ve tasfiyesi hakkındaki hak ve yükümlülüklerini düzenler. Boşanma avukatı olarak mal rejimleri konusunda sık sorulan bazı sorulara verdiğimiz cevaplar şu şekildedir. Mal...
 • 3Eyl

  Bilişim Sistemine Girme Suçu

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Bilişim hukuku alanına giren bilişim suçları konusunda ilk akla gelen suç tiplerinden birisi de Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları bölümünde ve 243/1 maddesinde düzenlenmiş olan bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sisteminin tamamına veya bir...
  20Ağu

  İnternetten Haber Kaldırma

  by Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  İnternetten haber kaldırma veya sildirme, internet haberciliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte gündeme gelen hukuki bir konudur. İnternet dünyası arşivlenen ve kopyalanan bir yapı olduğundan herhangi bir ajans veya haber sitesinde çıkan bir haber birkaç saat içinde onlarca...

Atamer Hukuk Bürosu

Atamer Hukuk Bürosu, boşanma avukatı, ceza avukatı ve bilişim avukatları olarak başta her türlü hukuki soru ve sorunda kişilere ve kurumlara yönelik hukuki danışmanlık, temsil ve avukatlık hizmetleri ile çözümler sunar.

Avukat Arama

Hukuk bürosu olarak boşanma davası, ceza davaları ve bilişim suçları konusunda "avukat arama" ihtiyaçlarınıza yönelik  hukuki hizmetler veriyoruz.

Online Avukat

Atamer Hukuk Bürosu'ndan online hukuki danışmanlık ve avukata danaışma hizmetleri almak için "iletişim" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.