"Ius est ars boni et aequi."  (Hukuk iyilik ve eşitlik sanatıdır.)

Hukuki Danışman

Atamer Hukuk Bürosu; yüz yüze görüşme veya uzaktan telefonla ve online hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Herhangi bir hukuki konuda haklarınızı öğrenmek ve atacağınız hukuki adımların olası sonuçları hakkında bilgi almak için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, internet hukuku, e-ticaret hukuku ve bilişim suçları konusunda uzmanlaşmış olan Atamer Hukuk Bürosu, bilişim avukatı olarak bilişim hukuku ve internet hukuku alanına giren konularda hukuki danışmanlık, dava takibi ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Boşanma Avukatı

Atamer Hukuk Bürosu'nun başta aile hukuku alanında uzman Boşanma Avukatları olarak  anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi, mal rejimi ve velayet ile diğer aile hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile en hızlı çözümleri sunuyor.

Ceza Avukatı

Atamer Hukuk Bürosu ceza avukatı ve ağır ceza avukatları olarak her tür ceza davası, kamu davası ile tüm soruşturma aşamalarında şikayetçi veya katılan ya da şüpheli veya sanık tarafında danışmanlık, savunma ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Businessman in front of bookcase
Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz
 • Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
 • Sözleşme hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
 • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Randevu üzerinde hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri,
 • Dava dosyası analizi.
bilisim-hukukuBilişim Avukatı Olarak Hizmetlerimiz
  • Bilişim suçu konulu soruşturma ve kovuşturmaların müşteki veya şüpheli/sanık vekili olarak takibi,
  • İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları,
  • Bilişim sistemlerinin veya internetin araç olarak kullanıldığı diğer bilişim ve internet suçları.
  • Internet ortamında marka hakkına tecavüz ve fikri hak ihlalleri ile alan adı uyuşmazlıkları,
  • Bilişim sistemleri ve internet ortamında delil tespiti işlemleri,
  • Yazılımların kaynak kodu tescili ve bilişim hukuku konulu sözleşmeler.

 

ceza-hukukuCeza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler
 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,
e-ticaret-hukukuElektronik Ticaret Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler
 • Web sitelerinin içerik ve tasarımının mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • E-ticaret projelerinin ve internet sitelerinin hukuki alt yapılarının kontrolü,
 • Web sitelerinin üyelik, satış, e-ticaret ve mesafeli satış sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Web sitelerinin bilgilendirme, gizlilik politikası ve diğer hukuki metinlerinin hazırlanması,
 • Web sitelerine yönelik telefon ve e-posta yoluyla sürekli danışmanlık hizmetleri,
 • İzinli pazarlama ve iletili pazarlama çalışmaları konusunda danışmanlık hizmetleri.
"Scales of Justice" Key on KeyboardErişim Engelleme ve İnternetten İçerik Çıkartma Hizmetleri
 • Hukuka aykırı içerik taşıyan web sitelerine erişim engelleme kararı alınması,
 • Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması,
 • İnternet sitelerinden haber kaldırma ve karalayıcı haberlerin yayından kaldırılması işlemleri,
 • Hakaret, yanlış veya çarpıtılmış haberlerin veya benzeri karalayıcı veya hukuka aykırı içeriklerin yayından çıkartılması,
 • Hukuka aykırı içerik nedeniyle cevap ve düzeltme metni hazırlanması ve ilgili internet sitesinde yayınlatılması,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve izinsiz olarak yayınlanan kişisel verilere (fotoğraf, video vb) erişimin engellenmesi,
 • Youtube video kaldırma işlemleri.
House and lawGayrimenkul Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
 • Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
 • Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,
 • Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.

hukuk-burosuATAMER HUKUK BÜROSU

Başta bilişim hukuku, aile ve boşanma hukuku ve ceza hukuku alanında faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Avukat İlker ATAMERAv. İlker ATAMER

Bilişim hukuku, aile ve boşanma ve ceza hukuku alanında 16 yıllık mesleki tecrübesi ile Atamer Hukuk Bürosu'nun kurucusu olan ve yönetici avukatlığını yapmakta olan Av. İlker ATAMER hakkında kapsamlı bilgi almak için tıklayınız.

Güncel Hukuki Yazılar  

 • Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir? Geçmişte kira sözleşmelerindeki kira artış oranı ile ilgili bir takım kanuni düzenlemeler yapılmışsa da bunlar Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Mevcut durum itibariyle kural olarak sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflar...

  Malpraktis ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Malpraktis (Malpractice) Kavramı Malpractice veya Türkçe’ye girdiği şekliyle malpraktis profesyonel bir meslek mensubunun, mesleğini icra ederken hatalı veya yanlış bir iş veya işlem yapmasıdır. İngilizce’de kullanılan malpractice sözü bu anlamda genel bir tanım olup yalnızca...
 • Sözleşmeler Hukuku

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
    Sözleşme nedir? Sözleşme, birden fazla kişinin hukuki bir netice oluşturmak amacıyla belirli bir konu üzerinde vardığı anlaşmadır. Bir metnin sözleşme olabilmesi için en az iki kişinin irade beyanını yansıtması gerekir. Tek taraflı bir beyan...
 • Sahte Sosyal Medya Hesapları

  Av. İlker Atamer  Yorum (4)
  Sahte Sosyal Medya Hesapları Sahte sosyal medya hesapları açılması ve bu sahte hesaplar üzerinden bilişim suçları işlenmesi internetin yaygınlaşmasıyla birlikte daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Başta Facebook, Twitter, Instagram olmak üzere sosyal medya sitelerinin hızla...

  Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir maddede özel olarak düzenlenmiş ciddi bir suçtur. TCK 299’da yer alan cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası, TCK 125’te düzenlenen hakaret suçundan farklı olarak 1 yıl...
 • Evlenme ve Boşanma Konularında Tavsiyeler

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Yıllardır boşanma davalarına bakan ve bu konuda tecrübe sahibi bir boşanma avukatı olarak gerek evlenme tavsiyeleri gerekse boşanma tavsiyeleri konusunda şunları belirtmek isteriz: Evlenme Tavsiyeleri 1- Evlenmek için evlenmeyin. Çevrenizi mutlu etmek, birilerini tatmin etmek...

  E-mail Hacking Yoluyla İşlenen Bilişim Suçları

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  E-mail (E-posta) Hacking Nedir? Bilişim suçları arasından yer alan e-mail hacklenmesi (kırılması) bir e-mail hesabının, hesap sahibi dışında başka bir tarafından şifrenin hukuka aykırı ele geçirilmesi ya da şifrenin sıfırlanması yoluyla hesabın denetiminin ele geçirilmesidir....
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Güveni kötüye kullanma suçu nedir? Türk Ceza Kanunu madde 155’te düzenlenmiş olan güveni kötüye kullanma suçu en genel ve basit tanımıyla kendisine geçici olarak kullanması veya tutması için verilen ve başkasına ait olan bir mal...

  Zimmet Suçu ve Cezası

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Zimmet Suçu TCK madde 247’de düzenlenmiş olan zimmet suçu, genel itibariyle bir kamu görevlisinin yaptığı görev nedeniyle zilyetliği (fiili hakimiyeti) kendisine verilmiş olan malı veya parayı sahiplenmesi veya başkasının sahiplenmesini sağlamasıdır.  Zimmet suçu herkesin işleyebileceği...
 • Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Hapis Cezasının Ertelenmesi Hapis cezasının ertelenmesi, bir suçun işlenmesi nedeniyle ceza mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının, kanunda öngörülen şartların oluşması durumunda infaz edilmeksizin askıda bekletilmesi ve hükümlünün denetim süresine tabi tutulmasıdır. Eğer hükümlü denetim süresini...

  Alkollü Araç Kullanma ve Cezası

  Av. İlker Atamer  Yorum (4)
  Alkollü veya Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma Alkollü araç kullanmak ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak sürüş yeteneğini olumsuz etkilendiğinden gerek Karayolları Trafik Kanunu’nda gerekse Türk Ceza Kanun’da bir takım düzenlemelere yer verilmiştir....
 • Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Dolandırıcılık Suçu Dolandırıcılık suçu nedir? Türk Ceza Kanunu’nun 157. ve 158. maddesinde düzenlenmiş olan dolandırıcılık suçu en genel tanımı itibariyle bir kimsenin çeşitli hileli ve aldatıcı hareketler yaparak bir başka kimseyi kandırarak onu veya bir...

  Aile Avukatı

  Av. İlker Atamer  Yorum (4)
  Aile Avukatı, temelde iki farklı anlama sahiptir. Birincisi bir ailenin her türlü hukuki sorunuyla ilgilenen ve genelde hukuki sorunlar henüz ortaya çıkmadan önce önleyici avukatlık kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatları ifade eder. Bu anlamdaki...
 • İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (14)
  İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçu Tehdit ve şantaj suçları bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte evrilmiş ve günümüzde bilişim sistemleri ve internet vasıtasıyla işlenir hale gelmiştir. Eskiden daha çok mektupla veya telefonla işlenen tehdit suçları artık...

  Boşanma Davası İstatistikleri

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Boşanmaların Sayısı Boşanma davası konulu resmi istatistiklere göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 130.000’den fazla boşanma gerçekleşmektedir. Boşanma davalarının sayısı her yıl ortalama 4.000 kadar artmaktadır. Yıllık evlilik sayısı azalış gösterirken yıllık boşanma sayısı artış göstermektedir....
 • Terk Sebebiyle Boşanma

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Terk Nedeniyle Boşanma Eşlerden birisinin diğer eşi terk etmesi diğer ülkelerin mevzuatlarında olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da bir boşanma sebebi olarak kabul görmüştür. Gerek eski Medeni Kanun’da gerek güncel ve yeni Medeni Kanun’da eşlerden...

  Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Kararı

  Av. İlker Atamer  Yorum (14)
  Başta kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla çıkartılan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, aile içi tehdit ve şiddet olması...
 • Zina Sebebiyle Boşanmak

  Av. İlker Atamer  Yorum (18)
  Zina nedir? Zina sebebiyle boşanmak, boşanma davaları arasında önem arz eden bir dava türüdür. Boşanma sebepleri arasında yer alan zina, evli bir kişinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek eşi dışındaki birisiyle evlilik dışı ilişki yaşaması daha...

  Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi

  Av. İlker Atamer  Yorum (14)
  Velayetin Kaldırılması Velayet davası konusunda açıklama yapmadan önce velayetin kaldırması konusuna değinmek yerine olacaktır. Anne veya babanın velayet hakkının kaldırılması için Medeni Kanun’da temel olarak 2 sebep belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hallerde hakimin alacağı diğer...

Atamer Hukuk Bürosu

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu, boşanma avukatı, ceza avukatı ve bilişim avukatı olarak hukuki soru ve sorunlarda kişilere ve kurumlara yönelik hukuki danışmanlık, temsil ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukat Arama

Hukuk bürosu olarak boşanma davaları, ceza davaları ve bilişim suçları konusunda "avukat arama" ihtiyaçlarınıza yönelik  hukuki hizmetler veriyoruz.

Online Avukat

Atamer Hukuk Bürosu'ndan online hukuki danışmanlık ve avukata danışma hizmetleri almak için "iletişim" sayfasını ziyaret edebilir ve online avukat hizmetleri alabilirsiniz.